içinde , ,

5. ÜNİTE GERÇEKLEŞEN DÜŞLER

Mucit: Yeni bir buluş ortaya koyan,bu amaç doğrultusunda emek harcayan kişi veya  icat yapan kimsedir.

Buluş: insanların ihtiyaçları doğrultusunda bir ürünün veya hizmetin ilk kez ortaya koyulmasına denilmektedir.

Not: Buluş yapılmasında insanların ihtiyaçlarının etkisi olmuştur. buharlı makinaların, yazının bulunması gibi.

Teknolojik gelişmelerle buluşlar birbiriyle ilişkilidir. Örneğin icat edilen buharlı makinalardan sonra buharla çalışan trenin icat edilmesi

Not: İnsanların ihtiyaçarı gün geçtikçe değişmektedir. Eğer İcat edilen ürünler insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale gelirse ya kullanımdan kalkar(telgraf). Veya günümüz insanlarının ihtiyaçlarını karşılar hale getirilirler (akıllı telofonlar)

İnsanların hayatını etkileyen birçok buluş vardır. Bu buluşların en önemlilerinden birisi ateştir.

Ateşin bulunmasıyla insanlar yemeklerini pişirmeye başlamışlar, ısınmaya ve ateşi ışık kaynağı olarak kullanmaya hatta sosyalleşmeye sosyalleşen insanlarda ise dil gelişimin başladığı tahmin edilmektedir.

Tekerleğin bulunmasıyla yüklerini ve kendilerini kolayca taşıyacak ulaşım araçları yapmışlardır.

Demirin bulunmasıyla tarımda ev ve savaş aletlerinde gelişmeler sağlamışlardır.

Yazının bulunmasıyla insanlar var olan bilgi birikimlerini sonraki kuşaklara aktarmışlardır.

Not: Buluşlar ve icatlar insanların hayatını kolaylaştırır, değiştirir ve zaman kaybını azaltır.

Hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz etkileyen buluş ve icatlar da vardır. Örneğin cep telefonları iletişim ve son zamanalarda ise bilgiyekısa sürede ulaşma konusunda insanlara kolaylık sağlar. Fakat uzun süre kullanıldığında yaydığı radyasyon nedeniyle insan sağlığına zarar verir.

Buhar makinesinin icadı ile buhar gücünün makinelerde kullanılması büyük fabrikalar, gemiler yapma imkânını doğurmuştur. Buhar makinesi sanayi çağının başlamasına neden olmuştur.

Bilgisayarın icat edilmesi ile bilgisayar ve internet bilgi çağının başlamasını sağlamıştır.

TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ SORUNLAR

 

1) Teknolojik bazı gelişmeler doğada tahribata neden olmuştur.

2) Fabrikaların ve üretilen ürünlerin atıkları hem havayı hem de suları kirletmektedir.

3) Ulaşım araçlarından çıkan egzoz dumanı havayı kirletmektedir.

Not: Bu buna benzer  durumlar hem insanları hem de diğer canlıları olumsuz etkiyen olayarı tetiklemiştir. Buluşlar sosyal hayatı da olumsuz etkilemektedir.

  • Televizyon aile içi ilişkilerin zayıflamasına neden olmaktadır. Ayrıca bireyler arasında iletişimi azaltmaktadır.
  • İnternette insanların birbirleriyle vakit geçirmesini engellemektedir.
  • Sosyal hayattaki birçok adet ve geleneklerinde kaybolma  ihtimalini ortaya çıkarmıştır.

BİLİM VE İNSAN

 

Bilim: Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir. Kısaca bilgi edinme süreci de denir.

Bilim, insanın doğada olup bitenleri merak etmesiyle başlar.

 

BİLİM İNSANININ ÖZELLİKLERİ

 

1) Meraklıdır

2) Eleştiricidir.

3) Şüphecidir.

4) Tarafsızdır.

5) Planlı çalışır.

6) Kararlıdır.

7) Araştırmacıdır.

8) İnsanlığa hizmet için çalışırlar.

9) Deney ve gözleme yer verirler.

10) İnsanlığa ve doğaya karşı sorumludurlar.

 

ÖNEMLİ BULUŞLAR VE MUCİTLERİ

 

*THALES( TALES): Güneş tutulmasını bulmuştur.

*İBNİ SİNA: Kimya ve tıp alanında çalışmalar yapmış Türk bilginidir.

*PASTÖR: Besinlerin bozulmasına mikropların yol açtığını, kuduz aşısını bulmuştur.

*CEZERİ: Otomatik aletleri yapan ilk Türk âlimidir.

*MENDEL: Genetik biliminin kurucusudur. Canlıların özelliklerinin nesilden nesile geçtiğini kanıtlamıştır.

*EDİSON: İlk ses kaydını yapmış, ampulü bulmuştur.

*KOPERNİK-KEPLER: Dünya’nın kendi ve Güneş etrafında döndüğünü kanıtlamıştır.

*GAZİ YAŞARGİL: Beyin cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınmış Türk bilim adamıdır.

*GRAHAM BELL: Telefonu icat etmiştir.

*GUTENBERG: Matbaayı icat etmiştir.

*EİNSTEİN(AYNŞTAYN): Fizik alanında çalışmalar yapmış ve atomu bulmuştur.

*GALİLE: Dünya’nın döndüğünü ispatlamıştır.

*ARŞİMET: Suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur.

*MACELLAN: Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır.

*HAZERFEN AHMET ÇELEBİ: Uçmayı başaran ilk insanlardan biridir.

ATATÜRK BİLİM VE TEKNOLOJİ

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine çıkarılması için çalışmalarını bilim ve teknoloji ışığında sürdürmüştür. İlk önce Türk Dil Kurumu’nu sonra da Türk Tarih Kurumu’nu kurmuştur.

Atatürk’ün bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapması için kurduğu bazı kurumlar şunlardır:

 

 

 

1) Tarımsal Araştırma Enstitüsü

2) Veteriner Zeoteknik Araştırma Enstitüsü

3) Hıfzısıhha Araştırma Enstitüsü

4) Maden Tetkik Arama ve Araştırma Enstitüsü

5) Ziraat Yüksek Enstitüsü

6) Türk Hava Kurumu

7) Astronomi Enstitüsü

8) Kandilli Rasathanesi

 

 

BİLGİ KAYNAKLARI

Bilgiye ulaşmak için araştırma yapmak, araştırma yapmak için de kaynaklara başvurmak zorundayız.

Kitap, ansiklopedi, dergi, atlas, sözlük gibi kaynaklar bunlardan bazılarıdır.

Günümüzde internet kullanımının yaygınlaşması, bilgiye ulaşma sürecini de kolaylaştırmıştır.

Yazılı kaynaklardan yaralanmak için kütüphaneleri kullanabiliriz.

Gazete, dergi, kitap ve internet bilgi kaynaklarıdır. Bilgi almak için kullandığımız yayınlara bilgi kaynakları denir.

Bu yayınlar günlük, aylık, haftalık gibi belirli zaman aralıklarında düzenli olarak yayınlanıyorsa SÜRELİ YAYIN adını alır.

Bir kişi veya kuruluş tarafından üretilen; bilgi, ürün veya sanat eserinin ilk defa üretildiğinin resmi olarak onaylanmasına PATENT denir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

3. ÜNİTE BÖLGEMİZİ TANIYALIM 6. BÖLÜM

7. ÜNİTE : BİR ÜLKE BİR BAYRAK 2. BÖLÜM