içinde

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185,186

İçinde bulunduğumuz 2017 2018 eğitim öğretim yılı ile birlikte ortaokullarda okutulan eğitim öğretim müfredatı da değişmiştir. bu değişim ilk olarak 5. sınıflarda uygulanmaya başlamıştır. değişen müfredat ile birlikte öğrenci kazanımları ve bu kazanımlara uygun olarak hazırlanan ders ve çalışma kitapları ve bu kitaplar içerisinde yer alan kazanım değerlendirme amaçlı hazırlanan sorularda kazanımlara uygun olarak yenilenmiştir. 5. sınıflarda okuyan öğrenciler ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarından olan 5. sınıf Meb yayınları Matematik ders kitabı içerisinde yer alan soruların cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayfa içeriğinde 5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185,186 Etkinlik Sorularına ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 185 

1) Didem cevizlerinin 1/3’ini Mehmet’e, 2/9’sini Türkan’a, 5/18 ’ini Hülya’ya veriyor. Didem’e cevizlerin kaçta kaçı kalmıştır?

A) 1/3 B) 1/6 C) 1/9 D) 1/18

İlk olarak paydaları eşitleyeceğiz. 18’de eşitlenir
1/3 – 2/9 – 5/18 = 6/18 – 4/18 – 5/18 = 1/6

2) Yanda modellenen kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,4 B) 0,50 C) 1,40 D) 1,5

3) Yanda modellenen ondalık gösterimin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir tam binde üç yüz yirmi dört
B) Bir tam binde üç yüz dört
C) İki tam yüzde yirmi dört
D) Sıfır tam yüzde üç yüz dört

4) Onlar basamağında 1, birler basamağında 8, onda birler basamağında 4 olan bir sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 18,45 B) 18,418 C) 318,4 D) 710,84

5) 1,068 > 1,0?8 olduğuna göre yerine kaç farklı rakam gelebilir?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 // 0, 1, 2, 3, 4, 5 olabilir.

6) Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ile 2 noktaları arası 10 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre, K ile gösterilen noktaya karşılık gelen sayının ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,8 B) 1,3 C) 1,6 D) 1,8

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 186 C

7) Aşağıdaki tabloda dört araba modelinin haftalık kiralama ücretleri, kiralandıklarında yapılacak indirim yüzdeleri verilmiştir. Hangi araba modeli kiralandığında yapılacak indirim en fazla olur?
A) K B) L C) M D) N

8) Günde 3 defa dişlerini fırçalayan Ali, her fırçalayışta musluğu açık bıraktığı için bir haftada tükettiği su miktarının % 30’unu boşa harcamaktadır. Haftada 700 litre su tüketen Ali musluğu açık bırakmazsa bir haftada kaç litre su tasarrufu sağlar?
A) 70 B) 90 C) 210 D) 630

Ali haftalık 700 litre su tüketmektedir. %30’u boşa harcamaktadır.
Çapraz olarak çarpmamız gerekmektedir. ( Ekte Bulunmaktadır.)
700 litrenin %30 u bulmak için 700 x 30 = 21.000’dir
21.000 sayısını 100 le bölmemiz gerek 210 dür

9) Melis’in almak istediği çantanın fiyatı 35 liradır. 14,75 lirası olan Melis’in çantayı alabilmesi için en az kaç liraya daha ihtiyacı vardır?
A) 20,25 B) 20,75 C) 21,15 D) 21,25

Melisin almak istediği çanta 35 TL ise Melisin yanında sadece 14 TL 75 KRŞ varsa çantanın toplam parası ve melisin kaç parası olduğundan çıkaracağız;
35-14,75= 20,25 KRŞ daha eklemesi gerekecek.
Bu yüzden cevap A şıkkı olacaktır.

10) Yukarıdaki şekilde bir çiftçinin tarlasına ektiği ürünler gösterilmiştir. Bu tarlanın yüzde kaçına arpa ekilmiştir?
A) 25 B) 35 C) 40 D) 65

11) Ayşe bir testin 3/4 ’ünü, Berk 0,45’ini, Ceyda % 55’ini Mehmet ise 2/5 ’sini aynı sürede cevaplamıştır. Buna göre soruları en hızlı cevaplayan öğrenci kimdir?
A) Ayşe B) Berk C) Ceyda D) Mehmet

İlk olarak Berkin ondalık sayısını kesir haline getirip sadeştirmemiş gerekmektedir. Yani ;
0,45 = 45/100 = 45 : 5 / 100 : 5  = 9/20 dir
Ceyda’nın Yüzdesini aynı şekilde kesir haline getirip sadeleştirilmesi gerekmektedir. Böylece ;
%55 = 55/100 = 55 : 5 / 100 : 5  = 11 / 50 dir
Zaten Ayşe ve Mehmetin kesirleri verilmektedir. En hızlı çözen sıralama yaparsak
Ayşe > Mehmet > Berk > Ceyda dır .

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 183,184

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124,125,126,127