içinde

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124,125,126,127

İçinde bulunduğumuz 2017 2018 eğitim öğretim yılı ile birlikte ortaokullarda okutulan eğitim öğretim müfredatı da değişmiştir. bu değişim ilk olarak 5. sınıflarda uygulanmaya başlamıştır. değişen müfredat ile birlikte öğrenci kazanımları ve bu kazanımlara uygun olarak hazırlanan ders ve çalışma kitapları ve bu kitaplar içerisinde yer alan kazanım değerlendirme amaçlı hazırlanan sorularda kazanımlara uygun olarak yenilenmiştir. 5. sınıflarda okuyan öğrenciler ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarından olan 5. sınıf Meb yayınları Türkçe ders kitabı içerisinde yer alan soruların cevaplarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Bu sayfa içeriğinde 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Tema Erdemler 124,125,126,127. sayfalara ait  Sanki Caminin Bakım Kılavuzu Dinleme/İzleme Metni Etkinlik Soruları Metni Etkinlik Sorularına ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Soru ve Cevapları Sayfa 124 

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Çevrenizde ilgi gören ve tarihî değeri olan mimari yapılar var mı? Varsa bunlarla ilgili neler biliyorsunuz?

Var mahalle camisi. Bu cami çok eskiymiş. Bu cami önemli bir mimar olan Mimar Sinan tarafından yapılmış. Tarihi olarak çok değerli bir camidir.

2. Mimar Sinan hakkında neler biliyorsunuz?

Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğdu. Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a getirildi. Zeki, genç ve dinamik olduğu için seçilenler arasındaydı. Sinan, At Meydanı’ndaki saraya verilen çocuklar içinde mimarlığa özendi, vatanın bağlarında ve bahçelerinde su yolları yapmak, kemerler meydana getirmek istedi. Devrinin mahir ustaları mahiyetinde han, çeşme ve türbe inşaatında çalıştı. 1514’te Çaldıran, 1517’de Mısır seferlerine katıldı. Kanunî Sultan Süleyman zamanında yeniçeri oldu ve 1521’de Belgrad, 1522’de Rodos seferinde bulunarak atlı sekban oldu. 1526’da katıldığı Mohaç Meydan Muharebesinden sonra sırası ile acemi oğlanlar yayabaşılığı, kapı yayabaşılığı ve zenberekçibaşılığa yükseldi

1. ETKİNLİK

Öğretmeniniz size “Sanki Caminin Bakım Kılavuzu” adlı metni dinletirken anlamını bilmediğiniz kelimeleri not alınız. Daha sonra not aldığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu sözlük kullanarak kontrol ediniz. Daha sonra kelimeleri cümle içinde kullanınız.

Bu etkinliği bilmediğiniz kelimeleri yazarak yapmalısınız.

2. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metinde geçen bazı cümleler aşağıda verilmiştir. Dinlediklerinizden hareketle cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

– Büyük ustanın 1543 yılında yaptığı İstanbul’daki Şehzadebaşı Camisi’nin 1990’lı yıllardaki restorasyonunda yaşananlar, tüm dünyayı şoke etti.
– Mimarlar restore konusunda karar veremedi.
– Mimarlar incelemeler sırasında caminin kemerlerinde bir oyuk fark etti.
– Mektubun Mimar Sinan tarafından yazıldığı anlaşıldı.
– Mektubun devamında kemerin nasıl onarılacağını anlatan Mimar Sinan, 469 yıl sonrasına da ışık tutmuş oldu.
– Süleymaniye Camisi’ni kurtaran bu mektup şu anda Topkapı Sarayı’nda saklanıyor.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz metinden hareketle cevaplayınız.

1. Mimar Sinan mektubu niçin yazmıştır?

Aşınan kemerin nasıl onarılacağını anlatmak için.

2. Mimar Sinan Şehzadebaşı Camisi için “Çıraklık eserim” diyor. Bunun sebebi nedir?

Mimar Sinan bu camiyi çıraklık döneminde yaptığı için.

3. Camiyi restore etmek için bir araya gelen mimarlar restore konusunda niçin karar verememiş olabilirler?

Yaklaşık dört yüz sene önce yapılan bir eseri günümüz şartlarında restore etmek kolay değildir. Mimarlar o yıllarda bu caminin nasıl yapıldığını bilmiyorlardı. Bu yüzden restore konusunda kararsız kalmışlardır.

