içinde ,

LOLLOL LoveLove CuteCute AngryAngry

PERİYODİK SİSTEM

Doğada bulunan elementlerin daha kolay incelenebilmesi, arandığında daha kolay bulunabilmesi için benzer ve farklı özelliklerine göre sınıflandırılması sonucunda periyodik sistem ortaya çıkmıştır.

Kaynak: Dikey Yayıncılık 8. sınıf fen bilimleri ders kitabı

Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamları

JOHANN WOLFGANG DÖBEREINER: Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. Benzer fiziksel özellik gösteren elementleri üçlü gruplar oluşturarak sınıflandırmıştır

ALEXANDRE BEGUYER DE CHANCOURTOİS: Benzer özellik gösteren elementleri dikey sıralarda ve sarmal olarak sıralamıştır

JOHN NEWLANDS: Elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamış, ilk sekiz elementten sonra elementlerin benzer özelliklerinin tekrarlandığını ortaya koymuştur Bunu müzikteki 8’li nota düzenine benzetmiştir.

DİMİTRİ IVANOVİC MENDELEYEV: Mendeleyev “periyodik cetvelin babası” olarak bilinir. Elementleri atom ağırlıklarına (atom kütlelerine) göre sıralamıştır. Oluşturduğu tablo günümüzdeki periyodik tablonun temelini oluşturmuştur

LOTHAR MEYER: Elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralamıştır.

HENRY MOSELEY: Elementleri atom numaralarına (proton sayıları) göre sınıflandırmıştır. Günümüzde kullanılan modern periyodik tablonun temelini atmıştır.

GLENN SEABORG: Periyodik tablonun altına iki satır daha ekleyerek tabloya son şeklini vermiştir

PERİYODİK TABLO VE ÖZELLİKLERİ

 • Periyodik tablonun yatay satırlarına “periyot”, düşey sütunlarına “grup” adı verilir.
 • Periyodik tabloda 7 tane periyot, 18 tane grup vardır.
 • Grupların 8 tanesi A, 10 tanesi B grubudur
 • Elementin katman sayısı( yörünge sayısı), o elementin periyot numarasıdır.
 • Periyodik tablonun sol tarafında metaller, sağ tarafında ametaller bulunur.
 • Periyodik tabloda bazı grupların özel isimleri vardır:
  • 1A: Alkali Metaller,
  • 2A: Toprak Alkali Metaller,
  • 7A: Halojenler,
  • 8A: Soygazlar

Not: Elementin son yörüngesindeki elektron sayısına değerlik elektron sayısı denir ve değerlik elektron sayısı grup numarasını verir

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

METALLER

 • Periyodik tablonun sol tarafında yer alırlar. (1A,2A,3A,B)
 • Parlaktır.
 • Oda sıcaklığında civa hariç katı haldedir.
 • Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
 • İşlenebilir, tel ve levha haline getirilebilir.
 • Isı ve elektriği iyi iletir.
 • Elektron verme eğilimi gösterirler.
 • Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

AMETALLER

 • Hidrojen hariç Periyodik tablonun sağ tarafında yer alırlar. (5A,6A,7A)
 • Elektron alma eğilimi gösterirler.
 • Mattır.
 • Erime ve kaynama noktaları düşüktür.
 • Isı ve elektriği iyi iletmezler.
 • Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz olabilirler
 • Kırılgandır, tel ve levha haline getirilemez..
 • Hem kendi aralarında hem de metallerle bileşik oluşturabilirler.

YARI METALLER

 • Fiziksel özellikleri bakımından metallere, kimyasal özellikleri bakımından ametallere benzerler.
 • Isı ve elektrik iletkenlikleri metallerden az, ametallerden fazladır.
 • Parlak ya da mat olabilirler.
 • İşlenebilir, tel ve levha haline getirilebilirler.

SOYGAZLAR

 • Periyodik tabloda en sağdaki grupta yer alırlar.(8A)
 • Gaz haldedirler.
 • Kararlı yapıya sahiptirler.
 • Elektron alıp vermezler
 • Bileşik oluşturmazlar.

Uyarı: 8A grubunda yer alan elementlerin son katmanlarında 8 elektron bulunmasına rağmen Helyum’da 2 elektron bulunur.

Uyarı: Hidrojen ametal özelliğine sahip olmasına rağmen 1A grubunda yer alan metallerin arasında bulunmaktadır..

Ne düşünüyorsun?

Yazar Biruni

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İnkılap Tarihi 1. Dönem 7. Deneme Sınavı

FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER