içinde

CuteCute

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

  • Kur’an-ı Kerim, okuyup anlaşılmak ve hayatın bütün alanlarında yaşanmak ve uygulanmak için indirilmiş yol gösterici bir rehberdir.
  • İnsanlığı kötülükten alıkoyup iyiliğe yöneltmek için gönderilen en son ilahi kitaptır.
  • Kur’an-ı Kerim’de insanın hem dünya hem de ahiret mutluluğu için ilahi mesajlar vardır.
  • Kur’an-ı Kerim, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendirir.
  • Kur’an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir kitaptır.
  • Kur’an-ı Kerim, Müslümanlara dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklayan bir kitaptır.
  • Kur’an, Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarını bildirerek Allah’a (c.c.) imana davet eder.
  • Kur’an, tevatür yoluyla nakledilmiştir ve Allah’ın koruması altındadır.
  • 23 yılda peyderpey indirirmiştir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)