içinde

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194

Şuan ki eğitim öğretim yılında kullanılan Ders ve çalışma kitaplarından olan başak yayınları 6. sınıf Türkçe kitabı siz değerli öğrencilerimizin Türkçe dersi eksiklerini gidermek amaçlı  kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. 6. sınıf başak yayınları öğrenci çalışma kitabında yer alan etkinlikler ders kazanımlarını tekrarlamaya yönelik özenle hazırlanmış sorular sayesinde tüm öğretim hayatınız boyunca kullanacağınız bilgileri öğrenmeniz için gerekli özen gösterilmiştir.   Sayfamızda  4. Tema Bilim ve Teknoloji Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 Tema Değerlendirme  Sorularına  ve Cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilirsiniz.

ALİ’NİN ÖDEVİ VE KÖSTEBEKLER

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 186

Genel Ağ ortamında herhangi bir konuyla ilgili sayfaya erişmek için Genel Ağ adreslerinden yararlanırız. Bir Genel Ağ adresinin yapısı şöyledir:

Yukarıda Genel Ağ adreslerinde kullanılan uzantılar verilmiştir. Bu uzantılardan bir tanesini seçelim. Seçtiğimiz uzantıya sahip iki Genel Ağ adresi bulup bu sitenin kısa bir tanıtımını sınıfta arkadaşlarımıza yapalım.

NOT: Tanıtım için yan sayfadaki formu kullanalım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 187

Sitenin Adı: Eğitim Bilişim Ağı

Sitenin Adresi: www.eba.gov.tr

Sitenin konusu ve genel özellikleri: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 188 

Aşağıdaki metin, tamamen hayal ürünü haberlere (güldürme ve eleştirme amaçlı) yer veren bir siteden alınmıştır. Haberi inceleyelim ve aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Haber, ne tür bir medyada/sayfada yer alıyor?

Haber bir internet sitesinde yer alıyor.

Bu haber taraflı mı tarafsız mı?

Haber yalan ve uydurma olduğu için taraflı olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

Doğru bir haber mi yoksa uydurma bir haber mi?

Uydurma bir haberdir.

Haberi farklı kaynaklarda araştırmalı mıyız? Neden? Farklı kaynaklardan kontrol etmek önemli mi?

Haberi farklı kaynaklardan araştırmalıyız. Çünkü internet, herkese açık, dileyenin istediği şeyi yazabileceği bir ortamdır. Böyle bir ortamda her yazılana inanmayıp farklı kaynaklardan da araştırmamız gerekir. Yoksa yalan haberler sonucu zarar görebiliriz.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 189 

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Metni dinlerken anlamını bilmediğimiz başka sözcükler de olduysa onları listenin altına ekleyelim. Sözcüklerle birer cümle kurmayı da unutmayalım!

bitimsiz

Sözlükteki Anlamı: Sonu olmayan, sınırlandırılıp belirlenmeyen, namütenahi
Benim Cümlem: Bitimsiz tartışmanın ortasında kaldığımı anlayınca odayı terkettim.

dilinde tüy bitmek

 • Sözlükteki Anlamı: Sık sık söylemekten bıkmak, usanmak.
 • Benim Cümlem: Her gün odanı topla demekten dilimde tüy bitti.

bombardıman

 • Sözlükteki Anlamı: Etkili bir biçimde ve sık olarak gündeme getirme, duyurma
 • Benim Cümlem: Hayranlarını soru bombardımanından sıkılıp konser alanını terk etti.

tuhaf

 • Sözlükteki Anlamı: Acayip
 • Benim Cümlem: Evde tuhaf şeyler olduğunu farkedip ışığı yaktı.

çınlamak

 • Sözlükteki Anlamı: “Çın” diye ses çıkarmak
 • Benim Cümlem: Kulağının çınlaması artınca doktora gitmeye karar verdi.

suskun

 • Sözlükteki Anlamı: Çok az konuşan, sessiz, sakin olan, sükûti
 • Benim Cümlem: Sınıftaki öğrencinin suskun halleri öğretmenin ilgisini çekmişti.

numara

 • Sözlükteki Anlamı: Hile, düzen, dalavere, yalan
 • Benim Cümlem: Köpek dışarı çıkabilmek için türlü numaralar yapıyordu.

ufuk

 • Sözlükteki Anlamı: Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü, ihata
 • Benim Cümlem: Tavsiye ettiğim kitabı okuduktan sonra coğrafya alanındaki ufkum bayağı genişledi.

portre

 • Sözlükteki Anlamı: Bir kimsenin yağlı boya, sulu boya, kara kalem vb. bir yolla yapılmış resmi
 • Benim Cümlem: Müzedeki portreye uzun uzun baktıktan sonra dedesini en kadar çok özlediğini farketti.

ikna etmek

 • Sözlükteki Anlamı: (birini, bir konuda) inandırmak.
 • Benim Cümlem: Baba çocuğunu ikna edemeyince oyuncağı bırakıp mağazadan çıktı.

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 190 

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Ali, ödev olarak neden “söyleşiyi seçmiştir? Gerekçesi nedir?

Ali soru sorabilmek için söyleşiyi seçmiştir. Okulda hep soruların cevapları verilmesi isteniyor, soru sormak da istediği için bunu seçmiştir.

Rıza Bey, neden kulaklarının çınladığını düşünüyor?

Hasta olduğu için

Rıza Bey, Ali’nin annesine sorduğu soruları niçin ufuk açıcı ve çok yararlı bulmuştur?

