içinde

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 35, 36, 37, 38, 39, 40

 Kış Uykusu Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

KIŞ UYKUSU

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevabı Sayfa 35 

Oyunun kurallarına göz atalım:

Bu etkinlik okulda yapılacaktır.

2. ETKİNLİK

Okuduğumuzu anladık mı?

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Metinde dokuz hayvan türünün kış uykusuna yattığından söz edilmektedir. Bunlar hangileridir?

Not: Bu hayvan adları hangi satırda geçiyorsa satır numarasını belirtelim.

14. satır: kaplumbağa
16. satır: böcekler, kirpiler
17. satır: sincaplar, çobanaldatan
18. satır: ayı
20. satır: yarasalar, yılanlar, hükümdar kelebeği

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevabı Sayfa 36 

Kış uykusuna yatan kimi hayvanlar, yazın ve sonbaharda yuvalarını yiyecekle doldururlar. Metinde bunun gerekçesi nasıl açıklanmıştır?
Kış uykusundan uyandıklarında besin stokları tükenir ve iyice zayıflarlar. Hemen yiyecek bulmaları da oldukça güç olduğu için, yuvalarındaki besinleri yiyerek kendilerini toparlamaya çalışırlar.
Yazar, kış uykusunu “içi erzak dolu kaloriferli bir ev”e benzetiyor. Yazar niçin böyle bir benzetme yapmış olabilir? Açıklayınız.
Kış uykusuna yatan hayvanların vücut ısıları yaşayabilecekleri kadar düşer. Böylece hayvanlar kışın üşümezler. Hayvanlar kış uykusundayken vücutlarında depoladıkları yağları yakarlar. Böylece uyku boyunca acıkmazlar. Bu nedenle yazar kış uykusunu “içi erzak dolu kaloriferli bir ev”e benzetiyor.

3. ETKİNLİK

a) Metinde kış uykusunun doğanın güçlüklerine karşı hayatta kalma mücadelesinin bir parçası olduğu ifade ediliyor.
Buna göre insanların ve hayvanların doğaya karşı (soğuk, sıcak, sel, deprem, fırtına, beslenme vb.) verdiği mücadeleyi karşılaştıralım.
İnsanlar ısınmak için yakıt kullanırlar, hayvanlar ise kürkleri sayesinde ısınırlar.
İnsanlar barınmak için evler yaparlar, hayvanlar ise mağara veya kovuklarda yaşarlar.
İnsanlar tarımla uğraşarak kendi besinlerini üretirler, hayvanlar ise besinlerini toplar ya da avlarlar.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevabı Sayfa 37 

İnsanın doğaya karşı üstünlüklerini ve zayıflıklarını yazalım.

İnsanın Üstünlükleri; İnsanlar düşünür, araştırır, icat ederler

İnsanın Zayıflıkları; Zayıflıkları mesela deprem olunca bir şey yapamaz sel baskınlarına önlem alamaz ve de erozyona önlem alamaz.

4. ETKİNLİK

Metnin oluşturulma amacını düşünelim. Yazar bu metni aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olarak hazırlamış olabilir? Doğru açıklamanın karşısına tik işaretini koyalım.

Metinlerin Amaçlarına Göre Türleri

() Yazar başından geçen bir olayı anlatmak istemiştir. Bu nedenle bu, öyküleyici bir metindir.
(X) Yazar, okuyucuya bir konuda bilgi verip açıklama yapmak istemiştir. Bu nedenle metin açıklayıcı bir metindir.
() Yazar, bir konudaki düşüncesini kanıtlamak istemiştir. Bu nedenle metin tartışmacı bir metindir.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevabı Sayfa 38 

Öğretmenimiz aşağıdaki şiiri okurken gözlerimizi kapatıp hayal edelim. Bir kuş olmayı, bulut olmayı, kelebek olmayı…

Şiir bitti mi? Şimdi sıra sizde. !Şiir bitti mi? Şimdi sıra sizde. !

