içinde

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23,24

Sayfa 23 

1- Noktalı yerleri tamamlayınız. 799.665 sayısı ………….. basamaklıdır.

Çözüm:
799.665 sayısı altı basamaklıdır. Sırasıyla,
– Birler, “5”
– Onlar, “60”
– Yüzler, “600”
– Binler, “9.000”
– On binler, “90.000”
– Yüz binler, “700.000”

2- Noktalı yerleri tamamlayınız. 20 255 sayısı ………….. basamaklıdır.

Çözüm->
20.255 sayısı beş basamaklıdır.
– Birler, “5”
– Onlar, “50”
– Yüzler, “200”
– Binler, “0”
– On binler, “20.000”

Sayfa 24 

3- Noktalı yerleri tamamlayınız. 491 886 sayısı ………….. basamaklıdır
Çözüm->
491.886 sayısı altı basamaklıdır.
– Birler, “6”
– Onlar, “80”
– Yüzler, “800”
– Binler, “1.000”
– On binler, “90.000”
– Yüz binler, “400.000”

4- 485.397 sayısının rakamlarını basamak değerleriyle eşleyiniz.

Çözüm->
486.397 sayısının, birler basamağı “7”, onlar basamağı “90”, yüzler basamağı “300”, binler basamağı “6.000”, on binler basamağı “80.000”, yüz binler basamağı ise “400.000”.

5- Binler bölüğü 209 ve birler bölüğü 516 olan sayıyı yazınız.

a. Önce hangi bölüğü yazarsınız?
b. Bu sayının binler basamağında hangi rakam vardır? Bu rakamın basamak değeri kaçtır?
Çözüm->
“209.516” sayısında binler ve binler bölümü bulunmaktadır. Sayı okunurken binler bölüğü söylenmektedir; iki yüz dokuz bin beş yüz on altı. Bu sebeple yazmaya binler bölüğünden başlar daha sonra birler bölüğünü yazarız. Sayının binler basamağında “9” rakamı bulunmaktadır. Bu rakam basamak değeri ile çarpıldığında “9.000” sayısı ortaya çıkar.

Öğrendiklerimizi Kontrol Edelim

1. 92.817 sayısının binler bölüğünü yazınız.

Çözüm->
92.817, doksan iki bin sekiz yüz on yedi. Beş basamaklı bu sayıda binler ve on binler basamakları bulunmaktadır. Bu sebeple binler bölüğü “92” olacaktır. Okunuşu itibariyle de bunu çıkarabilmekteyiz.

2. 818 705 sayısındaki 8 rakamlarının basamak değerlerini yazınız. Bu değerlerin neden farklı olduğunu açıklayınız.

Çözüm->
818.705, Sekiz yüz on sekiz bin yedi yüz beş. Sayı, altı basamaklı bir sayıdır. Bu sebeple en büyük yüzbinler basamağı bulunacaktır. Sayı içerisindeki “8” rakamlarının basamak değerlerine küçükten büyüğe bakılacak olursa; binler basamağında basamak değeri “8.000” olan bir adet, yüz binler basamağında basamak değeri “800.000” olan bir adet “8” bulunmaktadır.

3- 111 010 sayısında kırmızı renkle yazılmış 1’in basamak değerini yazınız.

Çözüm->
111.010, yüz on bir bin on. Sayı altı basamaklı bir sayıdır. Kırmızı ile yazılmış “1” rakamı on binler basamağında bulunmaktadır. Basamak değeri ile çarpacak olursak “10.000” sayısı ortaya çıkacaktır.

4- Noktalı yerleri tamamlayınız. 834.027 sayısının;

a. On binler basamağındaki rakamı “3“,
b. Yüzler basamağındaki rakamı “0“,
c. Onlar basamağındaki rakamı “2

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20,21

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25,26