içinde

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 223, 224, 225

2017 2018 eğitim öğretim yılı ile birlikte ortaokullarda okutulan eğitim öğretim müfredatı da değişmiştir. bu değişim ilk olarak 5. sınıflarda uygulanmaya başlamıştır. değişen müfredat ile birlikte öğrenci kazanımları ve bu kazanımlara uygun olarak hazırlanan ders ve çalışma kitapları ve bu kitaplar içerisinde yer alan kazanım değerlendirme amaçlı hazırlanan sorularda kazanımlara uygun olarak yenilenmiştir. 5. sınıflarda okuyan öğrenciler ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarından olan 5. sınıf Meb yayınları Matematik ders kitabı içerisinde yer alan soruların cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayfa içeriğinde 5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı 3. Ünite 2. Bölüm Çokgenler Sayfa 223, 224, 225 Sıra Sizde  Sorularına ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

 ÖNEMLİ HATIRLATMA 

Aşağıda Yer Alan soru cevapları kesin doğruluk değeri taşımamakla beraber. Sizlerin yapmış olduğu ödevleri karşılaştırmanız amacı ile hazırlanmıştır. Bu neden ile sadece kendi yapmış olduğunuz cevapların doğruluklarını kontrol edebilir

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 223 Soru Ve Cevabı

1) Aşağıda verilen şekillerden çokgen olanların başına “” işareti, olmayanların başına “X” işareti koyunuz.

✔ Çokgen olanlar – 1, 5 ve 8. resim

X Çokgen olmayanar – 2, 3, 4, 6, 7

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 224 Soru Ve Cevabı

2) 8 köşesi olan bir çokgen çizerek isimlendiriniz. Bu çokgenin temel elemanlarını belirleyiniz.

Sekiz köşesi olan çokgene sekizgen denir. Bu sekizgenin;
-Sekiz kenarı vardır. (Düzgün çokgen ise her kenarı eşittir.)
-Sekiz köşesi vardır.
-Yirmi köşegeni vardır.
-Sekiz iç açısı vardır. (Düzgün çokgen ise her iç açısı 135’er derecedir.)

3) Aşağıdaki çokgenlerin köşe, kenar ve iç açı sayılarını boşluklara yazınız.

Üçgen    Dörgen  Beşgen

Köşe sayısı =   3                4           5
Kenar sayısı =  3                4           5
İç açı sayısı =   3                4           5

4) Şekildeki ABCDEF çokgeni için aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
D
D
Y   6 Köşesi var
D
D

5) Aşağıda verilen ifadelerde hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
a) Çokgenler en az iki kenarlıdır. // Var en az üç kenarlıdır.
b) Bir üçgenin üç tane köşegeni vardır. // Var Üçgenin bütün kenarları birbirine komşu olduğu için köşegeni yoktur.
c) Bir dörtgenin iç açı sayısı dörttür. // Yok
ç) Bir beşgenin altı tane köşesi vardır. // Var beş tane köşesi vardır.
d) Bir çokgenin köşegeni çizilirken komşu olan iki köşe birleştirilir. // Var komşu olmayan.
e) Bir yedigenin kenar sayısı, köşe sayısından bir fazladır. // Var kenar ve köşe sayısı eşittir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 225 Soru ve Cevabı

6) Yandaki çokgende [RT] köşegenini çizerek oluşan çokgenleri belirleyiniz.

RST, RTKLMNOP

7) Çevrenizden üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen modellerine örnekler veriniz.

Matematik dersinde gördüğümüz tüm geometrik şekilleri güncel hayatımızda çevremizde de görebiliriz. Bunlardan bazılarını sayalım;

Üçgen, üç düz çizginin birleşmesiyle oluşan geometrik şekildir. Trafik işaret levhalarının bazıları, çatıların şekilleri, bazı çam ağaçlarının şekilleri, bir dilim pasta veya bir pizza dilimi üçgen şekillerine örnektir.

Dört kenarı ve dört köşesi olan, karşılıklı kenarları eşit olan geometrik şekildir. Evinizdeki televizyon, bir kitabın kapağı, bir masa, duvarda asılı bir tablo dörtgen şeklindedir.

Beşgeni beş kenarı olan çokgenlerdir. Bir bamyanın kesiti ve ABD’nin Pentagon binası beşgen şeklindedir.

Altıgen, altı kenarı olan çokgenlerdir. Bal petekleri, bazı duvar saatleri altıgenşekline örnektir.

8) Kanalizasyona inmek, bakım ve onarım yapmak üzere yol düzeyinde kapağı bulunan özel bacalar rögar olarak isimlendirilir. Sizce rögar kapakları dikdörtgen veya kare şeklinde de olabilir mi? Neden?

Olabilir ancak bu daha maliyetli olacağı için böyle bir şeye gerek olmaz.

Rögar kapaklarinin kare veya dikdörtgen olmamasi gerekir. Çünkü sadece daire olursa hiçbir şekilde deliğin içine düşmez. Ama diğer sekillerde yan donerek icine girebilir.

Dünyadaki basınç en iyi yuvarlak şekiller tarafından emilir, üretmesi kolaydır, taşımak daha kolaydır – yalnızca yuvarlarsınız.

En iyi neden yuvarlak kapaklar yuvarlak bir delikten içeri düşemezler. Herhangi bir sebeple kapakları açtığınızda logarın içine düşürme imkanınız yoktur. ancak dikdörtgen veya kare kapaklarda köşegen ekseninde kapağı logarın içine düşürmek mümkündür.

9) Köşegenlerinden ikisi AB ve BC doğru parçaları olan bir çokgen çiziniz.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 214,215

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 237, 238,239