içinde , ,

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER İPEK YOLUNDA TÜRKLER 2. BÖLÜM

İLK TÜRK DEVLETİ : ASYA HUN DEVLETİ

Merkezleri Orhun ve Selenga Nehirleri arasındaki  Ötüken’dir. Bilinen ilk Türk devletidir. Bilinen ilk Türk hükümdarı Teoman‟dır. Orta Asya‘daki bütün Türk boylarını birleştirerek ilk kez Türk siyasi birliğini gerçekleştirmiştir.

 

  • En parlak dönem Mete Han dönemidir. (M.Ö. 209 – M.Ö. 174)
  • Mete Han dönemde bütün Türk kavimleri ilk kez bir bayrak altında toplanmış, Çin‘e seferler düzenlenmiş, Çin ver ilk düzenli Türk ordusu Asya Hun hükümdarı Mete Han tarafından kurulmuştur. Bu yüzden günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluş yılı olarak, Mete Han’ın tahta çıktığı M.Ö. 209 yılı kabul edilir. Ordusunu daha iyi yönetebilmek için onlu, yüzlü, binli ve onbinli gruplara ayırmış ve başlarına “onbaşı” yüzbaşı” binbaşı” ve “tümenbaşı” atamıştır. Mete Han tarafından bulunan bu sistem günümüzde tüm dünya orduları tarafından kullanılmaktadır.
  • ipek Yolu kontrol altına alınmıştır
  • Hun akınları karşısında çaresiz kalan Çinliler, Çin Seddi‘ni yapmışlardır. (M.Ö. 214)
  • Mete‘nin ölümünden sonra zayıflayan devlet M.S. 48‘de ikiye ayrılır. Güney Hunları Çin Hakimiyetine girerek Çin‘le beraber Kuzey‘e karşı mücadele etmiş, Kuzey Hunları ise bu mücadeleler soncunda zayıflayarak yıkılmıştır. Çin esareti altına girmemek için batıya göç ederek Kavimler Göçü‟ne sebep olmuşlardır.
  • Oğuz Kağan Destanını önemli destanlarıdır.
  • Büyük Hun Devleti VERASET SiSTEMi ve ÇiN SiYASETi nedeniyle Doğu ve Batı Hun Devleti diye ikiye ayrıldı. Batı Hunları ARAL GÖLÜ civarına göç etmek zorunda kaldılar. Doğu Hunları ise Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldı. Ve daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı.

OĞUZ KAĞAN DESTANI

Hunlara ait bir destandır. Destandaki Oğuz Kağan’ın Mete Han olduğu sanılmaktadır. Destanın özeti şöyledir: Günlerden bir gün Ay Kağan bir erkek çocuk doğurur. Doğan çocuğa Oğuz adı verilir. Bu çocuk çok kısa bir sürede büyür, yiğit olur.O çağda, halka zarar veren bir canavar vardı. Oğuz bu canavarı avlamak istedi. Günlerden bir gün kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanla ava gitti. Ormanda bir geyik ele geçirdi, onu söğüt dalı ile bir ağaca bağladı ve oradan uzaklaştı. Tan ağarırken gelip gördü ki canavar geyiği yemiş. Sonra Oğuz Kağan bir ayı tuttu, onu altın kuşağı ile ağaca bağladı gitti.Tan ağarırken geldiği zaman canavarın ayıyı da yiyip gittiğini anladı. Bu kez o ağacın dibinde kendisi durdu. Canavar geldi ve başı ile Oğuz’un kalkanına vurdu. Oğuz kargı ile canavarı öldürdü. Kılıcı ile başını kesti, alıp gitti. Yine günlerden bir gün Oğuz Kağan bir yerde Tanrıya yalvarmakta idi. Karanlık bastı gökten bir ışık indi. Güneşten ve aydan daha parlaktı. Oğuz Kağan oraya yürüdü ve gördü ki o ışığın içinde yalnız oturan bir kız vardı. Oğuz Kağan onu görünce aklı gitti; sevdi ve aldı. Günlerden ve gecelerden sonra kız, üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine Gün, ikincisine Ay, üçüncüsüne Yıldız adını koydular. Yine bir gün Oğuz Kağan ava gitti. Göl ortasında ağacın kabuğunda yalnız başına oturan çok güzel bir kız gördü. Oğuz Kağan onu görünce aklı başından gitti; sevdi ve aldı. Günlerden ve gecelerden sonra kız, üç erkek çocuk doğurdu. Birincisine Gök, ikincisine Dağ, üçüncüsüne Deniz adını koydular. Bundan sonra Oğuz Kağan büyük bir şölen verdi. Oğuz Kağan kırk masa ve kırk sıra yaptırdı. Türlü yemekler, türlü şaraplar, tatlılar ve kımızlar yediler, içtiler. Ondan sonra Oğuz Kağan dört yana buyruklar yolladı, bildiriler yazdı ve elçilere verip gönderdi. Bu bildirilerde şöyle yazılıydı:“Ben Uygurların kağanıyım ve yeryüzünün dört köşesinin kağanı olsam gerektir. Sizden itaat dilerim”.Oğuz Kağan dünyanın dört bir tarafına ordularıyla gider, karşılaştığı yerlerdeki Türk boylarına isimler verir ve birçok ülkeyi pek çok çarpışmadan sonra ve kendi yurduna katar. Oğuz Kağan ihtiyarlayınca yurdunu “Boz Oklar” ve “Üç Oklar” diye anılan oğulları arasında paylaştırdı.

 

 

KAVİMLER GÖÇÜ (MS 375)

Asya Hun Devleti yıkıldıktan sonra Çin hakimiyetine girmek istemeyen Hunlar, Karadeniz’in kuzeyine göç ettiler. Bu göç sırasında önlerine çıkan devletleri ya yönetimlerine aldılar ya da bu devletler Hunların önünden kaçarak yer değiştirdiler. Tarihte devletlerin bu yer değiştirmesine Kavimler Göçü denir.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları:

1-Göç eden Türkler Avrupa’da, Avrupa Hun Devletini kurdular.  
2-Roma İmparatorluğu ikiye ayrıldı. (MS. 395)
3-476’de Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı.
4-Avrupa’nın etnik yapısı değişti. Avrupa’da İngilizler,
Fransızlar, İspanyollar gibi yeni milletler ortaya çıktı.
5-Avrupa uzun süre karışıklık içinde kaldı.
6-Günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atıldı.
7-Avrupa’da feodalite dönemi başladı.
8-Avrupa Türk kültürüyle tanıştı.
9-Çoğu tarihçiye göre İlkçağ sona erdi ve Ortaçağ başladı.

[poll id=”5″]

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER 3. ÜNİTE İPEK YOLUNDA TÜRKLER

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER İPEK YOLUNDA TÜRKLER 3. BÖLÜM