içinde

2017- 2018 ADA YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 21,22,23,24

Sayfa 21

4 Read the people’s preferences and write their names on the chairs.

Pierre

Britta                                            Karl

Sarah

 

 

Sayfa 22

5 Complete the paragraph for you and say your friends.

Kendi cevabınızı yazmalısınız

 

Sayfa 23

Listen and write “J” for Jimmy, “M” for mother, “F” for father and “L” for Lisa.

j m
m f
j m
j l
f l
l f

 

9 Look at your chart in activity 8. Write Jimmy’s family members’ preferences. Then tell your classmates.

Jimmy eats  Cereal at breakfast. He Sametimes, eats a sandwich and he drinks milk

His mother eats Croissants an jam. She Drinks tea

His father eats  on omelette and bagels. He drinks orenge Juice

His sister Lisa eats pancake and suaseges, But sametimes. She eats Muffins

 

Sayfa 24

10 Read the dialogue and act it out.

11 Read the dialogue again and write True (T) or False (F).

  1. F
  2. T
  3. T
  4. F
  5. F

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2017- 2018 ADA YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 17,18,19,20

2017- 2018 ADA YAYINLARI İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 25,26,27,28