içinde ,

DEMOKRASİ YOLUNDA GÜÇLÜ ADIMLAR

TÜRKİYE’DE DEMOKRASİNİN GELİŞMESİ

  • 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasıyla de­mokrasi yolunda en önemli adımlardan biri atılmış
  • 1923 ile 1930 yılları arasında çok partili ha­yata geçiş denemeleri yapılmış, fakat başarılı oluna­mamıştı.
  • 1930’dan sonra Türkiye’de tek partili rejim 1946 yılına kadar devam etmiş
  • İkinci Dünya Savaşı’nın Batı demokrasilerinin zaferiyle sonuçlanması üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde birkaç milletvekili siyasi hayatımızda de­mokratik usullerin kabul edilmesini istemeye başlamış­tı
  • Celal Bayar, Fuat Köprülü, Adnan Menderes ve Refik Koraltan 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi kurdular.
  • 1945 yılından sonra Millî Kalkınma ,Millet Partisi ve Türkiye Köylü Partisi kurulmuştur.
  • 1946 yılından sonra çok partili rejim uygulamasına geçilmiş, böylece demokrasi alanında önemli bir adım atılmıştı
  • 14 Mayıs 1950 seçimleri cumhuriyet tarihinde demokrasinin gelişmesi bakımından büyük bir ilerleme olmuş Çünkü bu seçimde millî egemenlik en iyi şekilde temsil edilmeye başlanmıştır.

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

II. DÜNYA SAVAŞI’NIN TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

MECAZ ANLAM