içinde

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 243, 244, 245

2017 2018 eğitim öğretim yılı ile birlikte ortaokullarda okutulan eğitim öğretim müfredatı da değişmiştir. bu değişim ilk olarak 5. sınıflarda uygulanmaya başlamıştır. değişen müfredat ile birlikte öğrenci kazanımları ve bu kazanımlara uygun olarak hazırlanan ders ve çalışma kitapları ve bu kitaplar içerisinde yer alan kazanım değerlendirme amaçlı hazırlanan sorularda kazanımlara uygun olarak yenilenmiştir. 5. sınıflarda okuyan öğrenciler ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarından olan 5. sınıf Meb yayınları Matematik ders kitabı içerisinde yer alan soruların cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayfa içeriğinde 5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı 3. . Ünite 2. Bölüm Üçgenlerin ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı Sayfa 243, 244, 245 Sıra Sizde  Sorularına ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

 ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilir

 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 243 Soru Ve Cevabı

1) Aşağıdaki üçgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz.

a) 79 + 68 = 147
180 – 147 = 33o 
m(C) = 33o
b) 40 + 32 = 72
180 – 72 = 108o
m(E) = 108o

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 244 Soru Ve Cevabı

2) Aşağıdaki dörtgenlerde verilmeyen açıların ölçülerini bulunuz.

a) 74 + 103 + 98 = 275
360 – 275 = 85o
m(M) = 85o
b) 127 + 49 + 61 = 237
360 – 237 = 123o
m(R) =123o

3) Aşağıda kareli kâğıttaki dörtgenlerin verilmeyen açılarının ölçülerini bulunuz.

a) m(A) = m(C) = 70o
m(B) = m(D) = 180 – 70= 110o
b) 134 + 117 + 33 = 314
m(K) = 360 – 314 = 44o
c)  m(T) = m(R) = 126
m(P) = 180 – 126 = 54
m(P) = m(S) = 54o
d) 53 + 53 = 106 
x = 180 – 106 = 74o

4) Yanda dikdörtgen şeklindeki kâğıdın kısa kenarları üst üste gelecek biçimde katlanmış hâli verilmiştir. Kâğıt, noktalı çizgiler boyunca kesiliyor ve kesilen küçük parça açılıyor. Açılan bu parçanın şeklini çiziniz ve iç açılarının ölçüleri toplamını belirleyiniz.

İç açı ölçüleri toplamda 360o

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 245 Soru Ve Cevabı

5) İki iç açısının ölçüsü 72o olan dörtgenin diğer iki iç açısının ölçüleri toplamını bulunuz.

72 + 72 + a + b = 360
144 + a + b = 360
a + b = 360 – 144 
a + b = 216o

6) Bir ABC üçgeninde A açısının ölçüsü, B açısının ölçüsünün 2 katı ve B açısının ölçüsü, C açısının ölçüsünün 3 katıdır. Bu üçgenin iç açılarının ölçülerini bulunuz.

6x + 3x + x = 180o
10x = 180o
x = 18o
m(C) = 18o
m(B) = 3 . 18 = 54o
 m(A) = 6 . 18 = 108o

7) Yandaki şekilde ABDE kare ve BCD eşkenar üçgendir. Buna göre AEC açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

|ED| = |DC| olduğundan  
90 + 60 + a + a = 180 
150 + 2a = 180
2a = 180 – 150
2a = 30
a = 15
x + a = 90
x = 90 – a
x = 90 – 15 
x = 75

8) Yandaki şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve DCEF karedir. m(ADC) = 56o olduğuna göre BEC açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz.

56 + b = 180 (eşkenar dörtgenden)
b = 124
90 + 124 + a = 360
a = 360 – 124 – 90
a = 146o
|CB| = |CE| (olduğundan ikizkenar üçgen)
x + x + a = 180
2x + a = 180
2x = 180 – 146
2x = 34
x = 17o

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 237, 238,239

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 248