içinde

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(24,25)

Sayfa 24

5. İşgaller Karşısında Halkın Uyanışı

Erzurum Kongresinin toplanmasına öncülük etti. Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasına engel olmaya çalıştı. Bu amaçla, bölgeden kesinlikle göç edilmemesi kararını aldı.

Cevap: Doğu Anadolu Müdafi Hukuk Cemiyeti

İzmir’de Türklerin çoğunlukta olduğunu, dünya kamuoyuna basın-yayın yoluyla duyurmaya çalıştı. Batı Anadolu’daki silahlı direniş hareketlerine, silah ve cephane sağladı.

Cevap: Reddi İlhak Cemiyeti  – İzmir Müdafaa – i Hukuk Cemiyeti

Doktor Esat Paşa (Işık) tarafından kurulan bu cemiyet, Türkler hakkında dünyada yapılan olumsuz propagandaya basın-yayın yoluyla karşı koymaya çalıştı.

Cevap: Milli Kongre Cemiyeti

Doğu Trakya’nın Yunanlara verilmesine ve Mavri Mira Cemiyetinin zararlı çalışmalarına engel olmak için çalıştı.

Cevap: Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

Karadeniz kıyılarında hak iddia eden Pontusçu Rumlar ile Ermenilere karşı mücadele amacıyla kuruldu.

Cevap: Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti

Adana ve çevresinde Fransız ve Ermeni işgallerine karşı koydu.

Cevap: Kilikyalılar Cemiyeti

Sayfa 25

B. Ulusal varlığa yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini ve Milli Mücadele’ye katkılarını aşağıya yazınız.


1-Bulundukları bölgenin Türklerce ait olduğunu, bu nedenle işgallerin haksızlığını dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlamışlardır
2-İşgalci devletlerin, azınlık cemiyetlerinin ve İstanbul Hükümeti’nin faaliyetlerine karşı mücadele etmişlerdir.
3-Birleştirici bir liderden yoksun olmaları nedeniyle bölgesel kurtuluşu savunmuşlardır.Kuruluşlarında milliyetçilik duygusu etkilidir.
4-Önceleri basın – yayın yoluyla direnişi yönlendirmeye çalışmışlar, bunun yanında silahlı direnişe de destek vermişlerdir.
5-Sivas Kongresi’nde “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmişlerdir.
6-Bulundukları bölgelerin düşman işgaline uğramasını engellemişlerdir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(22,23,)

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(26,27)