içinde

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 68,69,72,73,74,75,76

İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında 7. sınıflarda okutulan derslerden olan İngilizce dersi Talim terbiye kurulunun belirlediği hedef kazanımlar doğrultusunda hazırlanan 7. Sınıf Pantera yayınları İngilizce çalışma kitabı derste anlatılan konuların davranışa dönüştürülüp dönüştürülmediğini kontrol etmeye yönelik hazırlanmış olan sorular ustaca hazırlanmıştır. Bu sorular hedef kazanımlar ile bire bir örtüşmektedir. Bu Yazımızda 7. sınıf Pantera yayınları 7. ünite SUPERSTITIONS ünitesinde geçen alıştırmaların cevapları sayfa 68,69,72,73,74,75,76 ulaşabilirsiniz.

Önemli Uyarı!!!

Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için hazırlanmaktadır. Bu sebeple önce soruları kendiniz yapmanız sizin faydanıza olacaktır, daha sonra ise  kendi cevaplarınızın doğruluğunu bu sayfadan kontrol edebilirsiniz.  Bu Sitede yayınlanan kitap cevapları kontrol amaçlı olarak hazırlanmaktadır. Başka bir amaçla kullanım kendi sorumluluğunuzda yer almaktadır.

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları

Aktivite 1

Fortune telling

Aktivite 2

a. fortune cookies 3

b. coffee reading 4

c. palm reading 2

d. tarot reading 1

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları

Aktivite 4

The woman is a fortune teller. She is reading the tarot cards and making predictions about Sue’s future life.

Aktivite 5

She would like to study abroad. She won’t do it.

Aktivite 6

1. Will I study abroad? No

2. Will I have a good job? Yes

3. Will I marry? Yes

4. Will I be happy in my marriage? Yes

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 72 Cevapları 

Aktivite 10

a. T

b. F

c. T

d. F

e. T

Aktivite 11

1. Robots will do all the housework.

2. People will travel into space.

3. Population will increase much more.

4. There will be flying cars.

5. Internet will be more popular.

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 73 Cevapları

Aktivite 12

1. Friday the thirteenth. (It brings bad luck.)

2. opening an umbrella indoors. (It brings bad luck.)

3. four-leaf clover (It brings good luck.)

4. seeing a black cat (It brings bad luck.)

5. walking under a ladder (It brings bad luck.)

6. blue beads ( It brings good luck.)

7. whistling at night ( It brings bad luck.)

8. spilling salt (It brings bad luck.)

9. horseshoe (It brings good luck.)

10. cutting nails at night (It brings bad luck.)

Aktivite 13

a. 5

b. 4

c. 10

d. 9

e. 8

f. 3

g. 1

h. 2

i. 7

j. 6

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 74 Cevapları 

Aktivite 14

ladder

black cat

number 13

Aktivite 15

1. d

2. a

3. b

4. c

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 75 Cevapları

Aktivite 16

b. Superstitions in different countries.

Aktivite 17

a. China

b. Britain

c. the USA

d. Britain

e. Turkey and Britain

f. Britain

g. Turkey

h. Turkey and China

i. Australia

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Cevapları

Aktivite 18

1. b You should carry charms with you.

2. c We shouldn’t pass someone on the stairs.

3. a You should buy a lottery ticket.

Aktivite 19

a. Steve is unlucky nowadays.

b. You should carry charms for good luck in Turkey.

c. Passing someone on the stairs is unlucky in Britain.

d. No, she doesn’t.

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı 7. Ünite Dinleme Metinleri

Track 17

Sue: What do you see? Can you guess my future?

Fortune teller: Your future looks excellent. You will be very happy in your life. You will make good  friends and meet friendly people.

Sue: I would like to study abroad. Will I do it?

Fortune teller: No, you won’t study abroad but you will attend to a very good University in Turkey.

Sue: Will I have a good job?

Fortune teller: Yes, you will. Definitely! You will be very successful in your career.

Sue: How about my health. Will I be healthy?

Fortune teller: You will have some problems for a short period. You should be careful about your health at that time. Later on, you will be much healthier.

Sue: Will I marry?

Fortune teller: Yes, after you make a career.

Sue: Will I be happy in my marriage?

Fortune teller: Yes, you will marry a good-looking man and have a happy family.

Sue: How many children will I have?

Fortune teller: I can’t see it well. One or two. No, three. You will have three children.

Sue: Oh, no. Will I have a good babysitter?

Fortune teller: I can’t see it but you will receive good news very soon.

Sue: I’ve got it. I’ll have three children.

Track 18

Mike: Oh, no. A black cat. It brings bad luck.

Mike: Watch out! You shouldn’t walk under the ladder. It brings bad luck.

Mike: Oh, no. We shouldn’t get on this bus. You see the number. It is unlucky 13.

Danny: That’s enough, Mike. You are very superstitious. I don’t believe in superstitions. They are nonsense. I’m going home.

Mike: Well. Danny, enter the house with your right foot!

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Ada Yayınları İngilizce Ders Kitabı Sayfa 98,102 Dinleme Metni Cevapları

7. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları 78,80,81,82,84,85,86