içinde

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 26, 27, 28, 29

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 26, 27, 28, 29

KOMŞU KUNDUZLAR (Dinleme Metni)

1. ETKİNLİK

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa  26 

Öğretmeninizin gösterdiği fotoğraflardan ve metnin başlığından yararlanarak metinde hangi konunun anlatıldığını tahmin ediniz. Tahminleriniz doğrultusunda aşağıdaki cümleyi tamamlayınız.

Bence “Komşu Kunduzlar” metninde birbirine komşu olan kunduzlar arasında yaşaşan bir olay anlatılmıştır.

2. ETKİNLİK

Metni dinlerken aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kunduzlar yuvalarına dönünce niçin şaşırmış olabilir?
Beklemedikleri bir kimseyi gördükleri için şaşırmış olabilirler.
2. Sizce anne kunduz ne yapmayı düşünmektedir?
Bence anne kunduz diğer kunduzu kovmak istemektedir.
3. Kral Kuskunduz, kunduzlara ne demiş olabilir?
Haksızlığa uğradığınız zaman onu gidermek için haksızlık yapmayın demiş olabilir.

3. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınan cümleler verilmiştir. Altı çizilen kelimelerin ve kelime gruplarının anlamlarını cümleden yararlanarak bulunuz, noktalı yerlere yazınız.

Anne kunduz bu duruma çok içerlemiş. İçerlemiş: İçin, için öfkelenmek.
Hoş geldin bile demeden vermiş veriştirmiş. vermiş veriştirmiş: Vermiş veriştirmiş, ağzına ne geldiyse söylemiş.
Anne kunduzun kızgınlığı daha da artmış. Açmış ağzını, yummuş gözünü. açmış ağzını, yummuş gözünü: Kızgınlık ve öfkeyle kötü şeyler söylemiş.
Tabi, anne kunduz ne diyeceğini bilememiş. ne diyeceğini bilememiş: Şaşırıp yada utanıp bir süre sessiz kalmış.
O günden sonra kunduzlar birbirleriyle çok iyi geçinmişler. geçinmişler: Yaşamak için gerekeni sağlamak.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa  27

4. ETKİNLİK

Anlamlarını bulduğunuz kelimeleri birer cümlede kullanıp cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

5. ETKİNLİK

Metinde aklınıza takılan konularla ilgili üç soru yazınız. Sorularınızı cevaplayınız.

Soru: Anne kunduz neden komşu kunduzu istememiş?
Cevap: Suyun komşunun atıklarını yuvasına getireceğini düşündüğü için istememiş.
Soru: Anne kunduzun komşusunun evini yıkması doğru mu?
Cevap: Hayır yanlış bir hareket. Zaten bu hareketiyle kendine zarar vermiş.
Soru: Anne Kunduz komşusunun yuvasını bozunca ne olmuş?
Cevap: Kendi yuvası darmadağın olmuş, yavruları da sele kapılıp gitmiş.

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları “Komşu Kunduzlar” metnine göre cevaplayınız.

Metinde anlatılan olay nedir? Metinde anlatılan olay Anne kunduzun komşusunu istememesi ve başından geçenlerdir.
Metnin kahramanı kimlerdir? Anne kunduz, yavru kunduzlar, komşu kunduz bir de Kral Kuskunduz.
Metindeki olay nerede meydana gelmiştir? Ağaçların arasında şırıl şırıl akan güzel bir derede gelmiştir.
Metindeki olay ne zaman yaşanmıştır? Bir hafta sonu yaşanmıştır.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa  28 

7. ETKİNLİK

Dinlediğiniz metni özetleyiniz.

Ağaçların arasından şarıl şarıl akan bir derede yaşayan bir kunduz ailesi varmış. Bir gün anne kunduz yavrularıyla annesini ziyarete gitmiş. Zaman hızla akmış ve anne kunduzla yavruları yuvalarına dönmüşler. Ancak yuvalarının yanına bir kunduzun yuva yaptığını görmüşler. Anne kunduz buna çok kızmış ve yuvasını taşımasını istemiş. Komşu kunduz bunu kabul etmeyince bir gece anne kunduz komşusunun yuvasını yıkmış. Yuvayı yıkılınca odunlar ve sular anne kunduzun evini darmadağan etmiş sel suları da çocukları alıp gitmiş. Bu arada komşu kunduz ve anne kunduz çocukları kurtarmışlar. Anne kunduz utancından bir şey diyememiş ve pişman olmuş. Bu olaydan sonra anne kunduz komşusuyla iyi geçinmeye başlamış.

8. ETKİNLİK

Dinlediğiniz “Komşu Kunduzlar” metniyle ilgili çıkarım cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Ne olursa olsun insanlarla iyi geçinmeliyiz.
Haksızlıklara karşı haksızlık yapmamalıyız.
Bir yere yuva yerleşmeden önce komşuları tanımak gerekir.

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki ifadeleri uygun kelime yazarak tamamlayınız.

Nine kunduz ve torunları bu işe çok sevinmişler.
Bu sefer de öyle olmuş.
Allah’ın koca deresi sana da yeter, bana da demiş.
Yuvası darmadağın olmuş, yavruları da sele kapılıp gitmiş.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa  29 

10. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki paragrafta yanlış yazılan “de”lerin altını çiziniz.

Balkon da kitap okuyordum. Kapı çalındı. Kapıyı açtım, karşımda yeni komşum duruyordu. Utana sıkıla “Ev de hiç süt kalmamış, çocukda aç. Bir bardak süt verir misiniz?” diye sordu. Hemen dolaba koştum, bir şişe süt kapıp komşuma uzattım. Çok sevindi, bana da teşekkür etti. “Çocukda çok sevinecek. Sana da bir şey lazım olursa sende bana gel.” dedi.

b. Yanlış yazılan “de”leri düzelterek paragrafı aşağıdaki noktalı yerlere yeniden yazınız.

Balkonda kitap okuyordum. Kapı çalındı. Kapıyı açtım, karşımda yeni komşum duruyordu. Utana sıkıla “Ev de hiç süt kalmamış, çocuk ta aç. Bir bardak süt verir misiniz?” diye sordu. Hemen dolaba koştum, bir şişe süt kapıp komşuma uzattım. Çok sevindi, bana da teşekkür etti. “Çocukta çok sevinecek. Sana da bir şey lazım olursa sende bana gel.” dedi.

11. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri olay sırasına koyunuz. Verilen kutucuğa bir paragraf şeklinde yazınız.

• Herkes uykuya dalınca anne kunduz, sessizce yeni komşunun yuvasına gitmiş.
• Yuvadaki ağaçların bağını çözmüş.
• Ne olduysa o zaman olmuş.
• Koca koca odun parçaları yürümüş üzerine.
• Bir de barajdaki sular hücum etmesin mi?
• Anne kunduz canını zor kurtarmış.
• Fakat yuvası ve çocukları onun kadar şanslı değilmiş.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 21, 22, 23, 24, 25

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 30, 31, 32