içinde

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17,18

Sayfa 17

1) 2014 Dünya Futbol Kupası maçları Brezilya’da yapıldı. Bu kupada Almanya ile Arjantin arasında oynanan final maçını yetmiş dört bin yedi yüz otuz sekiz seyirci izledi. Bu sayıda kaç tane on binlik vardır? Bu sayıyı nasıl yazarız? 74.738 7 tane on binlik var.

2 Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız.

a. on iki bin üç yüz yirmi dokuz 12.329 b. otuz dört bin doksan iki 34.092
c. elli bir bin dört yüz 50.400 ç. seksen beş bin on iki 85.012
d. yetmiş bin yetmiş 70.070 e. yirmi bin sekiz 20.008

Sayfa 18

3 2014 yılı nüfus sayımına göre Bayburt il merkezinde yaşayanların sayısı 41 278, köylerde yaşayanların sayısı 39 329 ‘dur. Bu sayıların okunuşlarını yazınız.

Kırk bir bin iki yüz yetmiş sekiz    
Otuz dokuz bin üç yüz yirmi dokuz

4 Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.

a. 18 304 On sekiz bin üç yüz dört b. 44 500 Kırk dört bin beş yüz
c. 72 810 Yetmiş iki bin sekiz yüz on ç. 56 033 Elli altı bin otuz üç
d. 30 751 Otuz bin yedi yüz elli bir e. 80 039 Seksen bin otuz dokuz
f. 90 009 Doksan bin dokuz  g. 10 100 On bin yüz

5 Aşağıda verilen beş basamaklı sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.

52 184 elli iki bin yüz seksen dört
30 812 otuz bin sekiz yüz on iki
94 010 doksan dört bin on
19 119 on dokuz bin yüz on dokuz
84 024seksen dört bin yirmi dört
43 003 kırk üç bin üç
72 027 yetmiş iki bin yirmi yedi

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 15

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20,21