içinde , , , , , , , ,

ANLATIM BİÇİMLERİ

AÇIKLAMA

 • Bu anlatım biçimi bilgilendirmeye yönelik olduğu için NESNEL bir anlatım uygulanır.
 • Genellikle bir sözcüğün ya da terimin tanımı, bir sorunun aydınlatılması amacıyla kullanılır.
 • Makale, fıkra, deneme, eleştiri, gezi yazısı vb. gibi düşünce yazılarında görülen anlatım biçimidir

TARTIŞMA

 • Yazar bir yargıyı, bir düşünceyi, bir olayı ele alarak karşı düşünceyi çürütmeyi amaçlar.
 • Tartışmada yazar, düşünceyi kabul ettirme çabası içindedir.
 • Yazısını inandırıcı kılmak için örneklerden, belgelerden tanımlamalardan, tanıklardan, karşılaştırmalardan ve sayısal verilerden yararlanır.
 • Makale ve eleştiri gibi kanıt gerektiren yazılarda kullanılır.

 ÖYKÜLEME

 • Öyküleme anlatım biçiminin seçilmesindeki amaç, okuyucuyu olay içinde yaşatmak ve ona  izlenim kazandırmaktır.
 • Öykülemede kişi, yer ve zamana bağlı olarak hareketli bir yaşam kesiti anlatılır.
 • Özellikle geçmiş zaman kipi ve geniş zaman kipi kullanılarak olaylar ve hareketler verilir.
 • Roman, öykü, masal, tiyatro gibi olay ve hareket içeren yazı türlerinde kullanılır.

BETİMLEME

 • Canlı ve cansız varlıkları ayırt edici özellikleriyle tanımlamadır.
 • Varlıkların özelliklerini belirterek onları görünür kılıp sözcüklerle resimlendirmektir.
 • Amaç varlıkları okuyucunun gözünde canlandırmaktır.
 • Betimleme gözleme dayalı; tatma, dokunma, işitme gibi duyuların da söz konusu olduğu anlatım biçimidir.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI