içinde ,

HUKUK ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR

HUKUK ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR

Hukuk: kişilerin birbirleri arasındaki devletle olan ekonomik ve sosyal ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.

 Türk Medeni Kanununun Kabulü (17 Şubat 1926) 

17 Şubat 1926 İsviçre Medeni Kanunundan alınarak bir medeni kanun hazırlandı

İsviçre Medeni Kanunu’nun alınmasında:

 • Avrupa’da kabul edilen en son medeni kanun olması
 • Türk toplumunun örf ve hukukuna uygun olması
 • Aile hukukunun kadın- erkek eşitliğine dayanması
 • Çağdaş ve demokratik olması
 • Sorunlara akılcı ve pratik çözümler getirmesi

Medeni Kanun’un Getirdiği Yenilikler

 1. Aile hukukunda kadın-erkek eşitliği sağlandı.
 2. Resmi nikâh ve tek kadınla evlilik esası kabul edildi.
 3. Boşanma hakkı kadına da verildi. Tek eşli evlilik esası getirildi.
 4. Mirasta kadın erkek eşitliği sağlandı.
 5. Mahkemelerdeki şahitlikte kadın erkek eşitliği getirildi.
 6. Kadınlara istediği mesleğe girebilme hakkı tanındı.

NOT: 1926’da İtalya’dan Ceza Kanunu, 1926’da İsviçre’den Ticaret Kanunu, 1929’da Almanya’dan Ceza Mahkemeleri ve Deniz Ticareti Kanunu, 1932 İsviçre’den İcra ve İflas Kanunu alınmıştır.

Türk Kadınlarına Siyasal Hakların Verilmesi

 • 3 Nisan 1930 yılında belediye seçimlerine,
 • 26 Ekim 1933 yılında muhtarlık seçimlerine,
 • 5 Aralık 1934’te milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanındı.

NOT: Türk kadınları, birçok Avrupa ülkesindeki kadınlardan daha önce siyasi haklar elde etmişlerdir.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

SİYASİ ALANDAKİ GELİŞMELER

ATATÜRK İLKELERİ VE ATATÜRKÇÜLÜK