Ali’nin sorduğu sorular, bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle soruları ufuk açıcı bulmuştur.

Babasının armağanı, Ali’yi neden yavaşlatmıştır?

İki de bir internete girmekten yazmaya vakit bulamadığı için yavaşlatmıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları  Sayfa 191 

Nüfus memuru, daha önce yüz yüze gelmemelerine karşın Ali ve babası hakkında birçok bilgiye sahiptir. Bu nasıl olmuştur?

Ali internetteki sosyal medya sitelerinde her şeyi anlatmakttığı için.

“Ailenin bütün kirlçamaşırlanortalığa saçılmıştı.” cümlesindeki altı çizili ifade ile kastedilen nedir? Ali, ailesinin kirli çamaşırlarını nasıl ortaya saçmış olabilir?

Kirli çamaşırdan kasıt, aile içinde kalması gereken bazı olumsuz durumlardır. Ali, aile içerisinde kalması gereken bu olumsuz olayları internette paylaşarak “kirli çamaşırları ortaya saçmıştır.”

Ali’nin kişilik özelliklerini belirleyelim. Bu özelliği, neye dayanarak belirlediğimizi de yazalım.

Ali, çok meraklı, espirili bir insandır. Soru sormayı sevmesi, kendi kendine sorduğu cevaplara espirili yanıtlar vermesi ve internetteki espirili paylaşımlarından Ali’nin kişilik özelliklerini çıkarabiliriz.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 192 

Görselleri yorumlayalım.

 1. Görsel: Aile, telefonları ile ilgilenmekten, çocukları ile ilgilenmemektedirler.
 2. Görsel: Aile, çocuklarını bilgisayar bağımlılığından kurtarmaya çalışmaktadırlar.
 3. Görsel: İnsanlar televizyon bağımlısı olmuşlardır.

6. ETKİNLİK

Okuduğumuz metne yeniden odaklanalım. Metindeki sözcüklerin köklerini ve hangi eklerle türetildik-lerini ayırt etmeye çalışalım. Metinden on sözcük seçelim ve öncelikle köklerin türünü belirleyelim. Bu sözcük köklerinin aldığı yapım ve varsa çekim eklerinin de türlerini yazalım.

 • Sözcük: soru
 • Kök: sor-
 • Ek/Ekler: -u (yapım eki)
 • Sözcük: söyleşi
 • Kök: söyle-
 • Ek/Ekler: -şi (yapım eki)
 • Sözcük: geliyordu
 • Kök: gel-
 • Ek/Ekler: -i -yor (çekim eki)
 • Sözcük: ödevin
 • Kök: ödev
 • Ek/Ekler: -in (yapım eki)
 • Sözcük: keyifle
 • Kök: keyif
 • Ek/Ekler: -yor -du (çekim eki)
 • Sözcük: soru
 • Kök: sor-
 • Ek/Ekler: u (yapım eki)
 • Sözcük: gözlüyormuş
 • Kök: göz
 • Ek/Ekler: -le (yapım eki) -yor -muş (çekim eki)
 • Sözcük: şişelerinden
 • Kök: şişe
 • Ek/Ekler: -ler -in -den (çekim eki)
 • Sözcük: sıçrattı
 • Kök: sıçra-
 • Ek/Ekler: -t (yapım eki) – tı (çekim eki)

7. ETKİNLİK

Okuduğumuz öykünün haritasını aşağıdaki öykü haritasında uygun yerleri doldurarak çıkaralım. Kutulara başından sonuna, öykünün önemli olaylarını yazalım. Öykünün en heyecanlı ve kilit noktası olan olayını “düğüm” bölümüne yazalım.

Olaylar – Ali’nin ödev olarak söyleşiyi seçmesi

Olaylar – Ali’nin ödevini yapmak için sürekli sorular sorması

Olaylar – Sorulan soruların aile içinde bazı olaylara ışık tutması

Düğüm  – Ali’nin nüfus cüzdanını kaybettiği için yenisi çıkarmak istemeleri

Olaylar – Nüfus müdürlüğünde Ali’nin aile içerisinde yaşanan tüm olayları internette paylaştığının ortaya çıkması

Karakterler – Ali, Ali’nin öğretmeni, Ayla Hanım, Rıza Bey, nüfus memuru

Yer ve Zaman – Okul, ev, nüfus müdürlüğü / geçmiş zaman

Son – Ali’nin babasının bu duruma sinirlenmesi

Öykünün Adı:

Dikkat ettiyseniz okuduğumuz metin en heyecanlı yerinde son- landırılmıştır. Düğüm bölümünün devamını yazmak da bize düşüyor Acaba, şu cümlelerden sonra neler oldu? Düş gücümüzü kullanalım ve öyküyü tamamlayalım. Sonunu bizim belirlediğimiz bu öyküye, yeni bir başlık da koyabiliriz. (…) Nüfus memuru, “Biliyorum,” diyerek lafı ağzına tıkayıverdi. ‘‘Ali’nin nüfus kâğıdını yenilemek.” Babası şaşkınlıkla önce memura, sonra Ali’ye baktı. Ailenin bütün kirli çamaşırlan ortalığa saçılmıştı. Neler oluyordu burada…

Ali’nin Ödevi ve Köstebekler

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf matematik ders kitabı cevapları

6. Sınıf Mega Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 152

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Soru Ve Cevapları Sayfa 195,196,197,198