içinde

İslam Dininin Temel Kaynakları

Yüce Allah İnsanlara doğru yolu göstermek için ilk insan ve ilk Peygamber olan hz. Ademden itibaren bir din vermiştir. Ayrıca İnsanlara akletme, düşünme, seçim yapabilme gibi nimetler de vermiştir. İslam Dininin temel kaynakları;

 1. Kur’an- ı Kerim,
 2. Hz. Muhammed’in söz ve davranışları

Hidayet Rehberi: Kur’an

Kur’an, sözlükte “toplamak, okumak, bir araya getirmek” anlamlarına gelir. Terim olarak ise şu şekilde tanımlanır: “Hz. Muhammed’e(s.a.v.) vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, Allah’ın (c.c.) mucize kelamıdır.” Kur’an-ı Kerim;

 • Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere gönderdiği vahyin son halkasıdır.
 • İnsanlar tarafından değiştirilmeden muhafaza edilmiştir.
 • inanç, ibadet ve ahlak konularında hükümler içermektedir.
 • Dili de Arapça’dır.
 • Fâtiha suresi ile başlar, Nâs suresi ile sona erer.
 • Kadir gecesinde hz. Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
 • Kur’an, Peygamberimize bir kerede vahyedilmemiş, hem Mekke’de hem de Medine’de olmak üzere 23 yılda parça parça indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in İsimleri

 • el-Furkan: İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden
  ayıran.
 • el-Hâdi: İnsanlara doğru yolu gösteren, rehberlik eden.
 • en-Nur: Her şeyi aydınlatan.
 • eş-Şifa: Kalpleri iyileştiren, şifa veren.
 • ez-Zikir: Düşündüren, hatırlatan.

Hz. Peygamberin Yolu: Sünnet

Sünnet, sözlükte yol, âdet, gidişât, gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise Hz. Peygamberin sözleri, uygulamaları ve sahabilerin yapmış olduğu davranışları onaylaması olarak tanımlanır. Peygamberler, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını kullarına ulaştırmak ve onlara doğru yolu göstermekle görevlendirilmiş elçilerdir. İnsanlığa gönderilen son peygamber Hz. Muhammed (s.a.v.) de inanç, ibadet ve ahlaki değerler başta olmak üzere Kur’an’ı Kerim’in hükümlerini insanlara açılayarak, yaşantısında uygulayarak iletmiştir

Ne düşünüyorsun?

Yazar Gazali

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları