içinde

9. Sınıf Meb Yayınları Matematik Dersi Kitap Cevapları Sayfa 28

9. Sınıf Meb Yayınları Matematik Dersi Kitap Cevapları Sayfa 28

 

1. p:  (1)
    q: (1)
    r:  (0)

7 X 2 + 1 = 15 Asal değildir. Bu örnekle aksini kanıtladığınız için bu önerme doğru değildir. önermelerine göre aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

a) (p V q’) Λ r
= ( 1 V 1′) Λ 0
=  1 Λ 0    
= 0
b) (p Λ q)’ V r
= (1 Λ 1)’ V 0
= 1′ V 0
= 0 V 0
= 0
c) (p’ V r) V (p Λ q’)’
= (0′ V 0) V ( 0 Λ  1′)’
= (1 V 0) V ( 0 Λ 0)’
= 1 V 0′
= 1 V 1 
= 1
ç) p Λ (q Λ r’)
= 1 Λ  (1 Λ 0′)
= 1 Λ  (1 Λ 1)
= 1 Λ 1
= 1
2. Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerini bulunuz.
a)  1 Λ  1 = 1  
b) 0 V 1′ = 0 V 0 = 0
c) (0 Λ  0) V 1 = 0 V 1 = 1
ç) (1 Λ  (1 Λ 1) Λ  0) = 1 Λ 1 Λ 0 = 0

3. Aşağıdaki denkliklerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.
a) D
b) D
c) Y
ç) Y

4. Aşağıdaki bileşik önermelerin en sade şeklini bulunuz.

a) p V (p’ V q’) ≡ (p V p’) V q’ ≡ 1 V q’ ≡ 1
b) (p’ Λ q) Λ p ≡ (p’ Λ p) Λ q ≡ 0 Λ q ≡ 0   
c) (p V q’) Λ (p V q’) ≡ p V ( q’ Λ q’) ≡ p V q’  
ç) (p’ Λ q) V (p’ Λ q’)  ≡ p’ Λ (q’ V q) ≡ p’ Λ 1 ≡ p’

5. (p V q’)’ Λ (q Λ r)1 olduğuna göre p, q ve r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.

p V q’)’≡ 1
(q Λ r) ≡ 1 
q ≡ 1 , r ≡ 1 dir
(p V q’)’≡ 1 dir. değili 1 ise kendisi 0 dır.
p V q’ ≡ 0
q≡1 dir. Değili 0 yapar ;
p V 0 ≡0 ise ; p≡0 dır
Doğruluk değerleri ; p ≡ 0 , q ≡ 1 , r ≡ 1 bulunur.

6. Aşağıdaki ifadelerin en sade şeklini bulunuz.
a) (p Λ 0) V (p V 1)  ise , (p V 1 ) = 1 

b)  (p V 0) Λ (p’ Λ 1) burada p önermesi ya 1 dir ya da 0 dır.

 p = 1 için p’ = 0;
(1 v 0 ) = 1, (0 Λ 1)= 0 , 1 Λ 0 = 0 dır.
p = 0 için p’ = 1;
( 0 V 0 ) = 0, ( 1 Λ 1 ) = 1, 0 Λ 1 = 0 dır.
Sonuç “0” dır.

7. 19 Mayıs Lisesinde görev yapan Müdür Yardımcısı Selin Hanım, nöbetçi öğrenciyi çağırarak 9-C sınıfından Kemal veya Yağmur’un odasına gelmesini söylemiştir. Nöbetçi öğrenci 9-C sınıfına girerken çağrılan iki öğrenci için arada kullanılan “ veya” bağlacını unutmuştur.

Buna göre,
a) Nöbetçi öğrenci bağlacı “ve” olarak hatırlarsa hangi olası durumların gerçekleşeceğini bulunuz.
b) Nöbetçi öğrenci bağlacı “ya da” olarak hatırlarsa hangi olası durumların gerçekleşeceğini bulunuz.
c) Nöbetçi öğrenci Selin Hanım’ın söylediğini doğru hatırlarsa hangi olası durumların gerçekleşeceğini bulunuz.

a) Bağlaç “ve” olarak kabul edilirse hem Yağmur hem de Kemal müdürün odasına çağrılır.
b) Bağlaç “ya da” olarak kabul edilirse ya Yağmur ya da Kemal müdürün odasına çağrılır. Yani ikisinden yalnızca biri.
c) Bağlaç “veya” olarak kabul edilirse b şıkkındaki durum gerçekleşir. Yani müdürün odasına ya Yağmur ya da Kemal çağrılır.

8. (1 V 1′) V (0 V 0′) bileşik önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

CeVap
(1 V 1′) V (0 V 0′)   ≡  (1 V 0) V (0 V 1)  ≡ 1 V 1 ≡ 1

9. (p’ V q’) V (p Λ q) bileşik önermesini en sade biçimde yazınız.

CeVap
(p’ V q’) V (p Λ q) ≡  (p Λ q)’ V  (p Λ q)  ≡ p Λ (q V  q’) ≡ p Λ 1  ≡ p

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9. Sınıf Meb Yayınları Matematik Dersi Kitap Cevapları Sayfa 18

9. Sınıf Meb Yayınları Matematik Dersi Kitap Cevapları Sayfa 35