içinde

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(20,21)

Sayfa 20

A. Birinci Dünya Savaşı’nın temel ve özel nedenlerini aşağıdaki kutulara yazınız.

Genel Nedenler:

1- Fransız İhtilalinin Sonuçları: Fransız İhtilali ile yayılan düşünceler köklü değişikliklere neden oldu. Milliyetçilik hareketleri ile İtalya ve Almanya kurulmuş Bu iki devletin kurulması siyasi dengeleri bozdu ve 1.Dünya Savaşına neden oldu. 1830 ve 1848 İhtilalleri bu fikirden dolayı çıkmıştır. Milliyetçilik hareketlerin etkisi ile uluslar kendilerini yönetenlere karşı ayaklanmıştır.
2- Sanayi İnkılâbı: Hammadde ve pazar arayışları sömürge devletleri arasındaki rekabeti artırmıştır. Bundan dolayı devletler silahlanma yarışına girmiş, çıkar çatışmaları da bloklaşmalara neden olmuştur.

Özel Nedenler

1- Almanya, sanayisi için maden kömürü olan Fransa toprağı Alsas-Loren’i işgal etmesi, Donanmasıyla İngiltere’nin sömürgelerini tehdit etmesi, Avusturya Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlıyı pazar olarak görmesi, Balkanlarda Panslavizm’i yaymaya çalışan Rusya’ya karşı mevcut durumun devamını savunması
2- İtalya’nın Akdeniz’de güçlü olmaya çalışması ve Almanya’nın İtalya’yı desteklemesi,
3- Avusturya Macaristan Rusya’nın Panslavizm’i politikasına karşı güvenliğini sağlamaya çalışması ve Sırbistan’ı ortadan kaldırmayı planlaması, İtalya ile Dalmaçya Kıyıları Sorununun çıkması, Almanya’ya yakınlaşması,
4- İngiltere, büyük sömürgelere ve donanmaya sahipti. Bu üstünlüğünü Almanya’nın tehdit etmesi ve Almanya’ya karşı her girişime destek vermesi,
5- Fransa, Almanya’dan Alsas Loren’i almak istemesi ve İngiltere ile Almanya için işbirliği yapması,
6- Rusya, Balkanlarda Panslavizm’i yayarak etkinliğini artırmak istemesine karşı Avusturya-Macaristan ve Almanya’nın da etkinliğini artırmak istemesi, Boğazlara hâkim olarak sıcak denizlere inmek istemesi,
7- Bulgaristan, 2. Balkan savaşında verdiği toprakları almak için Almanya ile yakınlaşması,
8- Osmanlının, kaybedilen yerlerin geri almak için Almanya ile işbirliği yapması.

B. Birinci Dünya Savası öncesinde Osmanlı Devletinin siyasi ve askeri bakımlardan durumunu aşağıdaki kutulara yazınız.

SİYASİ DURUM

Osmanlı devleti siyasi açıdan karmaşık bir dönem yaşamaktaydı. özellikle Babı Ali baskını ile yönetimi tamamen ele geçiren ittihat ve terakki cemiyeti devlet yönetiminde söz sahibi olmuştu.

ASKERİ DURUM

Osmanlı devleti askeri açıdan zor durumda idi özellikle 19. yüzyılı büyük savaşlar ile geçirmiş ve en sonda balkan savaşları sırasında orduda alaylı mektepli tartışmaları sayesinde orduda ikilik ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte silah ve cephane açısından oldukça geri durumdaydı.

Sayfa 21

2. Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler

Oklarla gösterilen kutuların üst kısmına Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savasında savastığı cephelerin adlarını yazınız. Kutuların iç kısmına ise aynı cephelerin açılma nedenlerini belirtiniz.

Üst Kutular:

1: Galiçya Cephesi:

Osmanlı devleti bu cephede müttefiklerine yardım amaçlı bulunmuştur.

2. Kafkas Cephesi: 

  • Rus kuvvetlerinin büyük bir kısmını Kafkasya’da tutup doğuya kaydırılmasını sağlamak ve Orta Doğu ve İran petrollerini Rusya’ya karşı korumak
  • İngiltere’nin Hindistan ile ilişkilerini kesip o bölgedeki Müslümanları İngiltere’ye karşı kışkırtmak
  • Enver Paşanın  Pantürkizm düşüncesini gerçekleştirmek
  • Orta Asya ve Azerbaycan Türkleriyle birleşerek Rusya’ya saldırmak
  • Osmanlı’nın 1878 Berlin Antlaşmasıyla kaybetmiş olduğu, Kars, Ardahan, Batum’u geri almak istemesi

Alt Kutular: 

3. Irak Cephesi

İngilizlerin açtığı bu cephe ile İngilizler, Türk kuvvetlerinin İran’a girmesini ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek ve Kuzeye çıkıp kara yoluyla Ruslarla birleşme amacı gütmeleri nedeniyle İngilizler tarafından açılmıştır.

 4. Kanal Cephesi

  • Almanya desteğiyle Süveyş Kanalını ele geçirmektir.
  • İngiltere’nin Hindistan, Yeni Zelenda ve Avustralya sömürgeleri ile bağını kesmektir.
  • Mısır’ı İngilizlerden geri almak için açılmıştır.
  • İngilizleri oyalamak ve zaman kazanmak amaçlanmıştır.

Sol Kutular: 

5. Çanakkale Cephesi: 

1- İtilaf devletlerinin Doğu Akdeniz’deki çıkarlarını koruma istemeleri.

2-Sosyal ve ekonomik bunalıma düşen Rusya’ya gerekli yardımı göndermek.

3-İstanbul ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devletini saf dışı etmek, böylece Rusya ile doğrudan ilişki kurulabilecekti. Anlaşma devletleri arasında her türlü dayanışma sağlanabilecekti.

4-Savaşa henüz girmemiş olan Balkan devletlerini kendi yanlarında savaşa çekerek Bulgaristan ile Avusturya-Macaristan İmparatorluğuna karşı yeni bir cephe açmaktır.

6. Makedonya cephesi:

Osmanlı devleti bu cephede müttefiklerine yardım amaçlı bulunmuştur.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma Kitabı(14,15,16,17)

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çalışma kitabı(22,23,)