içinde

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 128, 129, 130, 131

2017- 2018 eğitim öğretim yılında okullarımızda okutulan kitaplar öğrencilerimizin davranışlar ve yeni bilgiler öğrenmeye yönelik hedef kazanımlar doğrultusunda hazırlanmaktadır. 4. sınıfta okutulan ders kitapları da hedef davranışlar doğrultusunda hazırlanmıştır. 4. sınıflarda okutulan  Türkçe Ders kitabı da doku yayınları tarafından talim terbiye kurumu tarafından belirlenen hedef kazanımlara yönelik ustaca hazırlanmıştır. Türkçe Ders Kitabı ve Türkçe Çalışma Kitabında yer alan etkinlikler bu kazanımlara yönelik hazırlanmıştır. Bu yazımızda 5. Tema Üretim, Tüketim ve Verimlilik Sayfa 128, 129, 130, 131 Tema Değerlendirme Soruları ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

5. Tema Üretim Tüketim ve Verimlilik Tema Değerlendirme

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 128 Soru Ve Cevabı

(Aşağıdaki ilk on soruyu metinden yararlanarak cevaplayınız.)
1. Tuba ve arkadaşları, resim dersine nasıl hazırlanmaktadır?

Resim kağıtlarını, sulu boyaları ve fırçalarını çıkararak hazırlık yapıyorlar.

2. Tuba, resim dersinde hangi sorunla karşılaşmıştır?

Sulu boyları ıslattığı zaman çatlıyor ve iyi boyamıyor.

3. Öğretmen, Selin’den hangi konuda arkadaşlarını bilgilendirmesini istemiştir?

Ürünleri aldığımız zaman belirtilen özellikleri karşılamıyorsa iade etmeye ve yenisiyle değiştirmeye hakkımız olduğunu anlatmasını istemiştir.

4. Selin, sulu boya standartları hakkında hangi bilgileri vermiştir?

Ana renkleri barındırması gerektiğini ve kolayca ıslanabilir boyalar olmasını anlatmıştır.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 129 Soru Ve Cevabı

5. Selin, tüketicilerin ne gibi haklarının olduğunu söylemektedir? Tüketici, bu hakkını kullanmadığı zaman ortaya çıkabilecek olumsuzlukları nasıl açıklamaktadır?

Ürünü iade etme, değiştirme veya parasını geri alma hakkına sahip olduğunu belirtiyor. Bu haklar kullanılmazsa üretim kalitesinin düşeceğini belirtiyor.

6. Yukarıdaki metinden nasıl bir sonuç çıkardınız?

Kaliteli ürünler almaya özen göstermeliyiz ve ürünlerde bir sorun çıkarsa haklarımızı kullanmalıyız.

7. Metne uygun bir başlık yazınız.

Tüketici Haklarımı Bilirim

8. Tüketici hakları konusunda Selin’in düşüncelerine katılıyor musunuz? Nedenini yazınız.

Katılıyorum. Çünkü ihtiyaçlarımı karşılamayan bir ürüne para ödemiş olmak istemem.

9. Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

Ürünün bozuk çıkması ve Tuğba’nın sahip olduğu haklar.

Metinde anlatılan olay nedir?

Ürünün bozuk çıkması ve Tuğba’nın sahip olduğu haklar.

Metinde anlatılan olay nerede geçmektedir?

Sınıfta

Metinde anlatılan olay kimlerin başından geçmiştir?

Selin, Tuğba ve Öğretmeni

Metinde anlatılan olay, ne zaman yaşanmıştır?

Cuma günü yaşanmıştır.

10. Sizce metinde anlatılan Selin nasıl biridir? Düşüncelerinizi noktalı yerlere yazınız.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 130 Soru Ve Cevabı

11. Aşağıdaki kelimelere yandaki ekleri getiriniz ve yeni kelimeler türetiniz. Türettiğiniz kelimeleri aşağıdaki kutucuklara yazınız.

 

12. Aşağıdaki kelimelerin aldığı ekleri örnekteki gibi gösteriniz.

13. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeler yazarak metni tamamlayınız ve hayalinizdeki evi betimleyiniz.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 131 Soru Ve Cevabı

14. Aşağıdaki kelimelerden hangisi anlamını değiştiren bir ek almamıştır?
Cevap B) 

15. ( ) Kırtasiyeciden kalem ( ) kâğıt aldım ( ) diyordu ( ) cümlesinde ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

Cevap A) 

16. Aşağıdaki kelime çiftleriyle bir grup oluşturulsa hangisi dışarıda kalır?
Cevap D) 

17. “(I) İlk kâğıt para Çinliler tarafından bulundu. (II) Bakır sıkıntısı nedeniyle kâğıt paraların kullanılması düşünüldü. (III) Avrupa’da ilk kâğıt para İsveç’te basıldı. (IV) Ülkemizde ise kâğıt para ilk kez 1840 yılında piyasaya sürüldü.” Yukarıdaki paragrafta hangi cümle düşüncenin akışını bozmaktadır?

Cevap B) 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın başında bulunamaz?
Cevap A) 

19. “Eskiden mahallemizde kapı kapı dolaşarak satış yapan iyi kalpli insanlar vardı.” cümlesindeki altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
Cevap C)

20. “Yağmurdan sonra taze toprak bel ile alt üst edildi.” cümlesindeki “bel” kelimesinin eş seslisinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap C) 

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 126, 127

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 133