içinde

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 152, 153, 154, 155

2017- 2018 eğitim öğretim yılında okullarımızda okutulan kitaplar öğrencilerimizin davranışlar ve yeni bilgiler öğrenmeye yönelik hedef kazanımlar doğrultusunda hazırlanmaktadır. 4. sınıfta okutulan ders kitapları da hedef davranışlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 4. sınıflarda okutulan  Türkçe Ders kitabı da doku yayınları tarafından talim terbiye kurumu tarafından belirlenen hedef kazanımlara yönelik ustaca hazırlanmıştır. Türkçe Ders Kitabı ve Türkçe Çalışma Kitabında yer alan etkinlikler bu kazanımlara yönelik hazırlanmıştır. Bu yazımızdam 6. Tema Güzel Ülkem Türkiye Sayfa 152, 153, 154, 155 Güzel Ülkem Türkiye Metni Etkinlik Soruları ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

6. Tema Güzel Ülkem Türkiye Tema Değerlendirme

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 152 Soru ve Cevabı

1. ETKİNLİK

(Aşağıdaki ilk yedi soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Yukarıdaki metne göre “Engüri” adı ne zamandan itibaren kullanılmaya başlanmıştır?

Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’yu fetih etmelerinden sonra Engüri adı kullanılmaya başlanmıştır.

2. Ankara’ya “Engüri” adı niçin verilmiştir? Ankara, Hititler döneminde hangi adla anılmaktadır?

Çok güzel üzümler yetiştiği için Engüri adı verilmiştir. Çünkü bu isim üzüm şeri manasına geliyormuş. Hititler döneminde Ankuva olarak biliniyormuş.

3. Yazarın Ankara’nın son büyük ve gerçek efsanesi olarak nitelediği nedir?

Anıtkabir’dir.

4. Yazar, Ankara’yla ilgili olarak gelecek kuşakların hangi efsaneyi anlatacağını düşünmektedir? Neden?

Ülkemizin kuruluşunda Atatürk ve Ankara’nın rolünü anlatacağını düşünüyor.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 153 Soru Ve Cevabı

5. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını karşılarındaki kutucuklara yazınız.

Cevap: Şehir- Kent, Sultan-Hükümdar, devir-zaman, kuşak-nesil, güçlü-kuvvetli

6. Metinde geçen “dile gelmek” deyiminin anlamını yazınız, bir cümlede kullanınız.

  • Anlamı: konuşmak, varlıkların konuşması
  • Cümlem: Birden koca çınar dile gelerek çocuklara seslendi.

7. Yukarıdaki metnin özetini çıkarıp noktalı yerlere yazınız.

Çok eski bir şehir Ankara. Selçuklular zamanında Engüri, Hititler döneminde Ankuva olarak bilinirdi. Yeni Türkiye’nin kurulduğu ve Anıtkabirin yer aldığı başkentimizdir.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 154 Soru ve Cevabı

8. Tabloda verilen kelimelerden uygun olanını kullanarak cümleleri tamamlayınız.

9. Aşağıdaki kelimelerden hangileri iş, oluş veya hareket bildirmektedir? Bu kelimelerin altlarındaki kutucuğu “X” ile işaretleyiniz.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 155 Soru Ve Cevabı

10. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinde abartılı ifadeler kullanılmıştır? Bu cümleleri bulup karşılarına “abartılı” yazınız.

11. Aşağıdaki deyimleri cümlelerde kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

etekleri zil çalmak – Sevinçten etekleri zil çalıyordu.
kulağına küpe olmak – Bu sözün kulağına küpe olsun.
diline dolanmak – Herkesin diline dolanmış yaptıkları.
karnı zil çalmak gözü doymamak elinden gelmek – Anne karnım zil çalıyor, çok acıktım.
gözü doymamak – Gözü doymuyor hala çalışıyor.
elinden gelmek – Her iş elinden geliyordu.
ağzının tadı bozulmak – Ettikleri sohbet ağzının tadını bozdu.
ayağı geri gitmek – Hiç istemediği yer gidiyorken ayakları geri gitti.

12. Aşağıdakilerden hangisinde tırnak işareti (“ ”) kullanılmalıdır?

Cevap B)

13. “Yüzünü iki eliyle sımsıkı kapattı.” cümlesindeki hangi iki kelimenin eş seslisi vardır?
Cevap C) 

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 149, 150, 151

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 157