içinde

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 21, 22, 23, 24, 25

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 21, 22, 23, 24, 25

TRAFİKTE NASIL GÜVENDE OLABİLİRİZ?

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa Cevabı 21 

1. ETKİNLİK

Aşağıdaki anahtar kelimelerin size çağrıştırdığı diğer kelimeleri noktalı yerlere yazınız.

trafik – Araba, yol, trafik ışıkları, trafik levhaları

kural – Trafik polisi, ceza, trafik işaretleri, ceza

yaya – Yaya geçidi, trafik lambası, kaldırım

sürücü – Direksiyon, araba, ehliyet, emniyet kemeri 

2. ETKİNLİK

Yukarıdaki anahtar kelimelerle bir slogan oluşturunuz. Sloganınızı noktalı yere yazınız.

Örnek : Yaya ve sürücüler trafik kurallarına uymalıdır. (Benzer şekilde kendiniz üretebilirsiniz)

trafik: tüm yayalar ve araç sürücüleri trafik kurallarına uymalıdırlar

kural: kurallar hayat kurtarıkkarı

sürücü: sürücüler araçlarını kullanırken dikkat etmelidirler.

3. ETKİNLİK

Metnin önemli bölümlerini belirleyiniz. Bu bölümlerden anladıklarınızı kendi ifadenizle noktalı yerlere yazınız.

Trafikteki tehlikelerden nasıl korunabileceğimiz hakkında verilen bilgiler çok önemliydi. Yaya geçitlerini trafik ışıklarını çok dikkatli kullanmamız gerektiğini öğrendim.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa Cevabı 22 

4. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki kelime gruplarından anlamları doğru olanı, yan tarafındaki kutucuğa X işareti koyarak belirleyiniz.

Kendine ve başkalarına güvenmemek. ()
Yılmak, cesaret edememek. (X)
Oyalanmak. (X)
Uygun zamanı bulmak. ()
Caddelerde yayalara ayrılmış bölüm. ()
Caddenin iki yanında yayalara ayrılmış yol. (X)
Yol üstünde durmak. ()
Yolculuğa çıkmak. (X)

b. Yukarıdaki kelime gruplarını metindeki anlamlarıyla birer cümlede kullanınız.

Benim bazen yaya geçidinden geçerken bile gözüm korkuyor. Bazen zaman yitirmeden yola çıksam da trafikte çok vakit kaybediyorum. Tatilde memlekete gitmek için yarın yola çıkıyoruz.

5. ETKİNLİK

“Trafikte Nasıl Güvende Olabiliriz?” metninin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıdaki ilgili yerlere yazınız.

Ana fikri – Kurallara uyarak ve trafikte dikkatli olarak kazalardan korunabiliriz.

Yardımcı fikirler – Trafik kurallarını bilmek yetmez, aynı zamanda uygulamamız gerekir. Sürücüler yayalara dikkat etmedikleri için biz daha dikkatli olmalıyız.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa Cevabı 23 

6. ETKİNLİK

Metne iki farklı başlık önerip bunları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Yeşil ışık güvenli demek değildir, Trafikte dikkatli olmanın önemi, Kendine güven trafiğe güvenme

7. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümleleri metinden yola çıkarak tamamlayınız.

Metne iki farklı başlık önerip bunları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Bence yazar bu metni trafik kazalarını azaltmak amacıyla yazmış. Çünkü ülkemizde trafik kazaları nedeni ile her sene çokça insanımız vefat ediyor

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen trafik işaretlerinin anlamlarını altlarına yazınız.

  1. Resim: Yaya geçidi
  2. Resim: Üst geçit

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri iki farklı anlamda cümlelerde kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

  • Yol: Bu işten kurtulmanın başka yolu yok.
  • Yol: Mahallemize yeni yol yapılıyor.
  • Bağ: Yazın köyümüzdeki bağdan üzüm topladık.
  • Bağ: Ayakkabısının bağı çözüldü.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa Cevabı 24 

10. ETKİNLİK

Aşağıdaki ekleri karşılarında verilen kelimelere ekleyiniz. Oluşturduğunuz kelimeleri kutucuklardaki noktalı yerlere yazınız.

ci – evci, yolcu, kuralcı, gözcü
li – tehlikeli, yeşilli, düzenli, önemli
lik – yolculuk, güvenlik, arkadaşlıki, önlük

11. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınan bir bölüm verilmiştir. Bu bölümdeki düşüncelere katılıyor musunuz? Katılma ya da katılmama nedenlerinizi noktalı yerlere yazınız.

Kesinlikle katılıyorum. Deli cesaretiyle yola atlamamalı. Mutlaka geçitleri kullanmalıyız.

12. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerin adını örnekteki gibi altlarına yazınız.

Üst Geçit – Trafik Işıkları – Alt Geçit

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa Cevabı 25

 13. ETKİNLİK

a. Aşağıdaki cümlelerde bulunan isimlerin altlarını renkli kalemle çiziniz.

Trafik, ulaşım yollarında yayaların ve taşıt araçlarının seyretmesidir. Bir noktadan diğerine ulaşmak için trafiği kullanıyoruz. Sabahları babamız, annemiz işe gitmek için yollara çıkıyor.

b. Altlarını çizdiğiniz isimlerden beşini birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Trafikte kalmaktan nefret ederim.
Annem hayatımın en değerli varlığı.
Babam bu akşam eve gelmeyeceğini söyledi.
Servis taşıtını kullanıyorum her gün.

14. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metni değerlendiriniz.

1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz?
Yaya geçitlerini ve alt-üst geçitleri kullanmamız gerektiğini öğrendim.
2. Metindeki önerilerden en çok hangisini beğendiniz? Yazınız.
Yeşil ışıkta dahi kendimize güvenli alanlar oluşturmamız gerektiğini beğendim.

15. ETKİNLİK

Aşağıdaki ölçütleri okuyunuz. Size uygun cevapların altına X işareti koyarak yazınızı değerlendiriniz.

ÖLÇÜTLER Evet Hayır

1. Yazımda ana fikri vurguladım. ()
2. Ele aldığım konuyu etkili ve dikkat çekici biçimde anlattım. (X)
3. Yazarken izlenim ve deneyimlerimden yararlandım. ()
4. Bilgilendirici bir yazı yazdım. (X)

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 16,17,18,19,20

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 26, 27, 28, 29