içinde

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(26,27)

Sayfa 26

6. Millî Varlığın Düşmanları

A. Aşağıda azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bilgileri içeren kutuların karsısındaki boşluğa uygun cemiyetin adını yazınız.

1904 yılında kuruldu. Karadeniz’de Samsun-Trabzon merkezli bir Rum devleti kurmayı amaçlıyordu.

Cevap: Pontus rum cemiyeti

Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmayı amaçlıyordu. Bu amaçla, Trakya, İstanbul ve Batı Anadoluyu Yunanistan’a katmayı hedefliyordu.

Cevap: Mavri mira cemiyeti

Anadolu’nun doğusunda ve güneyinde Ermeni Devleti kurmayı amaçlıyorlardı.

Cevap: Taşnak Ve Hınçak cemiyeti

Yahudilerin Anadolu’daki ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlıyordu.

Cevap: Alyans israilit  ve makabi  cemiyetleri

 

B. Ulusal varlığa zararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini ve Milli Mücadele’ye olumsuz etkilerini aşağıya yazınız.

Osmanlı devleti’nin parçalanmasını ve bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlardır. İtilaf devletleri’nin işgallerine zemin hazırladıkları için  desteklenmişlerdir. Kamuoyunun tepkisini çekmemek için Wilson İlkelerine göre hareket ettiklerini savunmuşlardır Rum,Ermeni ve Yahudi din adamları asıl kışkırtıcılarıdır.

Sayfa 27

C. Aşağıda Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bilgileri içeren kutuların karsısındaki boşluğa uygun cemiyetin adını yazınız.

Wilson İlkeleri’ne dayanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmak istiyorlardı.

Cevap: Kürt Teali Cemiyeti

Bazı Osmanlı aydınlarının üye olduğu bu cemiyet, Osmanlı Devletinin ABD mandası altına girerse kalkınacağını savunuyordu.

Cevap: Wilson  prensipleri Cemiyeti

1911’de İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kuruldu. Mondros Ateşkesinden sonra Anadolu’daki Milli Mücadele Hareketi’ne karşı muhalefet oluşturdu.

Cevap: Hürriyet ve İtilaf Cemiyeti

Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa’nın üye olduğu bu cemiyet, Türk halkının uyanan milli bilincini yok etmeye çalışıyordu. İngilizlerle dostluğun kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı.

Cevap: İngiliz Muhipleri Cemiyeti

Saltanat ve hilafetin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor, Millî Mücadele’ye karşı çıkıyorlardı. Özellikle Konya ayaklanmasının çıkmasında etkili oldu.

Cevap: Teali İslam Cemiyeti

D. Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini aşağıya yazınız.

1.İtilaf devletlerinden bazılarını desteklediler ve mandasını istediler.

2.Kurtuluş savaşı ve milli mücadeleye karşıdırlar.

3.Manda ve himayeyi istediler.

4.İşgallerin kolaylaşmasına neden olmuşlardır.

5.Saltanat ve hilafet yanlısı Müslümanlar tarafından kurulmuşlardır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(24,25)

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(28,29)