içinde

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20,21

Sayfa 20 

Öğrendiklerimizi Kontrol Edelim

1 2014 yılı ağustos ayında karayoluyla Türkiye’ye dokuz yüz kırk bir bin sekiz yüz yirmi beş turist geldi. Bu sayıda kaç tane yüz binlik vardır? Bu sayıyı rakamlarla yazınız.

941.825

2 Okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız.

a. dokuz yüz iki bin yedi yüz üç 902.713
b. yedi yüz yirmi beş bin 725.000
c. iki yüz doksan yedi bin üç yüz 297.300
ç. beş yüz sekiz bin yirmi 508.020
d. altı yüz altmış altı bin altı 666.066
e. yüz yirmi bin yüz iki 120.200
f. dört yüz bin dört yüz 400.400
g. üç yüz bir bin on iki 301.012

 Sayfa 21 

3 Türkiye’de 2012 yılında 858 188 otomobil üretildi. Bu sayıda kaç tane yüz binlik vardır? Bu sayının okunuşunu yazınız. Sekiz yüz elli sekiz bin yüz seksen sekiz

4 Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuşlarını yazınız.

822 465 Sekiz yüz yirmi iki bin dört yüz altmış beş
660 066 Altı yüz altmış bin altmış altı
420 886 Dört yüz yirmi bin sekiz yüz seksen altı
900 404 Dokuz yüz bin dört yüz dört
550 055 Beş yüz elli bin elli beş
101 010 Yüz bir bin on

5 Aşağıda verilen altı basamaklı sayıları okunuşları ile eşleştiriniz.

256 718 iki yüz elli altı bin yedi yüz on sekiz
492 303 dört yüz doksan iki bin üç yüz üç
400 044 dört yüz bin kırk dört
312 005 üç yüz on iki bin beş
910 850 dokuz yüz on bin sekiz yüz elli
740 800 yedi yüz kırk bin sekiz yüz

DÜŞÜNELİM BULALIM

a. Her küçük kareye 1, 2, 3 ve 4 sayılarından biri yazılacaktır.
b. Her satırda, her sütunda, her köşegende ve kenarları mavi olan her karede bu sayıların tümü bulunacaktır.
Bakalım en çabuk kim bitirecek? Çözüme nereden başlarsak sonuca daha çabuk ulaşırız?
Yaptıklarınızı karşılaştırınız. Farklı olanlar var mı?
4 2 3 1
1 3 4 2
2 4 1 3
3 1 2 4

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17,18

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 23,24