içinde , , , , ,

NEDEN-SONUÇ (SEBEP-SONUÇ) CÜMLELERİ

NEDEN(SEBEP)-SONUÇ İLİŞKİSİ: Bir eylemin yapılma gerekçesini veya  sebebini bildiren cümlelerdir.

NOT: Bu cümlelerin yüklemine “niçin veya neden?” soruları sorulduğunda cevap alınıyorsa neden sonuç ilişkisi var demektir.

NOT: Genellikle “sebebiyle, yüzünden, ile , diye, çünkü, -diğinden,  -dığı için,  -den dolayı,  -den, -mesi   vb. ek ve sözcükler sebep sonuç ilgisi kurar.

»  Gece uyuyamadığım için uykusuz kaldım.

»  Çok konuşman içimi baydı.

» Aniden çıkan rüzgârdan dolayı kağıtlar dağıldı.

NOT: Birden fazla cümle art arda sıralanarakta neden-sonuç cümlesi oluşturabilir:

  • Çöpleri akşam çıkar; gün içerisinde kokabilir..
  • Suratını böyle asma; beni üzüyorsun.

UYARI: Neden – sonuç ve amaç sonuç cümlelerini karıştırmamak için;

  • Cümle içerinde için geçiyorsa, “için” yerine “amacıyla” getirildiğinde anlam bozulmuyorsa amaç sonuç cümlesidir. Eğer anlam bozulursa neden- sonuç cümlesidir. Neden-sonuç cümlelerinde “….diği için” kullanılırken amaç-sonuç cümlelerinde “…mek için” kullanılır.
  • Yükleme sorulan  “hangi amaçla?”sorusuna  cevap varsa cümle  amaç-sonuçtur. Cevap yoksa yükleme”neden?” sorusu sorulur cevap varsa neden-sonuçtur.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

CÜMLENİN İFADE ETTİĞİ ANLAM ÖZELLİKLERİ

ATASÖZLERİ, DEYİMLER, ÖZDEYİŞLER