içinde , , , , , , ,

EDEBİ TÜRLER

YAZI TÜRLERİ

 1-MAKALE

Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş ve düşünceleri bilgi ve belgelerle kanıtlamak zorundadır. Makale yazan kişi o alanda uzman olmalıdır.

2- DENEME

Yazarın herhangi bir konudaki kişisel görüş ve düşüncelerine iddasızca kesin yargılara varmadan anlattığı yazı türüdür. Deneme her konuda yazılabilir. Yazar görüşlerini kanıtlamak zorunda değildir. Deneme türünün kurucusu “ Fransız Montaigne” dir.

3- FIKRA

Güncel konularla ilgili yazarın kişisel  görüş ve düşüncelerini yazdığı yazı türüdür. Bu yazıların yarına kalırlığı yoktur.Bu yazıların ömrü bir kelebeğin ömrü kadardır.Türk edebiyatında en büyük fıkra yazarı “Ahmet Rasim” dir .

4- SÖYLEŞİ

Yazarın önemli güncel konulardaki duygu ve düşüncelerini konuşma  havası içinde belirttiği yazı türüdür.Söyleşi her konuda yazılabilir.

5- ELEŞTİRİ

Bir düşünce ve sanat eserinin   olumlu veya olumsuz yönlerini ortaya koyarak onun değerini belirtmek amacıyla yazılan   yazılara denir. Türk edebiyatında tanınmış eleştirici “Nurullah ATAÇ” tır.

KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ

1- GEZİ YAZILARI

Yazarın gezip gördüğü yerlerin ilginç yönlerini edebiyat kurallarına uygun bir tarzda anlattığı yazı türüdür. Gezilip görülen yerlerin özellikleri anlatıldığı için tarih ,coğrafya ve folklor için kaynaktır. İlk gezi yazısı “Evliya Çelebi” nin Seyahatnamesi olarak bilinir.

2- ANI

Bir kişinin kendi yaşamıyla birlikte yaşadığı dönemde tanık olduğu ya da duyduğu  olayları anlattığı yazı türüdür. Yaşanmış olayları anlattığı için tarihe  önemli bir kaynaktır.

3- GÜNLÜK

Bir kişinin düşüncelerini, yaşadığı ve gördüğü olayları tarih belirterek günü gününe yazdığı yazı türüdür. Günlüğü anıdan ayırmak gerekir. Günlük, günü gününe yazılan yazı türüdür. Anı ise olayların üstünden uzun yıllar geçtikten sonra yazılan yazı türüdür.

4- MEKTUP

Farklı yerlerde bulunan  kişilerin duygu, düşünce ve dileklerini anlatmak için birbirlerine yazdıkları yazılara mektup denir. Edebiyatçıların herkes tarafından bilinmesini isteği duygu, düşünce ve dileklerini anlatmak için yazdığı mektuplara edebi  mektup  denir.

5- BİYOGRAFİ           

Bilim, edebiyat, sanat alanında ün yapmış kişilerin hayatını anlatan yazılara biyografi denmektedir.

6- OTOBİYOGRAFİ

Kişinin kendi yaşamını kendisinin anlatıp yazdığı yazı türüne otobiyografi denir.

7- RÖPORTAJ

Gezip gördüğü yeri araştırarak belgelerden, fotoğraflardan ve grafiklerden yararlanılarak anlattığı yazı türüdür. Röportaj bir yazı olabileceği gibi bir yazı dizisi de olabilir.

OLAY YAZILARI 

1- ROMAN

Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayları yer ve zamana bağlayarak ayrıntılı biçimde anlatan yazı türüdür. Romanda ayrıntılar vardır. Geniş hayat sahnelerine yer verilir

2- HİKAYE

Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayları anlatan kısa yazılara hikaye denir. Olaylar pek ayrıntılı anlatılmaz. Ele alınan kişilerin yaşamlarının çoğu kez belli ve kısa  bir anı içinde izlenir.

3- MASAL                  

Gerçek dışı olayları anlatan, kahramanları insanların yanında cinler, periler, devler olan yazı türüdür.

  • Kahramanları olağanüstü varlıklardır.
  • Tekerlemeyle başlar.
  • Yer ve zaman belli değildir.
  • Çocuk eğitiminde önemlidir.
  • Anlatımında ”miş” li geçmiş zaman kullanılır.

4- FABL                      

Kahramanları bitki, hayvan ve eşya olan, bir ders veya öğüt vermek amacıyla yazılan yazılardır.

  • Fabl bir çeşit masaldır.
  • İnsan dışı varlıklara, insana ait özellikler verilerek konuşturulur.
  • Çoğunlukla eğitici bir amacı vardır, ders vermeye çalışır.

5- TİYATRO

İnsan yaşamını insanlar arasındaki ilişkiyi sahnede canlandırmak amacıyla yazılan eserlerdir

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Bayramı Kutlu Olsun

Noktalama İşaretleri