içinde

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 41, 42, 43, 44

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları  Tema Değerlendirme Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 41 

A. Metni okuyup aşağıda boş bırakılan bölüme özetleyiniz. Özetlemede, metinde yer almayan bilgi ve düşünceleri kullanmamaya dikkat ediniz.

Bir haberleşme aracı olarak kâğıt, kültürlü toplumların en çok faydalandıkları gereçtir. Tarihî çağların başlangıcı olan yazı, kâğıda gelinceye kadar çeşitli gereçler üzerine yazılıyordu. Üzerine yazı yazılan en eski ve dayanıklı gereç taştır. Mezopotamya ve çevresinde yazı gereci olarak kil tabletler yüzyıllar boyu kullanılmıştır. Tarih boyunca kullanılan başka bir yazı gereci de madenlerdir. Bunlardan pirinç, bakır, kurşun, tunç gibi madenler Ön Asya milletlerinde, Romalılarda, eski Türklerde kullanılmıştır. Kâğıttan önce, kullanılmış bir yazı gereci de ağaçtan yapılmış levhalardır. Tahta levhalar üzerine yazı yazmak, kâğıdın icadından sonra, Avrupa’da on altıncı yüzyılın yarısına kadar devam etmiştir. Oldukça dayanıklı bir madde olan kemik de yazı gereci olarak kullanılmıştır. Bazı çağlarda, ağaç yaprakları üzerine yazı yazıldığı bilinmektedir…

Önemli bir gelişim aracı olan kağıt bir çok evreden geçmiştir. Kağıt bulunmadan önce insanlar yazıyı icat ettikten sonra kil tabletlerin, madenlerin ve ağaç levhaların üzerine yazılıyormuş. Ayrıca eski çağda yaşayan insanlar zaman zaman ağaçların üzerine de yazı yazmışlar.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 42 

Çizelgedeki metin parçalarını okuyunuz. Ardından parçaların anlatım biçimini (tartışmacı, açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici) bulunuz.

1. Bir eylül sabahı kalktım. Her şey güzeldi. İnsanlar mutluydu. Ta ki o olaya kadar. Şimdi o olayı anlatacağım…Bir eylül sabahı kalktım. Her şey güzeldi. İnsanlar mutluydu. Ta ki o olaya kadar. Şimdi o olayı anlatacağım. (Öyküleyici)

2. Bir eylül sabahı sıcak ve rahat yatağımdan zorlukla ve büyük bir çabayla kalktım. Kuşların cıvıltılı ve hoş sesleri kulağıma geliyordu. Güneş son sıcaklarını üzerimize gönderiyordu. (Betimleyici)

3. Okula başlamak için o eylül sabahı neden mi yanlış tarihti? Kanıtlayayım sana. Gerekçelerimi duyunca hak vereceksin. (Tartışmacı)

4. Eylül sabahları güzeldir. Eylül ayının özelliklerini açıklayalım ve neden bu ayda sabahların güzel olduğunu anlayalım. İlk olarak. (Açıklayıcı)

Metindeki boşlukları, uygun bağlama öğeleriyle doldurunuz. Metindeki boşlukları, uygun bağlama öğeleriyle doldurunuz.

KEDİ

Kedi için haindir derler. (Kediler) yemek yerken gözlerini kaparmış da, kendine edi-len iyiliği bilmemek istermiş. Hiç hazzetmem öyle sözlerden. (Oysa) insanoğlu kediye bir lokma yemek vermeyi büyük bir iyilik sayıp karşılık bekliyor. Biraz (da) karşılıkbeklemeden bir iş görmeye, ettiğiniz iyiliği iyilik saymamaya alışın. Kedi size bağlanacak, minnettar olacak da ne çıkacak? (Kedinin) oynamasını seyrediyorsunuz; okşuyorsunuz, yumuşa cık tüyleri elinize zevk veriyor. Daha ne istersiniz? Bir de kediden ille bir fayda mı gelecek? (Kediler) hain de değildir, kendini seven insana bağlanır. Bir tanesini söylerler: Yavrulamış, yavruların gözleri açılınca ağzında birer birer getirip hanımının önüne koymuş. Sevgisini daha nasıl göstersin? (Kediler) çok kıskançtır, üzerine ortak gelmesini istemez. Biz, hayvanlar bizi ille büyük görsünler; biz onları sevsek sevmesek (de) onlar bizi saysınlar istiyoruz. Bunlar hep insanın kendini beğenmesinden…
NuruLlah ATAÇ (Düzenlenmiştir.)

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 43 

Sınıf arkadaşlarınızla oluşturacağınız küçük gruplarla “insanın doğaya karşı sorumluluğu” konulu bir tartışma etkinliği yapınız. Bu tartışma sırasında aşağıda verilen noktaları göz önünde bulundurunuz:

  • Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşma;
  • Uygun hitap ve nezaket sözcüklerini kullanma;
  • Tonlama ve vurgu kurallarını uygulama;
  • Akıcı ve anlaşılır bir dil kullanma;
  • Tartışma içinde soru sorma ve yanıtlama;
  • Tartışma akışındaki düşünceleri toparlama ve yeniden ifade etme.

Ç- Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını işaretleyiniz.

1. Yukarıdaki şekilde “kurmak” sözcüğünün anlam yönünden farklı kullanımları yer almaktadır. Buna göre “kurmak”, hangi kutucukta “hazırlamak” anlamında kullanılmıştır?
A. pembe B. turuncu C. yeşil D. mavi

2. “Kurmak” sözcüğü, kutucuklardan hangisinde cümleye “yapmak, inşa etmek” anlamı katmaktadır?
A. pembe B. turuncu C. yeşil D. mavi

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevabları Sayfa 44 

3. Aşağidakilerden hangisi “çok telaşlanmak” anlamında kullanılan bir deyimdir?
A. etekleri tutuşmak B. eteğinden ayrılmamak C. el etek çekmek D. etekleri zil çalmak

4. Aşağıdakilerin hangisinde kaynaştırma sesi yoktur?
A. Masayı en güzel yemeklerle donatalım.
B. Yer altı suyu ülkemizin en önemli zenginliğidir.
C. Yazıya geçilmesi ile uygarlık hızlı bir atılım yapmıştır.
D. Bu sene meyve ağaçları bol bol ürün verdi.

5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma sesi kullanılmamıştır?
A. arabası B. yardımcı C. ikişer D. kitabının

6. “Ağaçların toprağa, suya ve güneşe gereksinimi vardır.” tümcesinde kaç tane kaynaştırma sesi kullanılmıştır?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7. Aşağıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile başlayan ek getirilince araya kaynaştırma sesi getirilir?
A. çeşit B. sepet C. silgi D. kalem

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde “ünsüz benzeşmesi” olmamıştır?
A. çiçekçi B. hukuka C. gökten D. dolapta

9. “-den” eki aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna getirildiğinde “ünsüz benzeşmesi” olur?
A. sınıf B. okul C. bahçe D. ev

10. “ -cı” eki aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna getirildiğinde “ünsüz benzeşmesi” olmaz?
A. çiçek B. süt C. şeker D. kayık

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 35, 36, 37, 38, 39, 40

2017- 2018 ADA YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 29