içinde

2017 2018 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 32,33

Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapaları Sayfa 32

(Aşağıdaki ilk dört soruyu kitabınızdaki parçaya göre cevaplayınız.)

1. Yazara göre karşılıklı yardım nedir? Siz buna katılıyor musunuz? Niçin? Aşağıya yazınız.

Komşunun komşuya olan yardımıdır. çünkü olumsuz bir durumda yardıma koşacak olan ilk en yakınımızdaki komşumuz olacak

2. Yazara göre komşulardan beklediğimiz ilk yardımlar nelerdir?
Bir birbirimizin haklarına saygı göstermek.
3. Hangi durumun ortaya çıkması komşunun komşuya yardımını zorunlu kılmaktadır?
Yardımcısız ve küçülmüş aileler ve bu ailelerdeki kadınların çalışmak zorunda olduğu gibi komşunun komşuya yardımını zorunlu kılmaktadır.
4. Ailelerin birbirine yardım etmesi sonucu neler olmaktadır?
Ailelerin birbirine yardım etmesi sonucu aileler yıkılmaktan ve bazı çocuklar sahipsiz kalmaktan kurtulmaktadır.

Sayfa 33 

5. Türkülerin mayasıyla, onları doğuran tek tek seslerle benim yaşamımı biçimlendiren örgüler arasında ince benzerlikler, sıcak karşılıklar olmalıdır.
Yukarıdaki parçada hangi kelimeler mecaz anlamda kullanılmıştır?

Doğuran, ince, sıcak, örgüler

6. Balta girmemiş ormanlardan birine, bir adam gelmiş. Onu gören ilk ağaç hüngür hüngür ağlamaya başlayınca uzaklardan bir başka ağaç, “Neden ağlıyorsun?” diye sormuş. Yukarıdaki parçada hangi varlık kişileştirilmiştir?
A. Balta

B. Orman

C. Ağaç

D. Adam

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır?
A. Apartman kapısı kapalıydı.
B. Bir gecede bütün kitapları okudum.
C. Aynaya bakınca kendimi gördüm.
D. Kültürümüzü daima yaşatmalıyız.

8. Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

Anlamca birbirinin yerini tutan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir.
Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.
Çağrışıma açık konunun anlaşılmasına yardımcı olan kelimelere anahtar kelime denir.
Kılık kıyafet kelimeleri yakın anlamlı kelimelerdir.

9. Aşağıdaki fiillerden hangisi oluş bildirir?
A. Oturmak B. Yatmak C. Solmak D. Okumak

10. Aşağıdaki fiillerden hangisi iş (kılış) bildirmektedir. İş (kılış) bildiren fiilleri, karşılarına (X) işareti koyarak gösteriniz.

  • (X) okudu
  • () kaçtı
  • (X) süzdü
  • () baktı
  • () güldü
  • () gelmiş
  • (X) dikti
  • (X) sevdi
  • (X) anlıyor
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil kullanılmamıştır?
A. Arabayı çok hızlı kullanıyordu.
B. Babası, çocuğu yanına çağırdı.
C. Ahmet düzenli bir çocuktu.
D. Artık kimseye aldırmıyordu.

12. Aşağıdaki fiillerden hangisinde işin geçmişte yapıldığı anlamı vardır?
A. Düşünmelisin

B. Yüzüyor

C. Daldı

D. Bakar

7. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Ez De Yayıncılık 1. Tema Milli Kültür  Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2017 2018 7. Sınıf Ez De Yayıncılık Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 30,31

6. Sınıf Mega Yayıncılık Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 40