içinde

LoveLove

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40,44,45,46,47

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. İstiklal Marşı’nın hangi bölümlerini ezbere biliyorsunuz? İstiklal Marşı’nı ezberlerken zorlandınız mı?

İlk iki kıtasını ezbere bilmekteyim. Çok zorlanmadım. Çünkü okulda her pazartesi ve cuma günü ile törenlerde tatillere girdiğimizde okuyorduk zaten.

2. İstiklal Marşı’nı okurken neler hissediyorsunuz?

Duygulanıyorum. Aklıma bu şiirin yazıldığı kahramanlar ve bu ülkenin ne zorluklarla kurulduğu geliyor. Bütün o kahramanlara şükran duyuyorum.

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 44 

1. ETKİNLİK

Aşağıda, metinde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Şehitler. şüheda
2. Yurt, baba ocağı gibi çok sevilen şeylerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan. cüda
3. Sınır boyu. bent
4. Bağımsızlık. istiklal
5. Özgür. hür
6. Utanma duygusu, utanç. hayâ
7. Geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen ince parça. conta
8. Bir işi yerine getirmek için verilen söz. vaat
9. Ufuklar. afak
10. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set. bent
11. Batı. Garb
12. Başlangıcı belli olmayan zaman, öncesizlik. ezel
13. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş. engin

2. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki deyimlerle, deyimlere ait açıklamaları örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. Elini ayağını bağlamak, özgürlüğünü elinden almak. zincir vurmak
2. Çok kısa bir sürede. göz açıp kapayıncaya kadar
3. Daha iyi anlamaya, kavramaya başlamak. zihni açılmak
4. Yenilgiyi kabul etmek. pes etmek
5. Öfke veya küskünlükten ileri gelen can sıkıntısıyla suratı asık olmak. yüzünden düşen bin parça
6. Bir metni yanlışsız söyleyecek kadar iyi bilmek. sular seller gibi
7. Yenilmek, mağlup olmak. yenik düşmek
8. Anlatılması kolay ancak yapılması veya katlanılması çok güç. dile kolay
9. Herhangi bir üstünlüğünden dolayı şişinmek, caka yapmak. hava atmak

b) Yukarıdaki deyimlerden iki tanesini seçerek cümle içinde kullanınız.

  • Onun tek işi sadece hava atmak.
  • Ben artık ona karşı pes etim.

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ali, niçin İstiklal Marşı’nı ezberlemeye çalışıyor?

Öğretmen ödev verdiği için.

2. Kimler İstiklal Marşı’nı ezbere okuyarak Ali’yi şaşırtıyor?

Salim Amcası, Mehmet Amcası, annesi, babası, kardeşi.

3. Ali, niçin “İstiklal Marşı’nı bilmeyen var mı?” sorusuna “yok!” cevabını veriyor?

Çünkü herkes hayatlarının bir döneminde bu şiiri ezberlemiştir.

4. Okuduğunuz metinde bazı bölümlerin koyu yazılmasının sebebi ne olabilir?

Şiirden alıntılar yapıldığı için.

5. Metnin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız metne nasıl bir başlık koyardınız?

Bence uyumludur. Yürekten Gelen Ezber

6. İstiklal Marşımızı ezbere bilmek niçin önemlidir?

Çünkü bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Bu yurdun nasıl kurulduğunu anlatan bizler rahat edelim diye düşmanlara karşı canlarını feda etmiş şehitlerimiz için yazıldığından dolayı

7. Mehmet Âkif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın!” sözünden ne anlıyorsunuz?

Bir daha milletimiz o zor günleri yeniden yaşamasın diye. Çünkü bu şiir yazıldığı dönemde halkımız çok acılar çekti.Çok kanı döküldü.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli kelimeleri bularak örnekteki gibi altlarını çiziniz.

kıta, ara, yol , Ben, aç, yemek…

b) Siz de içinde eş sesli kelime olan iki cümle kurunuz.

  • Ahmet iki adet elma almış.
  • Mehmet üç dal kırmış.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerin ‘‘amaç-sonuç’’ mu, ‘’neden-sonuç’’ mu bildirdiklerini örnekteki gibi yazınız.

– Ferah bir ortamda çalışmak için salona geçtim. (amaç/ sonuç )
– Salim Amca, göz açıp kapayıncaya kadar on kıta şiiri okuyunca şaşırıp kaldım. (sonuç/ sonuç )
– Annem beni dalgın görünce şaşırdı. (sonuç/ sonuç )
– Babam banyoda musluğu onarmak için uğraşıyordu. (amaç/ sonuç )
– İstiklal Marşı’nı ezberlemek için çok çalıştım. (amaç/ sonuç )
– Ablam kulaklığı takıp müzik dinlediği için beni duyamadı. (sonuç/ sonuç )
– Herkesin İstiklal Marşı’nı bildiğini anlayınca pes ettim. (sonuç/ sonuç )
– Ödevimi yapabilmem için ailem bana destek oldu. (amaç/ sonuç )

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa  46

6. ETKİNLİK

Hikâye haritasını “Bilmeyen Var mı?” metnine uygun olarak doldurunuz.

KİŞİLER

Çocuk, Salim Amca, Mehmet Amca, kardeş, anne,baba

YER

Okul, mahalle, ev

ZAMAN

Bilinmeyen bir zaman

OLAY

Öğretmenin vermiş olduğu İstiklal Marşını ezberleme ödevini mahallede ve ailedeki herkesin ezbere bilmesi.

7. ETKİNLİK

‘‘İstiklal Marşı’nın kabulü’’ veya ‘‘Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı’’ konulu sunumunuzu yapınız.

Daha önceden hazırlamış olduğunuz sunumu bu kısımda yapabilirsiniz.

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki görselleri inceleyerek soruları cevaplayınız.

a) İstiklal Marşımız nerelerde okunur?

Maçlarda, Olimpiyat yarışmalarında, Törenlerde ve Okul mezuniyet törenlerinde.

b) İstiklal Marşımızı okurken nelere dikkat edersiniz?

Nağmesiyle okumalı, ayağa kalkmalı ve hazır olda okumalıyız.

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa  47 

9. ETKİNLİK

Aşağıda virgülün kullanıldığı yerler ve örnek cümleler verilmiştir. Virgüllerin hangi amaçla kullanıldığını örnekteki gibi eşleştiriniz.

Virgül (,)
1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelimelerin arasına konur.
2. Art arda gelen, birbiri ile bağlantılı cümleleri ayırmak için konur.Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim
3. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
4. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
5. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam gibi kelimelerden sonra konur.

(2) Söylemesi kolay, haydi oku da göreyim!
(3) Yok, yok, yok! Dört yıllık öğrencilik hayatımda böyle ödev görmedim.
(4) Bilmez miyim oğlum, dedi.
(5) Hayır, şimdi olmaz Ali.
(1) Hem de tıpkı Salim Amca, Mehmet Amca, babam, dedem, babaannem ve ablam gibi.

10. ETKİNLİK

Ali, İstiklal Marşı’nı başarılı bir şekilde okuduktan sonra neler yaşanmış olabilir? Hikâyenin devamını yazınız.

Ali kendisiyle çok gurur duydu. Çünkü İstiklal Marşını ezbere okuyabilmişti. Şehitlerimizin ve kahramanlarımızın aziz hatıralarına gereken saygıyı göstermiş olduğu için çok mutlu oldu.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2017, 2018 5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 36, 37

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 48,50,51,52,53