içinde , ,

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 3. ÜNİTE 7. BÖLÜM

FARKLI KÜLTÜRLER BİRARADA YAŞADI

 

       Hoşgörü: Hoşgörü, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme,, iyi karşılama anlamlarına da gelir.

 

Sosyal ilişkilerde bir tarafın, bazen farkında olmadan, , bazen de bilerek diğer tarafa zarar verebilecek bir durum yaratması durumunda, diğer tarafın bunu görmezden gelerek veya cevabından vazgeçerek ödün vermek tahammülünü (erdem)gösterebilmesidir.Tasavvuf’ta Mevlana hoşgörü’ye en güzel örnektir.Hoşgörülü olmak insanlarla ilişki kurmanın en iyi yoludur. Osmanlı Devleti ,farklı din ve ırktan birçok milleti kendi içinde barındırmasına rağmen  600 yıl kadar yaşamayı ve bu toplulukları Osmanlı Milleti adı altında bir arada tutmayı başarmıştır.Bundaki en önemli etken izlediği hoşgörü politikasıdır.

Osmanlı Devletinde yabancılar birçok hakka sahipti.Bunlardan Bazıları;

  • İnaçlarını ve kültürlerini rahatça yaşayabilirlerdi
  • Gayrimenkul satın alabilirlerdi
  • Kendilerini diğer insanlardan farklı hissetmezlerdi.
  • Adalet konusunda Müslümanlarla aynı haklar sahiplerdi.
  • Gayrimüslimler can ve mal güvenliğine sahiptiler
  • Serbestçe ticaret yapabilirlerdi.

Bazı Örnekler;

1492 yılında İspanya’da yok edilme tehlikesi yaşayan Museviler, sultan II. Bayezit tarafından Osmanlı topraklarına getirilmiş ve yerleştirilmişlerdir.

1908’de açılan Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında 130 milletvekilinin 80’i müslüman, 50’si gayrimüslim idi.

Yukarıda belirtilen tüm bu noktalar Osmanlıdaki hoşgörüye birer kanıttır.

Konu Başlığı:

YOLUMUZ SİVAS’A DÜŞTÜ

(2 Ders Saati)

KAZANIM

5.Şehir incelemesi yoluyla Türk kültür sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtlar gösterir.

Verilen bilgiler

  

     Osmanlılarda şehirlerin oluşumu ve gelişmesi bir kısım sosyal tesislerin inşası ile yakından alakalıdır.Nitekim şehirlerde kurulan imaretler, ihtiyaç sahibi her inanç ve milletten kimselerin buralara gelmesine yol açmıştır.İmaretlerin yanı sıra dini eserler (camii,mescit ,tekke,türbe ,zaviye),medrese,han ,hamam ,hastane,fırın,çarşı,boyahane ,salhane ,suyolları ve kanalizasyon gibi bir şehrin oluşumunda rol oynayacak tesislerin yapılmasıyla bu akın artmıştır.

Ayrıca şehirlerin dağ ve ova köylerinin arasında bir Pazar ve değişim noktası olma özelliği de bu konuda etkili olmuştur.

Günümüzde şehirlerin oluşumunda;

*Önemli yollar üzerinde bulunması

*İş olanaklarının geniş olması

*Tarihi ve Turistik özelliklere sahip oloması

*Sinema Müzik gibi çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması etkilidir.

 Sivas  Hakkında:

Ülkemizin kapladığı alan bakımından ikinci büyük şehri olan Sivas ,nüfus bakımından da orta büyüklükteki şehirlerimizdendir.

  *Tarihçesi

    1071 Malazgirt Savaşında sonra Türklerin Anadoluya yerleşmeleri ile birlikte bu çevrede kurulan ilk Tür Devleti Danişmentliler olmuştur.Danişmentlilerden sonra sırası ile Türkiye Selçukluları ve Osmanlı Devleti  bu bölgeye hakim olmuştur.Kurtuluş Savaşında Cumhuriyetin temellerinin atıldığı yer olarak önemini  daha arttırmıştır.(Sivas Kongresinin yapılması)

1649 da şehirden geçen Evliya Çelebi surların kuşattığı Sivas’ın  44 mahalleye bölündüğünü ve bu mahallelerde 4600 ev bulunduğunu yazar.

*Mimari Eserleri

Gök Medrese:1271 yılında yapılmış Türkiye Selçuklu Devleti döneminden kalmadır.

