içinde ,

FİİLLER

İş, oluş, durum ve hareket bildiren sözcüklere fiil denilmektedir. Filler kip(zaman) ve kişi(şahıs) ekleri alarak çekimlenebilir.

  • Ye, uyu, oku koş, sev, bak, sev vb.

Not: Bir sözcüğün fiil olup olmadığını anlamak için “-mak /– mek” mastar eki veya “-ma/-me” olumsuz ekini kullanılırız. Kelime olumsuzluk eki veya mastar ekini alabiliyorsa o kelime fiildir.

Konuştu. Konuş(mak) Konuş(ma)dı.
yazdı Yaz(mak) Yaz(ma)dı.
Gelecekti Gel(mek) Gel(me)yecekti.
Uyarı: fiil konusu çok geniş bir konu olduğu için sitemizde bölümlere alınarak anlatılmıştır.
Fillerle ilgili tüm konulara ulaşmak için;
. Anlamlarına Göre Fiiller (İş, Durum, Oluş Fiilleri)
. Yapılarına Göre Fiiller (Basit, Türemiş ve Birleşik Fiil)
. Çekimli Fiil (Fiillerde Kip, Kişi, Olumsuzluk ve Soru)
. Fiillerde Anlam Kayması
. Ek Fiil (Ek Eylem)
. Birleşik Zamanlı Fiiller

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

KÖK BİLGİSİ