içinde , ,

6.ÜNİTE TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR 1. BÖLÜM

BİZE HİZMET EDENLER

İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yiyecek, giyecek, barınma gibi bazı temel ihtiyaçların giderilmesi gerekmektedir. Ancak insanlar bu ihtiyaçlarını tek başlarına karşılayamazlar. Bu durumun sonucunda ise toplumsal hayat ortaya çıkmıştır. ortaya çıkan bu toplumsal hayatın düzenlenmesi ve insanların ihtiyaçalarının karşılanması için devlet çeşitli kurum ve kuruluşlar ortaya çıkarmıştır.

Toplumsal ihtiyaçlarımız karşılayan bir çok kurum vardır. bu kurumlar ülke genelinde teşkilatlanmış olup her biri bağlı olduğu bakanlığın görevlerinin birini veya bir kaçını yerine getirmekyedir. Verilen görevlerin yerine getirilmesi veya vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacı ile kurumlar arasında iş bölümü yapılmaktadır.

insaların ihtiyaçlarını çeşitli olması nedeni ile her bir ihtiyacı için bir çok kurum veya kuruluşun kurulmasına neden olmuştur. Sağlık Ocağı – Dispanser – Hastane insanların sağlık ihtiyacını karşılarken, üniversite – lise- ortaokul ve bunlara bağlı olan öğrenci yurtlarıda insanların eğitim ihiyacını karşılamaya yönelik kurulan kuruluşlardır. Güvenlik İhtiyacı için ise kırsal kesimde Jandarmalar görev yaparke şehirlerde ise karakollar ve emmineyet genel müdürlüğü bu ihtiyacı karşılamaktadır.  

devlet kurumlarının özellikleri

Yasa ve yönetmelikler doğrultusunda görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirirler.

vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile devlet tarafından kurulmuştur.

Bu kurumlarda çalışmak ve girmek belirli bir sistem  ve kurallara bağlıdır.

çalışma saatleri yasa veya yönetmelikler ile belirlenmiş olup bu saatler içerisinde çalışmak zorunludur.

Çalışanları yaptıkları iş karşılığında devletten ücret alırlar.

Her ilde bulunan devlet kuruluşları

Valilik: İldeki tüm resmi kurum ve kuruluşların çalışmasını sağlarken bu kurumlar arasındaki iş birliğinden de sorumludur. İlin sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınması ile ilin huzur ve güvenliğinin sağlanması konusanda kurum ve kuruluşlar arasunda kordinasyonu da sağlar.

Belediye: Yerel hizmetleri yerine getirilmesinden sorumlu kuruluştur. Belediye sınırları arasında imar, çevre düzenlemesi ve yol yapımı gibi hizmetleri sunar. Ülkemizde belediye başkanları seçimle iş başına gelmektedir.

İl Özel İdaresi: valiliğe bağlı olarak çalışan il özel idaresi, ildeki kültürel sosyal ve ekonomik kalkınmayı artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Ayrıca köylerin ihtiyaç duyduğu hizmetleri köylere götürür.

Sağlık Müdürlüğü:  İldeki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Emniyet Müdürlüğü: ildeki asayişi ve huzuru sağlar. Trafikte yasalara uyulmasını sağlamak içinde hizmet sunar

Milli Eğitim Müdürlüğü: Örgün ve yaygın eğitim kurumları aracılığıyla il içerisnde eğitim-öğretim hizmetlerini yerine getirir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Oyun ve Spor 8. Tema Sayfa 175,176 Oyun ve Spor Teması Tema Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

6.ÜNİTE TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR 2. BÖLÜM