içinde , ,

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

        OSMAN GAZİ (1299-1326)

Diğer Türk Beylikleri ile iyi geçindi. Herkese karşı adaletli davrandı. Bizans’ın taht kavgalarından yararlanarak sürekli Bizans’a doğru sınırları genişletti.

Bizans Tekfurlarının elinden Karacahisar, Yarhisar ve Bilecik’i aldı.

Osmanlı Beyliği ile Bizans arasında 1302 yılında Koyunhisar savaşı oldu, Osmanlı kazandı.

             

 OSMANLIDA BİR MERKEZ

Bursa’nın kuzeyinde kendi adını taşıyan göl ve ilçesi bulunan İznik’in etrafı surlarla çevrilidir.

Osmanlı Devleti fethettikleri yerlerde kendi eserlerinin yanısıra var olan tarihi ve kültürel eserlerede sahip çıkıyorlardı.

İznik Hıristiyanlar için önemli bir şehirdir. Hıristiyanların I. Ve II. Toplantıları İznik te Ayasofya Kilisesinde olmuştur.

Anadolu Selçuklu Sultanı Süleyman Şah İznik’i alıp devletin merkezi yaptı. I. Haçlı seferinde şehir tekrar Bizans’ın eline geçti. 1331 yılında Orhan Gazi şehri tekrar fethetti. 1400-1600 yılları arasında asıl ününü çiniciliği ile yapmıştır. İlk medrese İznik te açılmıştır.   

İznik’te Roma dan kalma surları, tiyatro beştaş anıtı Bizans tan kalma Ayasofya ve diğer kiliseleri Osmanlı dan kalma Yeşil Cami vardır. Çinicilik hala devam etmektedir.

    

   ORHAN GAZİ ( 1326-1362)

Bursa’yı aldı başkent yaptı.

1329 yılında Bizans ile Maltepe(palekanon) savaşını kazandı.

Karesioğullarını yıktı. Balıkesir ile Çanakkale’yi aldı. Bu Beyliğin donanmasını kullandı.

 

                     NEDEN BALKANLAR?

Balkan kelimesi Türkçe de “ormanlık dağ” anlamına gelir. Osmanlı Devlati’nin Rumeli’ye geçmesi ile Balkanlar yeni bir medeniyet ile tanıştılar. Yabancı bir tarihçi; “ Balkanlarda Osmanlı mirası aramak anlamsızdır, bizzt Balkanların kendisi Osmanlı mirasıdır” der. Bugün Balkanlarda Bulgaristan,Yunanistan, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, Romanya’da sayısız Osmanlı Camiisi, medresesi, mektebi, imareti, hanı, türbesi, hamamı ve köprüsü vardır.

Türk kültürüne ait birçok özellik vardır. Baklava pide, börek, kebap, kahve, kadayıf gibi yiyecekler ve fincan, tas, cezve gibi mutfak aracı  hala kullanılmaktadır.

Bizans İmparatorunun kızı ile evli olan Orhan Gazi’nin Bizans ile arası iyi idi. İmparator Kantakuzen Sırplara karşı Orhan Beyden yardım istedi. Sırpları yenen Orhan Bey Geliboludaki Çimpe Kalesini bu yardım karşılığında aldı.(1354) Çimpe Kalesi Türklerin Avrupada ki ilk toprağıdır.

  OSMANLININ RUMELİDE İSKAN POLİTİKASI

Türklerin Rumeli’ye geçişleri önce dervişler ile oldu. Halkın gönlünü kazanan dervişler fethe zemin hazırladılar. Rumeli’ye ilk yerleşenler de bu dervişler olmuştur.

  Rumeli’nin Türkleşmesini sağlamak, fethi teşvik etmek amacıyla buralara yeleştirilen (iskan ettirilen) Türkmenlere zengin topraklar verilmiştir. Belli bir süre vergi alınmamıştır, devlet halka hoşgörülü davranmış hertürlü güvenliklerini sağlamıştır.

Yerleştirilen ailelerin geri dönmelerine izin verilmemiştir. Böylece günümüzde bile devam eden Balkanlarda Türk dil, din, kültür ve medeniyeti oluşmuştur.

         

             I.MURAT DÖNEMİ (1362-1389)

Balkan fetihlerine devam etti.

Bulgarların elinden Edirne alındı ve başkent yapıldı.

Edirne’yi geri almak isteyen Haçlılar 1364 yılında (Macar, Sırp, Bulgar ve Eflak) ile Osmanlı arasında Sırpsındığı savaşı oldu. Savaşı osmanlı kazandı. Haçlılar ile ilk savaştır.

Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan ele geçirildi.

Haçlı ordusu ile 1371 de Çirmen savaşı yapıldı ve kazanıldı.

1389 yılında Haçlılar ile yapılan I. Kosova savaşını kazanan           I. Murat savaş alanını gezerken yaralı bir Sırplı tarafından öldürüldü. Savaş alanında ölen ilk ve tek padişahtır.

     I.BAYEZİD(YILDIRIM) DÖNEMİ(1389-1402)

İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahıdır. Anadolu Hisarını yaptı.

Bizans’ın çağrısıyla İstanbul’a yardıma gelen Haçlılar ile ( Macar, İngiliz, Fransız ve Alman ) 1396 da Niğbolu savaşını yaptı ve kazandı.

Yıldırım’ın Anadolu Beyliklerini da yıkıp güçlenmesi komşusu Timur Devletini rahatsız etti. Timur dan kaçan Karakoyunlu ve Celayir hükümdarlarınının Osmanlıya sığınmasını bahane eden Timur Anadolu’ya girdi. 1402 yılında Ankara’da Timur ve Osmanlı Devleti arasında Ankara Savaşı yapıldı. Osmanlı savaşı kaybetti. Yıldırım esir düştü.

Ankara Savaşının Sonuçları

Anadolu Türk birliği bozuldu. Türk beylikleri tekrar kuruldu

İstanbul’un fethi gecikti

Balkanlar da Türk ilerleyişi durdu

Anadolu da Timur hakimiyeti başladı

Fetret Devri başladı.

                              

                FETRET DEVRİ (1402-1413)

            Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında (Musa, İsa, Süleyman, Mehmet) geçen taht mücadeleleri dönemine denir. 11 yıl sürer. Kelime anlamı Buhran, karışıklık demektir. Bu sürede osmanlı tahtı padişahsız kalmıştır. Kardeşlerini yenen I. Mehmet (çelebi) tahta çıktı.

    

  ANADOLU TÜRK BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

  Osmanlı Beyliği ile birlikte Kösedağ Savaşından sonra kurulan Türk Beyliklerinin birbirleriyle olan mücadeleleridir. Osmanlı Beyliği bu mücadeleden galip ayrılarak Türk birliğini sağlamıştır.

Orhan Bey Karesioğulları Beyliğini yıktı. Osmanlıya katılan ilk beyliktir.

I. Murat, Yıldırım Bayezid’i Germiyan beyinin kızı ile evlendirerek kütahya ve çevresini çeyiz olarak aldı.

I. Murat Hamitoğullarından Isparta’nın ilçelerini 80 bin altına satın aldı.

Diğer beylikleri Yıldırım Bayezid oOsmanlı topraklarına kattı. Yıldırım Anadolu Türk birliğini kuran ilk padişahtır ancak Ankara Savaşında yenilince Türk birliğibozuldu ve beylikler yeniden kuruldu.

Osmanlı Beyliğini en çok uğraştıran beylik kendisini Anadolu selçuklu mirasçısı sayan Karamanoğullarıdır.

     I.MEHMET ÇELEBİ DÖNEMİ(1413-1421)

Anadolu Türk birliği için uğraştı

Venedikliler ile ilk deniz savaşını yaptı

Osmanlıyı Fetret devrinden kurtardığı için ikinci kurucu sayılır.

                             II.MURAT DÖNEMİ(1421-1451

Macarlar ile 1444 yılında Osmanlının ilk antlaşmasını yaptı.(Edirne Segedin Antlaşması.)

1444 yılında haçlılar ile Varna savaşını yaptı ve galip geldi.

1448 yılında II. Kosova savaşından galip geldi. Bu savaş ile türkler balkanlara kesin olarak yerleşti.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Beylikten Cihan Devletine

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 3. ÜNİTE 4. BÖLÜM