içinde , ,

6.ÜNİTE TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR 2. BÖLÜM

Elimizden Tutanlar  Gönüllüyüz

devletler her zaman toplumların ihtiyaçlarını karşılma konusunda yeterli olamamktadırlar. Bu durum vakıf, dernek, oda, sendika vb adlarda belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelen insanların kurduğu sivil toplum kuruluşlarının (STK) ortaya çıkmasına neden olmuştur. sisvil toplum kuruluşları sosyal örgütlenmelerden olup devletlerin izni dahilinde yasalarla kurulurlar.

Sosyal Örgüt: Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için bir araya gelmiş kurumlar veya kişşilerin oluşturduğu birlik.

Vakıf: Bir hizmetin gelecektede devam etmesi için belirli şartlarda ve resmi yollarla ayrılarak bir kişi veya bir topluluğun bıraktığı para veya mülk ve bu para ve mülkün idare edildiği yer.

Dayanışma: Bir gurubu veya topluluğu oluşturanlar arasında duygu ve düşüncelerin ortak çıkarlar etrafında birbirine karşılıklı bağlanmasıdır.

 Sivil Toplum Kuruluşlarının Özellikleri

 • Gönüllü kruluşlardır.
 • Çalışmalar karşılığında ücret almazlar.
 • Toplumun her kesiminden insanlar görev alabilirler
 • Toplumda dayanışma ve yardımlaşma duygularını güçlendirerek insanlar arasında bağlılığı artırırlar.
 • Gelirlerini bağışlar sayesinde karşılarlar.

Türk Kızılay Derneği

11 Haziran 1868 yılında “Yaralı ve Hasta Askerlere Destek Cemiyeti” adı ile kurulan Kızılay 1877 yılında “Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti” adını almıştır.1935 yılında ise Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Türkiye Kızılay Cemiyeti” olarak ismi değiştirilmiştir.

Türk Kızılay derneği her zaman dünyanın neresinde olursa olsun yardıma muhtaç insanlara yardımı amaçlamış ve deprem, sel vb afetlerde insanların yardımına koşan bir sivil yardım kuruluşudur.

Darüşşafaka cemiyeti( Şefkat Yuvası )  

Eğitim alanında faaliyet gösteren il sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka cemiyeti 1863 yılında yetim ve ekonomik durumu yetersiz kız ve erkek çocuklara karşılıksız eğitim olanakları sunmak amacı ile kurulmuştur.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri vakfı

Ülkemizde eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri vakfı 23 Ocak 1995 yılında Sunay Kıraç önderliğinde kurulmuştur.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal varlıkları koruma Vakfı(TEMA)

Temanın Amaçları

– Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,

– Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak,

– Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,

– Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek, amacı dışında kullanılmasını önlemek,

– Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek, destek vermek.

    Sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.

Çevre İle İlgili Faaliyette Bulunan Sivil Toplum Kuruluşları:

 • Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı( ÇEKÜL)
 • su vakfı
 • Türkiye Tabiatını Koruma derneği

Sağlık İle İlgili Faaliyette Bulunan Sivil Toplum Kuruluşları:

 • Yeşilay
 • LÖSEV
 • Türk Böbrek Vakfı
 • Türk Kalp Vakfı
 • Türk Diyabet Vakfı

Not: sivil Toplum kuruluşunda çalışan insanlar gönüllü olarak çalıştıklarından dolay yaptıkları iş karşılığında herhangi bir ücret almazlar.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6.ÜNİTE TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR 1. BÖLÜM

8. ÜNİTE HEPİMİZİN DÜNYASI