içinde

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(28,29)

Sayfa 28

7. Sivas Kongresi’ni Yaşıyoruz

Mustafa Kemal’in mandacılığa niçin karsı çıktığını ve dış yardımların hangi koşullarla kabul edilebileceğine dair görüşlerini aşağıya yazınız.

Cevap:

İç ve dış bağımsızlığımıza karşı olmamak ve ülke bütünlüğümüzü bozacak bir düşünceye sahip olamadıkları sürece dış yardımların kabul edilebileceğini söylemiştir. bunun ile birlikte Mustafa Kemal kurtuluş mücadelesinde ki amacı tam bağımsız olmaktır.

Sayfa 29

8. Millî Mücadele’nin Lideri Mustafa Kemal

Milli Mücadele’nin hazırlık aşamasında Mustafa Kemal’in izlediği yol aşağıdaki haritada kent isimleri verilmeden gösterilmiştir. Bu kentlerin isimlerini yazınız. Daha sonra bu kentlerin isimlerini haritanın altında yer alan kutulara kronolojik olarak yerleştiriniz. Mustafa Kemal’in bu kentlerde milli birliğin sağlanması için yürüttüğü faaliyetleri kutuların içine yazarak değerlendiriniz.

 1. Samsun

Burada bir rapor hazırlayarak asıl huzursuzluk çıkaranların bölgede yaşayan türkler değil bilakis rumlar olduğunu bildirmiştir.

2. Amasya. 

Amasya genelgesi yayınlayarak kurtuluş mücadelesinin gerekçe, amaç ve yöntemi belirlenmiştir.

  3. Erzurum.

 • Erzurum kongresi bölgesel olarak toplanmış fakat aldığı kararlar ulusal bir kongredir.
 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır.
 • İlk defa  milli sınırlardan bahsedilmiş. Vatanın asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Milli’de aynen yer aldı.)
 •  İlk defa yeni hükumet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa 9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir.
 •  İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir.
 • Milli Meclisin derhal toplanması ve hükumetin meclisin denetimine girmesi kararlaştırıldı.(Mebusan Meclisi)

    4. Sivas.

 • Ülke genelindeki milli cemiyetler “ Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adıyla birleştirildi.
 •  Manda ve himaye fikri kesin olarak reddedildi.
 •  İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarıldı. ( Kamuoyu oluşturmak ve ulusal gücün sesini duyurmak için çıkarıldı.)
 •  Temsil heyeti 15 kişiye çıkarılmıştır.
 •  Her yönüyle ulusal bir kongredir.
 •  Ali Fuat Cebesoy Batı Anadolu Kuva-i Milliye Komutanlığına atanmıştır

     5. Ankara

Milli mücadelenin yönetildiği bir merkez haline gelmiştir. TBMM burada açılmış önemli kararlar bu şehirde verilmiştir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(26,27)

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(30,31)