Siz ne olmak istersiniz? Doğadaki varlıklardan birini seçip o varlık olduğunuzda nasıl yaşayacağınız, neler yapacağınız hakkında duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla ve öğretmeninizle paylaşınız.
Bir kirpi olmak isterdim. Çünkü çok sevimliler.
Acaba kış uykusuna yatan sevimli bir ayıcık olmak ister miydiniz? Ya da bir kirpi?
Kirpi olmak isterdim. Çünkü kirpiler çok sevimliler.
Bir kaplumbağa olmak nasıl bir duygu olurdu?
Kaplumbağa olmak çok yavaş hareket etmek ve de evini her yere taşımak demektir. Bu da bazen iyi bazen de çok yorucu olabilir. Ben yine de kaplumbağa olmak isterim.
Düşününüz ve kısa bir süreliğine de olsa ne olmak istediğinize karar veriniz!
Ben kısa süreliğine de olsa kirpi olmak isterdim.Çünkü kirpiler çok sevimli geliyorlar bana. Onlar gibi birisi canımı acıtmaya kalkarsa dikenlerimi çıkarır ona batırmak isterdim.

6. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevabı Sayfa 39 

Tarih boyunca sanatçılar doğadan ilham almışlardır. Müzikle uğraşanlar doğadaki sesleri eserlerine yansıtmaya çalışırlarken, ressamlar tablolarında doğanın renklerine ulaşmak için çabalamışlardır. Ve tabii yazarlar da doğayı sözcüklerle sesletmek, sözcüklerle göstermek istemişlerdir. Yukarıda verilen ifadeleri düşünerek öğretmenimizin dinlettiği esere kulak verelim. Müziği dikkatlice dinleyelim. Sizce de bir fırtınayı anlatmıyor mu bu parça? Şimdi, bizi etkileyen bir manzarayı, bir doğa olayını yazarak anlatalım. Öyle ki okuyan bizim ne gördüğümüzü, ne hissettiğimizi, ne işittiğimizi anlayabilsin.

Bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

7. ETKİNLİK

Yukarıda yer alan yazımızı, çizelgedeki ifadelere göre gözden geçirelim. Buna göre uygun yüz ifadesini boyayalım.

Bir doğa olayını, bir manzarayı ya da bir görüntüyü anlattım. (Gülücük)
Görme ve (ya) işitme duyularına seslendim. (Gülücük)
“Gibi”, “kadar” vb. benzetme ve karşılaştırma ifadelerini kullandım. (Gülücük)
Özellikleri anlatan sıfatlar kullandım. (Gülücük)
Anlattıklarımı okuyan zihninde canlandırabilir. (Gülücük)

8. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevabı Sayfa 40 

Dilimizde ünsüzler sert ve yumuşak olmak üzere iki gruba ayrılır. Sert ünsüzler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Biz de yumuşak ünsüzleri yazalım.

Yumuşak Ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z

9. ETKİNLİK

Bir sözcük sert bir ünsüzle bitiyor ve o sözcüğe ünsüzle başlayan bir ek geliyorsa ekin başındaki ünsüz sertleşir. Buna ünsüz benzeşmesi denir. Elbette bu benzeşme sert ve yumuşak şekli olan seslerde söz konusudur. Şimdi şu örnekleri inceleyelim ve hangi sesin değiştiğini örnekteki gibi yazalım.

ağaç
Ek Almış Sözcük: ağaçta
Sözcük Sonundaki Yumuşak Ses: d
Yumuşak Sesin Benzeştiği Sert Ses: t
kitap
Ek Almış Sözcük: kitapçı
Sözcük Sonundaki Yumuşak Ses: b
Yumuşak Sesin Benzeştiği Sert Ses: p
Zonguldak
Ek Almış Sözcük: Zonguldaktan
Sözcük Sonundaki Yumuşak Ses: d
Yumuşak Sesin Benzeştiği Sert Ses: t
konuş
Ek Almış Sözcük: konuşkan
Sözcük Sonundaki Yumuşak Ses: g
Yumuşak Sesin Benzeştiği Sert Ses: k
yavaş
Ek Almış Sözcük: yavaşça
Sözcük Sonundaki Yumuşak Ses: c
Yumuşak Sesin Benzeştiği Sert Ses: ç
beş
Ek Almış Sözcük: beşte
Sözcük Sonundaki Yumuşak Ses: d
Yumuşak Sesin Benzeştiği Sert Ses: t

10. ETKİNLİK

Şu örnekleri inceleyelim. Bu örnekteki ekler, sözcüğe eklendiğinde ekin ilk sesiyle ilgili bir değişik olmamış. Nedenini açıklayabilir misiniz?
Tek heceli oldukları için.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 30,31,32,33,34

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 41, 42, 43, 44