içinde

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255

Şuan ki eğitim öğretim yılında kullanılan Ders ve çalışma kitaplarından olan başak yayınları 6. sınıf Türkçe kitabı siz değerli öğrencilerimizin Türkçe dersi eksiklerini gidermek amaçlı  kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. 6. sınıf başak yayınları öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinlikler ders kazanımlarını tekrarlamaya yönelik özenle hazırlanmış sorular sayesinde tüm öğretim hayatınız boyunca kullanacağınız bilgileri öğrenmeniz için gerekli özen gösterilmiştir. Sayfamızda 6. Tema Sanat ve Toplum Sayfa 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 Küçük Prens Metni Sorularına  ve Cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

KÜÇÜK PRENS

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 248 Soru ve Cevabı

1. ETKİNLİK

“Küçük Prens”te geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları, farklı anlam boyutlarına işaret ediyor. Bunları keşfedelim.“Küçük Prens”te geçen bazı sözcükler ve sözcük grupları, farklı anlam boyutlarına işaret ediyor. Bunları keşfedelim.

a) “Balta girmemiş ormanlar” Yazar, “balta girmemiş ormanlar” derken ne tür ormanlardan söz etmektedir?

İnsanların daha uğramadığı baltalarla testerelerle daha katl etmedikleri bakir ormanlardan bahsedilmektedir. Büyük, yaşlı ve uzun boylu sık ağaçların olduğu ormanlardan bahsetmektedir.

Bir ormana balta girmemişse başka neler de girmemiştir? Ve orada nasıl bir yaşantı vardır?

Ormanlara çevre kirliliği, betonlaşma, insanların zararları egzos dumanları da girmemiştir.

b) “Derin derin düşünmek” Yazar, “derin derin” düşünmekten söz ediyor. “Derin derin” başka neler yapılabilir?

derin derin uzaklara doğru dalınabilir, derin derin nefes alınabilir, derin derin içe çekilebilir.

c) “Derin”in kaç anlamı var? “Derin’’in geçtiği cümleye göre anlamını karşısına yazalım.

1- dibi ağzından, yüzeyinden ya da cephesinden uzak olan.

“Bahçede derin bir çukur açtılar. Oyun derin bir sahne gerektiriyordu”
2- yüzeyden içeri inen.
“Göğsündeki derin yara korkutucuydu”
3- uzun uzun engin ve detaylı

Gözlerini dibi bucağı görünmeyen derin kuyuya dikti.

 • “Derin”in Anlamı: dibi ağzından, yüzeyinden ya da cephesinden uzak olan

Mevlana gibi derin bir ermişi herkes tanımalı.

 • “Derin”in Anlamı: uzun uzun engin ve detaylı

Uykusu öylesine derin ki, sese aldırmaz.

 • “Derin”in Anlamı: uzun uzun engin ve detaylı

Birkaç derin nefesten sonra gözlerini açtı.

 • “Derin”in Anlamı: uzun uzun engin ve detaylı

Derin coğrafya bilgisiyle kaybolmaktan kurtuldu.

 • “Derin”in Anlamı: uzun uzun engin ve detaylı

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 249 Soru ve Cevabı

2. ETKİNLİK

“Küçük Prens”te geçen bazı cümleler, Türkçede kendimizi ne denli çeşitlilikle ifade edebileceğimize örnek. Bunları keşfedelim.

a) “Olmadı değil” derken…

Yazar, “coğrafyanın bana yararı olmadı değil” dediğinde, ne söylemek istiyor? Neden?
a) Coğrafyanın bana yararı olmadı.
b) Coğrafyanın bana yararı oldu.

Yazar neden, “yararı oldu” demek yerine “yararı olmadı değil” demeyi yeğlemiştir? Açıklayalım.

b) Zeki, aklı başında, kavrayışlı…
Yazar, soldaki cümlelerde geçen zekâsı parlak, kavrayışlı, aklı başında sözleriyle nasıl bir kimseden söz ediyor? Açıklamamızı boş bırakılan bölüme yazalım.

Yazara göre, zekâsı parlak bir kimse, yazarın gösterdiği resme bakınca ne söylemelidir?

Boa yılanı demeleri gerekiyormuş. Çünkü yararı olmadı değil diyerek herkesin bildiğinin aksine farklı bir bakış açısını iletir okura. zeki aklı başında kavrayışlı kişi anlayış bakımından diğer insanlardan üstün, yetenekli kabiliyetli kişi anlamına gelmektedir.

