içinde

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 54,55,56,57,58,59

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı Cevapları  Sayfa 54 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Özgürlüğün sizin için ne anlama geldiğini boş bırakılan yere yazınız.

Benim için özgürlük:Özgür olmadan bizler bir hiçiz. Özgürlük bizim yaşam anlamımız bizleri biz yapan en önemli değerimizdir. Eğer özgürlüğümüzü kaybedersek bu hayattaki en önemli şeyimizi de kaybetmişizdir demektir. Bu yüzden canla başla özgürlüğümüz için çalışmalıyız.

2. Bir ülkeyi yönetenlerin seçilmesinde vatandaşlar etkili midir? Açıklayınız.

Kesinlikle etkilidir. Çünkü katılımcı demokraside halk seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanır. Böylece demokrasiye ve devletin yönetimine katılmış olur.

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı  Cevapları Sayfa 56 

1. ETKİNLİK

a) Metinde geçen bazı kelimeler, harfleri karışık olarak verilmiştir. Kutu içinde verilen anlamlarına bakarak kelimeleri örnekteki gibi düzenleyiniz.

1. Gelecek.
2. Millete ve seçilmiş hükûmete yönelik, zor ve silah kullanarak devirme girişimi.
3. Gizli ve kurnazca kötülük yapan.
4. Acımasız ve haksız davranan, zulmeden.
5. Bağımsızlık.
6. Tanık.
7. Gururlu.
8. Yüce bir ülkü uğrunda ölme, şehitlik.
9. Ermiş, eren.

1- İstikbal 2- darbe 3- sinsi 4- zalim 5- istiklal 6- tanık 7- mağrur 8 şehadet 9- aziz

2. ETKİNLİK

Yarım bırakılmış cümleleri, aşağıdaki deyimlerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

maruz kalmak sahip çıkmak şahit olmak mücadele etmek

Amcası ölünce onun çocuklarına sahip çıktı.
O gün trafikte çok kötü bir olaya şahit oldu.
Mert, yeni başladığı görevinde iş arkadaşlarının kötü muamelesine maruz kaldı.
Kahraman askerlerimiz vatanlarını korumak için mücadele etti.

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Ömer Halisdemir ile Hasan Tahsin arasında nasıl bir benzerlik vardır?

İkisi de düşmana ilk kurşunu sıkmıştır.

2. Bu toprağın evlatlarının beslendiği kaynaklar kimlerdir?

Halk, millettir. Anadoludur, İstanbuldur, Edirne’dir.

3. Metinde milletimizin hangi özelliklerinden bahsedilmektedir?

Milletimizin vatan aşkından düşmana yenilmektense ölümü göze alacağından, kararlılığından, bilgeliğinden, mücadeleci ruhundan.

4. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı hakkında bildiklerinizden hareketle “Ne çok öldük yaşamak için.” sözünü açıklayınız.

Bu ülkeyi ayakta tutmak için bu ülkenin bağımsızlığı için ne kadar çok mücadele verdiğimiz ne kadar çok savaştığımızı anlatan güzel bir sözdür. Gerçekten de bu vatan bölünmesin bağımsız kalsın diye o kadar çok savaştık ve şehitler verdik ki.

5. “Gecenin karanlığının ardında güneşli bir gün gizlidir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Sabahın en karanlık yeri sabaha en yakın anlardır. Yani kötülüğün karanlığın en fazla olduğu anlar aslında kurtuluşa en yakın olduğumuz anlardır. Bu yüzden umudumuzu kaybetmemeliyiz.

6. Bir milletin, tarihindeki olayları unutmaması, o milletin geleceğine nasıl bir katkı sağlar? Arkadaşlarınızla tartışınız.

O milletin düşmanını dostunu bilmesini geçmiş zamanlarda yapmış olduğu hataları tekrarlamamasını ve daha dikkatli davranmasını sağlar.

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını bulunuz. Bulduğunuz kelimeleri cümle içinde kullanınız.

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’da başlattığı mücadele ile özgürlüğümüzü elde ettik.

İstiklal

Aradan yüz yıl geçmeden barış içinde yaşadığımız ülkemizde, 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir saldırıya maruz kaldık.

şeb

Bu toprağın evlatları zalimlere karşı istiklali ve istikbali için direndi.

gaddar / gelecek

Kimimiz şehrin herhangi bir yerinde gençliğini bıraktı.

şebap

5. ETKİNLİK

a) Bayrağımız size neler çağrıştırıyor? Noktalı yerlere yazınız.

Bayrağımız bizlere geleceği özgürlüğümüzü geçmişimizi şanlı tarihimizi çağrıştırmaktadır. Bizlerin her zaman bu vatan için ölmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır.

b) Çağrışımlarınızdan hareketle “bağımsızlık” konulu bir konuşma yapınız.

Bağımsızlık bir milletin en önemli değeridir. Bir millet bağımsızlığını kaybederse bilin ki her şeyini kaybetmiştir. Oysa canla başla bağımsızlığını kazanmak ve de her zaman korumak için çalışmalı onu bu yoldan döndürmeye çalışacak iç ve dış güçlerle mücadele etmelidir.

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı  Cevapları Sayfa 58

6. ETKİNLİK

a) Yukarıdaki sözlerin ortak özelliği nedir?

Hoşgörülü olmalı, insanları sevmeliyiz.. Bu ortak düşünce hakimdir.

b) Size göre yukarıdaki sözlerden hangisi 15 Temmuz’da milletimizin gösterdiği tepkiyi en iyi şekilde ifade ediyor? Açıklayınız.

c) Yukarıda verilen sözlerden hareketle bir şiir yazınız. Şiirinize uygun bir başlık koyunuz.

Bir olalım, iri olalım, diri olalım… Çünkü birlik olmanın önemini vurgulamıştır. Bu söz bizlerin yaşamış olduğu zor zamanların üstesinden gelebileceğimiz reçete gibidir.

5. Sınıf Meb Yayınları  Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 59 

7. ETKİNLİK

Aşağıdaki karikatürden yararlanarak yurt dışında yaşayan ve Türkçe bilen birine Türkiye’de 15 Temmuz’da yaşananları anlatan bir e-posta yazınız. E-postanızı yazarken 6. etkinlikteki özdeyişlerden en az birini kullanınız.

Değerli Dostum Mikail,

Ülkemiz 15 Temmuz gecesinde düşmanların saldırısına uğradı. Ama bir olarak iri olarak diri kalarak bu belayı def etmeyi başardı. Ne mutlu ki bize milletimiz yenilmedi.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 60,61,62,63

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68,69