4. Mimar Sinan’ın geleceğe mektup bırakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu durum Mimar Sinan’ın gerçek bir usta olduğunun göstergesidir. Mimar Sinan’ın aynı zamanda ileri görüşlü biri olduğunu anlıyoruz.

5. Mimar Sinan’ın yerinde siz olsaydınız caminin restorasyonunu sağlamak için başka nasıl bir yol
izlerdiniz?

Caminin her bölümü için bir bakım kılavuzu hazırlayıp bırakılabilirdi.

4. ETKİNLİK

a) Dinlediğiniz metinden hareketle bir haber metninin niteliklerinden hangileri aşağıda bulunmaktadır? İşaretleyiniz.

( ) Güncel olaylarla/durumlarla ilgilidir.
(X) İlgi çekicidir.
( ) Yazarının duygu ve düşüncelerini içerir.
(X) 5N 1K sorularına cevap verir.
(X) Dili açık ve anlaşılırdır.
(X) Tarafsız bir bakış açısıyla gerçekleri dile getirir.
( ) Uzun ve detaylı bilgiler içerir.

b) Dinlediğiniz haber metninden hareketle 5N 1K sorularına cevap veriniz.

Ne? → Mimarlardan biri incelemeler sırasında caminin kemerlerinde bir oyuk fark etti.
Neden? → Mimar Sinan kemerlerin eskiyeceğini ve değiştirilmesi gerekeceğini öngörerek mektup bırakmıştır.
Nerede? → Süleymaniye Camii’sini kurtaran bu mektup şu anda Topkapı Sarayı’nda saklanıyor.
Nasıl? → Kemerin onarımı mektuptaki gibi yapıldı.
Ne Zaman? → Şehzadebaşı Camii 1543 yılında yapıldı.
Kim? → Mimarlardan biri inceleme yaparken oyuğu buldu.

c) Yaşadığınız ya da gözlemlediğiniz bir olaydan hareketle haber metni yazınız. Haber metninizde 5N 1K sorularının cevaplarını vermeyi unutmayınız.

Aile içi ilişkilerde sorunlu değil, umut vaat eden programlar da revaçta olacak. Ekranda çiftlerin kavgalarını değil, mutluluk hikayelerini izleyeceğiz…İzdivaç programlarının durumu çok havada. Ama belli ki artık tribünlerde “bilmem ne bey bilmem ne hanım ile çay içerek beni aldatmış oldu” ya da “kriterlerime uymadığı için bilmem ne beye hayır diyorum” gibi mazeretler kendine yer bulamayacak…

Ne: Aile içi ilişkiler
Neden: Aile içi ilişkilerdeki sorunları çözmek içiin
Nasıl: Daha kaliteli yayın yaparak
Nerede : Aile içi ilişkilerde
Ne için: Bu tür olayların önüne geçmek için
Kim: Aile içi bireyler

5. ETKİNLİK

Siz de Mimar Sinan’a cevap olarak bir ileti göndereceğinizi hayal ediniz.

a) İletinizde nelerden bahsederdiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız. Öğretmeninizin yönlendirmesi ile beyin fırtınası yapınız.

Günümüzdeki binaların ne kadar estetikten yoksun ve uzak olduğunu onun dönemindeki eserlerin çok daha güzel ve göze hoş geldiğinden bahsederdim.

b) İletinizi aşağıya e-posta şeklinde yazınız.

Sayın Mimar Sinan

Günümüzde yapılan binalar o kadar kötü ki sizin yaptıklarınız bunların yanında şah eser olarak kalmaktadır. Umarım bu kötü durum ortadan kalkar.

c) Yukarıda yazdığınız e-postayı en fazla 140 karakter kullanarak tekrar yazınız.

Günümüzde yapılan binalar o kadar kötü ki sizin yaptıklarınız bunların yanında şah eser olarak kalır.

6. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki örneği inceleyiniz. Örnekten hareketle noktalı virgülün niçin kullanıldığını yazınız.

Mimar Sinan Şehzadebaşı, Süleymaniye, Selimiye Camilerini; Büyük Çekmece, Silivri ve Sokollu
Mehmet Paşa Köprülerini yapmıştır.

Aynı türden sözcükleri birbirinden ayırmak için.

b) Noktalı virgülün yukarıdaki görevini örneklendiren iki cümle yazınız.

1. Geçen gün pazardan elma,armut, karpuz ; maydonoz, nane almıştık.
2. Bazen düşünürüm ; İnsan öyle acımasızdır diye.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 185,186

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 130,131