Buna göre, “aklı başında kimse”, resimden mi söz etmelidir; yoksa iş hayatı, politika vb. konulardan mı? Neden?

Resimden söz etmelidir. Çünkü insanlar için bu dünyada paradan işten daha önemli şeyler vardır. Bu da sanat, estetik veya sevgi-mutluluktur.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 250 Soru ve Cevabı                                                                                                3. ETKİNLİK

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım. Küçük Prens

Çocuğun ilk çizdiği resim, neyin resmidir?

Balta girmemiş ormanlar üzerine yazılmış “Yaşanmış Öyküler” adlı kitabın üzerindeki bir hayvanı yutmakta olan Boa yılanını çizmiş.

Büyüklerin çocuğun çizdiği resimleri anlamaya çalışıp, onun resim yapmasını önemsediklerini söyleyebilir miyiz? Neden?

Hayır söyleyemeyiz çünkü büyükler tarih, coğrafya ve matematik gibi alanlara yönelmesini öğütlemişlerdir

Çocuk, çizdiği resimler anlaşılmayınca ve büyüklerin tepkisi üzerine ne yapmaya karar verir?

Pilotluk yapmaya karar vermiştir ve bir çok yere uçuş yapmıştır.

Sizce büyükler çocuğun resim yapmasına haklı bir tepki mi gösterdi? Neden?

Hayır büyükler haklı değil bence. Çünkü sanat bir yetenektir ve bu çocuğun da resim sanatına yeteneği olduğu halde büyükler onun yeteneğini köreltmiştir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 251 Soru Ve Cevabı

Büyükler, çocuğun resmini anlamaya çalışıp onu cesaretlendirmiş olsalardı, çocuğun hayatında neler değişirdi?

Çocuk belkide hayatında büyük bir resim sanatçısı yani ressam olabilirdi.

Bu öykü size ne hissettirdi? Kendi hayatınızla ilgili çağrışımlar yaptı mı? Bir gün böyle bir olay yaşarsanız nasıl davranırsınız?

Böyle bir olay yaşarsam kendi yeteneğimin ve isteğimin üzerine giderim.

Örtük anlama ulaşalım.

4. ETKİNLİK

“Küçük Prens” adlı metinde yazarın ara sıra yakındığını (sitemli veya şikâyet eder bir hâli olduğunu) sezinliyoruz.

a) Metinde yakınma anlamı çıkardığımız ifadelerin altını çizelim.

“Böylelikle altı yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim.”

b) Yakınmayı hangi cümlelerden sezdiğimizi bulup aşağıya yazalım.

“Böylelikle altı yaşımda bana parlak bir gelecek sunan resim sanatından vazgeçtim.”

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 252 Soru ve Cevabı

5. ETKİNLİK

Aşağıda “Küçük Prens” adlı metinden alınan cümleler var. Bu cümlelerde altı çizili sözcüklere dikkat edelim ve soruyu yanıtlayalım:

SORU: Bu cümlelerde “onlar” ile kimden söz edilmektedir?

“Büyükler hiçbir şeyi tek başlarına anlayamıyorlar, durmadan açıklamalar yapmak da çocuklar için sıkıcı oluyor doğrusu.

“Büyükler arasında bir sürü yıl geçirdim, çok yakından tanıdım onları.

Bu örneklerden yola çıkarak, “onlar” sözcüğünün ne işe yaradığını açıklayabilir miyiz?

Metinlerde önceki cümlelerde geçen kişileri ve varlıkları başka hangi sözcüklerle anabiliriz?

6. ETKİNLİK

Bağlaçlar, neyi bağlar? Aşağıdaki parçalarda geçen altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlamı yazalım.

“Büyükler tarih, coğrafya ve dilbilgisiyle ilgilenmemi öğütlediler. daha altı yaşımda resim sanatından vazgeçtim.”

Aynı görevlere sahip olan kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlar.

“Şapkadan da korkulur mu hiç?” dediler. Oysa ben şapka değil, bir fili sindirmekte olan bir boa yılanı çizmiştim.”

Karşıt düşünceyi belirtmek için bağlaç kullanılmış olabilir.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 253 Soru ve Cevabı

7. ETKİNLİK

Kişiler, duygu ve düşüncelerini dile getirirken amaçlarına uygun olan anlatım biçimini belirlerler. Şimdi “Küçük Prens” adlı metni düşünelim. Yazar bu metni aşağıdaki yollardan hangisini seçerek oluşturmuş olabilir? Doğru açıklamanın karşısına onay (✓) işareti diğerlerine çarpı işareti (X) koyalım.