Hükümet Konağı:1884 yılında Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından yapılmıştır

* Sanat

Sivas denilince akla ilk gelen türkülerdir.Muzaffer Sarısözen de Sivas’ın ülkemize kazandırdığı müzik adamlarından biridir.

*Geleneksel El Sanatları

Çorapçılık:Sivas’ta kış mevsiminin uzun sürmesi yörede çorapçılığın gelişmesinde etkili olmuştur.cunhuriyetin ilk yıllarına kadar ek gelir kaynaklarından biri olmuştur

Bıçakçılık:Sivasın en eski el sanatlarındandır. 1960lı yıllara kadar önemini korumuştur.Sivas ta üretilen bıçakların bir kısmı Almanya ve Arabistan’a ihraç edilmektedir

FARKLI KÜLTÜRLER BİRARADA YAŞADI

(2 Ders Saati)

KAZANIM

4.Osmanlı toplumunda hoşgörü ve birlikte yaşama fikrinin önemine dayalı kanıtlar gösterir.

Verilen bilgiler

       Hoşgörü: Hoşgörü, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme,, iyi karşılama anlamlarına da gelir.

Sosyal ilişkilerde bir tarafın, bazen farkında olmadan, , bazen de bilerek diğer tarafa zarar verebilecek bir durum yaratması durumunda, diğer tarafın bunu görmezden gelerek veya cevabından vazgeçerek ödün vermek tahammülünü (erdem)gösterebilmesidir.Tasavvuf’ta Mevlana hoşgörü’ye en güzel örnektir.Hoşgörülü olmak insanlarla ilişki kurmanın en iyi yoludur.

Osmanlı Devleti ,farklı din ve ırktan birçok milleti kendi içinde barındırmasına rağmen  600 yıl kadar yaşamayı ve bu toplulukları Osmanlı Milleti adı altında bir arada tutmayı başarmıştır.Bundaki en önemli etken izlediği hoşgörü politikasıdır.

Osmanlı Devletinde yabancılar birçok hakka sahipti.Bunlardan Bazıları;

*İnaçlarını ve kültürlerini rahatça yaşayabilirlerdi

*Gayrimenkul satın alabilirlerdi

*Kendilerini diğer insanlardan farklı hissetmezlerdi.

*Adalet konusunda Müslümanlarla aynı haklar sahiplerdi.

*Gayrimüslimler can ve mal güvenliğine sahiptiler

*Serbestçe ticaret yapabiliyorlardı vb..

Bazı Örnekler;

– 1492 yılında İspanya’da yok edilme tehlikesi yaşayan Museviler, sultan II. Bayezit tarafından Osmanlı topraklarına getirilmiş ve yerleştirilmişlerdir.

– 1908’de açılan Osmanlı Meclis-i Mebusan’ında 130 milletvekilinin 80’i müslüman, 50’si gayrimüslim idi.

Yukarıda belirtilen tüm bu noktalar Osmanlıdaki hoşgörüye birer kanıttır.

 

OSMANLI ŞEHİR OLUŞUMU 

     Osmanlılarda şehirlerin oluşumu ve gelişmesi bir kısım sosyal tesislerin inşası ile yakından alakalıdır.Nitekim şehirlerde kurulan imaretler, ihtiyaç sahibi her inanç ve milletten kimselerin buralara gelmesine yol açmıştır.İmaretlerin yanı sıra dini eserler (camii,mescit ,tekke,türbe ,zaviye),medrese,han ,hamam ,hastane,fırın,çarşı,boyahane ,salhane ,suyolları ve kanalizasyon gibi bir şehrin oluşumunda rol oynayacak tesislerin yapılmasıyla bu akın artmıştır.

Ayrıca şehirlerin dağ ve ova köylerinin arasında bir Pazar ve değişim noktası olma özelliği de bu konuda etkili olmuştur.

Günümüzde şehirlerin oluşumunda;

  • Önemli yollar üzerinde bulunması
  • İş olanaklarının geniş olması
  • Tarihi ve Turistik özelliklere sahip oloması
  • Sinema Müzik gibi çeşitli sanat etkinliklerine ev sahipliği yapması etkilidir.

 

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 3. ÜNİTE 6. BÖLÜM

7. SINIF SOSYAL BİLGİLER 3. ÜNİTE 8. BÖLÜM