içinde

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

Allah (c.c.) insanlığa gönderdiği son kitap olan Kur’an-ı Kerim, İnsanlara doğru yolu göstermek ve onların dünya ahiret mutluluğuna ulaşmalarını sağlamak için evrensel mesajlar içerir. Kur’an-ı Kerim, bireysel ve toplumsal hayatı bütün yönleriyle ele alır. insanın çevresine, yaşadığı topluma ve en önemlisi de Allah’a (c.c.) karşı görev ve sorumluluklarını hatırlatarak hidayet rehberi vazifesi görür. Kur’an-ı Kerim üzerinde durulan başlıca konular; inanç, ibadet, ahlak, bireysel ve toplumsal hayatla ilgili düzenlemeler, peygamberler ve geçmiş kavimlerin kıssalarıdır.

İnanç

Sözlükte “itikad, iman, birine duyulan güven” anlamına gelen İnanç, dini terim
olarak, Allah’ın (c.c.) peygamberleri aracılığı ile bildirdiği esasları tereddütsüz kabul
etmek, gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmak anlamına gelmektedir.

İslam inancının temeli, Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine imandır. Her şeyi bilen,
gören, duyan ve her şeye gücü yeten Allah’a (c.c.) inanmak, mümin olmanın ilk şartıdır. Bunun haricinde peygamberlere, kitaplara, meleklere, ahirete, kaza ve kadere iman etmek İslamın en önemli şartlarındandır.

İbadet

Boyun eğme, itaat etme, saygı duyma” anlamlarına gelen ibadet terim olarak, Allah’ın (c.c.) insanlara emrettiği, insanların da yapmakla yükümlü oldukları tüm davranışları ifade etmektedir. Kur’an-ı Kerim’de namaz, oruç, zekat ve hac ibadeti ile ilgili pek çok ayet yer almaktadır. Bununla birlikte anne – babaya iyi davranışlarda bulunmak, sadaka vermek, kurban kesmek, Kur’an okumak, dua etmek gibi davranışlarda ibadet olarak sayılmıştır.

Ahlak

Sözlükte “huy, mizaç, karakter” anlamlarına gelen ahlak, terim olarak; insanın,
iyi veya kötü olarak sınıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların
etkisiyle ortaya koyduğu davranışlarının bütününe verilen isimdir. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette ahlaktan bahsedilmektedir. Ayrıca İslam dini güzel ahlaka çok önem vermektedir.

Sosyal Hayat( Muamelat)

İnsanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlere Muamelat denilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de sosyal hayatı konu edinen birçok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde Müslümanlara toplum olarak nasıl yaşamaları gerektiği bildirilmektedir.

Kıssalar

Kıssa, hikaye etmek, anlatmak, haber vermek” anlamlarına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eden kıssalarla, inananlara öğütler vererek onların ders çıkarması amaçlanmıştır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İslam Dininin Temel Kaynakları

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri