içinde

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(22,23,)

Sayfa 22

3. Anadolu İşgal Altında

Aşağıdaki haritada, Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Anadoluyu işgal eden güçler çeşitli renklerle sembolize edilmiştir. O yerleri işgal eden güçleri yazınız.

  1. İngiltere
  2. Fransa
  3. İtalya
  4. Yunanistan
  5. Ermenistan
  6. Gürcistan

Sayfa 23

4. Anadolu’nun İşgaline Farklı Tepkiler

A. Aşağıda verilen metni dikkate alarak altında yer alan boşluğa Osmanlı yönetiminin işgaller karsısındaki tutumunu değerlendiriniz.

Cevap:

Osmanlı devleti işgaller karşısında sessiz kalmış ve halkı herhangi bir tepki vermemeleri içinde uyarıda bulunmuştur. bu durum ise Türk halkını yok saymıştır.

B. İzmir’in işgal edileceği haberinin duyulması üzerine bazı vatanseverler, halka aşağıda verilen bildiriyle seslenmiştir. Bu bildiriyi dikkate alarak Anadolu halkının işgaller karsısındaki tutumunu, bildirinin altında yer alan boşluğa yazınız.

Cevap:

Anadolu Halkı işgaller karşısında kayıtsız kalmamış ve çeşitli protesto mitingleri yaparak işgale tepki göstermişlerdir. Bununla birlikte halk Kuva- i milliye adını verdikleri direniş örgütleri kurmuş ve milli cemiyetler etrafında birleşmişlerdir.

C. Mustafa Kemal’in işgaller karsısındaki tutumunu, aşağıda verilen sözünden yola çıkarak değerlendiriniz.

“Geldikleri gibi giderler.” mustafa kemal ayağının tozu yere düşmeden vatanın kurtuluş çareleri için arayışa girmiş ve kutlu bir mücade için kurtuluş yolu başlamış oldu.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(20,21)

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(24,25)