Anlatım Biçimleri

 • Yazar, insanların başından geçen ya da geçebilecek bir olayı anlatmak isterse olayları oluş sırasına göre yazması gerekir. Bu tür yazılar, öyküleyici bir biçimde yazılmıştır. (√)
 • Yazar, okurlarının görme, dokunma, işitme, tatma ve koklama duyularına seslenerek varlıkların, çevrenin özelliklerini anlatma yolunu seçmişse bu yolla betimleyici metin ortaya çıkar. (x)
 • Yazar, okuyucuya bir konuda bilgi verip açıklama yapmak isterse açıklayıcı yolu seçmiş olur. (x)
 • Yazar, bir konudaki görüşlerini, çeşitli gerekçelerle kanıtlamaya çalışırsa, ortaya tartışmacı bir metin çıkar. (x)

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metinlerin hangi anlatım biçimleriyle oluşturulduğunu (öyküleyici, açıklayıcı, tartışmacı, betimleyici) belirleyelim ve karşısına yazalım.

Fazıl Hüsnü Dağlarca, edebiyatımızın önde gelen sanatçılarından biridir. Özellikle şiirleri ile tanınmaktadır. Şiirlerinde insana ve insan hayatına saygı konularını işlemiştir.

Açıklayıcı

Sınava geç kalmıştım. Otobüs durağına koşuyordum. Nefes nefese kalmıştım.

Öyküleyici

Durağa geldiğimde otobüs kalkmıştı bile. Arkasından bakakaldım. Büyük bir umutsuzlukla oturup kaldım. Sınava yetişememiştim.

Öyküleyici

Başımızın üstünde her zaman yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. Dallar öylesine sık ki, güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. Ormanın içine doğru kilometrelerce uzayıp giden toprak bir yol var.

Betimleyici

Bazıları sürekli güçlünün zayıfı yendiğini söyler. Canlıları incelediğimizde bunun doğru olmadığını görürüz. Öyle olsaydı, diğerlerine göre en zayıf ve güçsüz olan canlıların soylarının tükenmesi gerekirdi. Oysa birçok güçsüz canlı, milyonlarca yıldır varlıklarını sürdürüyor. Çünkü canlılar dünyasında yaşamı güç belirlemez.

Açıklayıcı, Tartışmacı

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 254 Soru ve Cevabı

9. ETKİNLİK

Bu çalışmada başımızdan geçen veya bir tanıdığımızın başından geçen bir olay hakkında yazı yazacağız. Yazımızda şunlara dikkat edelim:

Hangi olayı ya da anımızı anlatacağımıza karar verelim.

 • KONU: Mahallede arkadaşlarla oynarken sahaya kanadı kırık bir kuşun düşmesi.

 

Olayların oluş sırasını belirleyelim.

Her şeye neden olan başlatıcı olay:

 • 1. olay: Top oynamamız
 • 2. olay: Sahaya kuş düşmesi
 • 3. olay: Kuşun etrafında toplanıp hayretler içinde kuşa bakmamız
 • 4. olay: Kuşu alıp veterinere götürmemiz
 • 5. olay: Kuş iyileştikten sonra onu gökyüzüne salmamız

Son olay (öykünün sonu):

Olayları, giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine ayıralım.
Not 1: Olayın en heyecanlı kısmı gelişme bölümünün sonunda yer alsın.
Not 2: Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri arasında geçiş yaparken anlamsal bağlantılara dikkat edelim.

 • Giriş bölümünde geçen olaylar: Top oynamamız
 • Gelişme bölümünde geçen olaylar: Sahaya kuş düşmesi, Kuşun etrafında toplanıp hayretler içinde kuşa bakmamız, Kuşu alıp veterinere götürmemiz.
 • Sonuç bölümünde geçen olaylar: Kuş iyileştikten sonra onu gökyüzüne salmamız.

Anlatacağımız olayı tanımlayan bir başIık belirleyelim.

 • BAŞLIK: GÖKYÜZÜNÜN KANATLARI

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 255 Soru ve Cevabı

10. ETKİNLİK

9. etkinlikte taslağını çıkardığımız öyküyü yazıya geçirelim. Taslakta planladığımız her şeyi buraya aktarmalıyız.

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 243, 244, 245, 246

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 256, 257, 258, 259, 260, 261