in

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 35

2017 2018 eğitim öğretim yılında kullanılan ders ve çalışma kitaplarında yer alan soru ve etkinlikleri öğretmenleriniz konuları öğrenmeniz ve tekrar etmeniz amacı ile ödev olarak vermektedir.  Yalnız Öğretmenlerinizin yapmış olduğunuz ödevlerin doğruluklarını kontrol etmek için çok vakti olmamaktadır. Bu amaçla Türkçe dersi ders ve çalışma kitabı cevaplarını, ödevlerinizi karşılaştırmanız amacı ile hazırladık. Unutmayın Bu erkinlik sizin yapmış olduğunuz ödevlerinizi karşılaştırmanız için hazırlanmıştır.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz

TEMAYA HAZIRLIK
• Atatürk’ün yazdığı eserlerin adlarını söyleyiniz.

1. ATATÜRK’ ÜN en önemli eseri TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİDİR.

SİYASİ ALANDA YAZDIĞI ESERLER:
*NUTUK (SÖYLEV)
*ATATÜRK’TEN MEKTUPLAR

*ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİ

SOSYAL VE KÜLTÜREL ALANDA:
*ATATÜRK’ÜN HATIRA DEFTERİ
*VATANDAŞ İÇİN MEDENİ BİLGİLER
*GEOMETRİ KİTABI
*ARIBURNU MUHAREBELERİ RAPORU
*KARLSBAD HATIRALARI
ASKERİ ALANDA:
*BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ
*TAKIMIN MUHAREBE EĞİTİMİ
*ZABİT VE KUMANDAN İLE HASBİHAL
*CUMALI ORDUGAHI

*TAKTİK TATBİKAT GEZİSİ

*TAKTİK MESELELERİNİN ÇÖZÜMÜ VE EMİRLERİN YAZILMASINA İLİŞKİN ÖĞÜTLER

• Atatürk’ün kişilik özellikleriyle ilgili neler biliyorsunuz? Başlıklar hâlinde söyleyiniz.

ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

 

 • VATANSEVERLİĞİ
  Vatan sevgisi Atatürk’ün en önemli özelliğidir. Vatanın savunulması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Vatan savunmasını her şeyden önemli ve her şeyden üstün gören Atatürk’ün İstiklâl Savaşının kazanılmasında vatan sevgisi ve Türk milletine olan güveni önemli bir yer tutar.• İDEALİSTLİĞİ
  Atatürk’ün en büyük ideali, Türk Milletinin ‘’ En medeni ve refah seviyesi yüksek bir millet olarak varlığını    yükseltmek’’ti. Bir idealist olarak, en kısa zamanda bu hedefe ulaşmak istiyordu.• HAKİKATİ ARAMA GÜCÜ
  Hakikati aramak   ve hakikati konuşmak Atatürk’ün yöntemiydi. O, akıl ve bilime değer verirdi. Olaylara bir bilim adamı gözüyle bakarak hakikati bulmaya çalışırdı.’’Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur.’’derdi

  • SABIR VE DİSİPLİN ANLAYIŞI
  Atatürk önemli düşünceler karşısında önce düşünür, inceler, araştırır  ve tartışırdı. Sonra kesin kararını verirdi. Verdiği kararın uygulanma zamanını ise sabırla beklerdi.

  • İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜ
  Atatürk olayların gidişini değerlendirerek sonucunu tespit ederdi. Çanakkale Muharebeleri sırasında, düşman donanmasının nerden çıkarma yapabileceğini önceden sezerek gerekli tedbiri alması savaşın  sonucunu değiştirmiştir.

 • AÇIK SÖZLÜLÜĞÜ
  Atatürk, doğruyu söylemekten asla çekinmezdi.’’Ben düşündüklerimi, daima halkın huzurunda söylemeliyim. Yanlışım varsa halk beni tekzip eder.’’derdi.• MANTIKLILIĞI
  Keskin bir mantık ve zekâ gücüne sahip olan Atatürk, hayatı boyunca akıl ve mantığa büyük önem vermiştir. Bu özellik onun evrensel devlet adamı olarak tanınmasında büyük bir rol oynamıştır.’’Bizim akıl, mantık ve zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir.’’ diyerek ülke sorunlarında mantık ve şuurla hareket edildiğini göstermiştir.• ÇOK CEPHELİLİĞİ
  Atatürk çok cepheli bir liderdi. O hem fikir hem de hareket adamıdır. Yani bir taraftan Türk inkılabının hazırlayıcısı diğer taraftan da  uygulayıcısı olmuştur. Hem düşünen hem de eserler veren Atatürk, çok yönlü bir lider olduğunu göstermiştir.

  EĞİTİMCİLİĞİ
  Atatürk toplumu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmayı amaçladığı için milli eğitim ile yakından ilgilenmiştir. O , ‘’ Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum olarak yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terk eder.

  YÖNETİCİLİĞİ
  Mustafa Kemal iyi bir yönetici için gerekli bütün özelliklere sahipti. Kibar davranışları, dürüstlüğü, emir veriş tarzıyla örnek olmuştur. Gerek devlet yönetiminde gerekse askerlik hayatı boyunca hiçbir zaman maceraya yer vermemiştir. Atatürk ‘’Büyük kararlar vermek kâfi değildir. Bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik etmek lâzımdır.’’ diyerek verdiği kararlarda ısrarcı olmuş ve sonucun kendi istediği şekilde çözümlenmesi için uğraşmıştır.

• Atatürk, akılcılık ve bilime verdiği önemi hangi sözüyle ifade etmiştir?

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

• Atatürk ilkelerinin adlarını söyleyiniz.

Laiklik, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Devletçilik, İnkılapçılık, Halkçılık

• Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni neden gençlere emanet etmiştir?

Bu sözü Atatürk’ün sözü ile cevap verirsek;

Çocuklar gelecektir, yarının büyükleridir; onlar büyür, genç olurlar. İyi yetişmiş genç insan atılgandır, gözünü budaktan sakınmaz, ülke sorunları ile yakından ilgilidir. Düşüncesi genç olan kimseler de yeniliğe, devrimlere, Atatürk Cumhuriyeti’ne ve değerlerine bağlı olur, köhne düşünceler peşinde koşmaz.

• Atatürk’ün insan, millet ve yurt sevgisini anlatan anılarından örnekleri sınıfa getiriniz.

Yurt toprağı!Sana her şey feda olsun .kutlu olan sensin.hepimiz senin için fedayız.fakat sen Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak feyizli olacaksın.
• Atatürk, eğitim – öğretim alanında ne tür yenilikler yapmıştır? Sınıfta tartışınız

3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi
1 Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.
15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.
12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.
1924’te Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı.
1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı.

What do you think?

Written by admin

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 36, 37, 38, 39, 40, 41

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları