içinde , ,

2. Ünite ADIM ADIM TÜRKİYE ATATÜRK’Ü ANLAMAK 1. BÖLÜM

Öğrencilik yıllarından beri ülkenin düştüğü durumdan kurtarmanın yollarını arayan Mustafa kemal her zaman çevresindeki siyasi, sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmeleri yakından takip etmiştir. Atatürk, milletimizin bilimde, ekonomide, sanatta, siyasi ve sosyal alanda dünyanın en ileri seviyedeki toplumlardan birisi olmasını istiyordu. Atatürk’ün milletin her alanda muasır medeniyetler seviyesine çıkarma düşüncesi Atatürkçü düşünce sistemi ortaya çıkardı.                                                                                                                                                                                       NOT: Atatürkçü düşünce sistemi Türk milletinin bugün ve gelecekte, her alanda bağımsız bir şekilde geleceğe güvenli ilerlemesini hedeflemektedir.

Cumhuriyetçilik: Halkın Yönetimi

Osmanlı devletinde devletin başında padişah adı verilen yönetici bulunmaktaydı. Halkın yönetimde söz hakkının olmadığı bu yönetim biçimine saltanat denilmektedir. Saltanat sisteminde yönetim babadan oğla geçmektedir. Türk milletine yakışmadığını düşündüğü bu sistemi kaldıran Mustafa kemal ve TBMM yerine halkın yönetimde söz sahibi olduğu yönetim biçimi olan  Cumhuriyeti 29 ekim 1923’te ilan etmiştir.                                                                                      Not: Cumhuriyetçilik ilkesi ile daha çok yönetim alanında İnkılaplar yapılmıştır.

  Yapılan İnkılaplar:

  • Saltanatın Kaldırılması
  • TBMM’nin açılması
  • Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesi

İnkılap öncesinde:

* Devletin başında padişah bulunurdu.

* Padişahlık babadan oğla geçerdi.

* Halkın yönetime katılma hakkı yoktu.

İnkılap Sonrasında:

* 23 Nisan 1920 yılında TBMM açıldı.

* Saltanat (padişahlık) kaldırıldı.

* Halkın yönetime katılması sağlandı. Halkın seçtiği kişiler başa geçti

Milliyetçilik: Birlik ve Beraberlik

Millet: aynı toprak üzerinde bir arada yaşayan, aynı vatana sahip çıkan, aralarında dil,kültür, duygu birliği olan insan topluluğuna Millet denir.                                                                                                                                             Not: Atatürk ben Türküm diyen herkesi Türk Kabul eder.

Atatürk Milliyetçiliği: Milletini sevmek onu yüceltmek ve bu yolda çalışmaktır.

Not: Milliyetçilik ilkesi milli birlik ve beraberliğin temel taşıdır. bu sebepten dolayı milliyetçilik ilkesi birleştiricidir ve Türk milletini bir arada tutar

  Yapılan İnkılaplar:

  • Türk Tarih Kurumun Kurulması
  • Türk Dil Kurumun Kurulması
  • Kabotaj Kanununun kabulü
  • Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2. Ünite ADIM ADIM TÜRKİYE 2. BÖLÜM

2. Ünite ADIM ADIM TÜRKİYE ATATÜRK’Ü ANLAMAK 2. BÖLÜM