içinde

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 153, 155, 156

2017 -2018 eğitim öğretim yıllında milli eğitim bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda okutulmak için hazırlanan ders kitapları önceden belirlenen öğrenci kazanımlarına göre hazırlanmaktadırlar. 8. Sınıflar için hazırlanan 8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Dersi Ders kitabı da bu Kazanımlar doğrultusunda öğrenci kazanımları baz alınarak ustaca hazırlanmıştır. Bu Yazımızda 5. Ünite Biyo-Teknoloji Sayfa 153, 155, 156 Soru ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.
ÖNEMLİ!!!

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 153 Soru Ve Cevabı

 

Biyoteknolojinin olumlu yönleri nelerdir?

1-Çevre kirliliği ve yer altı suyu kirliliğini azaltacak çalışmalar yapılabilir.
2-Bazı ilaç ve aşılar biyoteknolji ile gerçekleştiğinden sağlık alanında önemldir.
3-Tarım alanında ise yüksek verimlilik ve kötü hava şartlarına karşı bitkilerin dayanıklılığını artırır.

Biyoteknolojinin olumsuz yönleri nelerdir?

1-Bazı ürünlerin genleriyle oynandığı için insanlarda alerjik reaksiyonlara hatta kanser riskine yol açabilir.
2-Ekolojik dengenin bozulmasına yol açabilir.
3-Biyoçeşitlilik azalır.
4-Ülkeye ekonomik yönden zarara uğratabilir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 155 Soru ve Cevabı

Sizler de biyo-teknolojik uygulamaların geçmişten günümüze gelişimini araştırınız. Araştırma sonuçlarını rapor hâline getirecek sınıfınızda bir sunum yapınız (254. sayfadaki “Sunum Yönergesi”ne bakınız.).

Biyoteknolojinin tarihsel gelişimi insanlık tarihi kadar eskidir.
Maya bakterileri ile mayalanma olayı ilk biyoteknolojik çalışma olmuştur.
Mikroskobun keşfedilmesi ile birlikte biyoteknolojinin gelişimi hızlanmıştır.
Pasteur ve Koch günümüzdeki mikrobiyoloji biliminin temelini atmıştır.
MÖ 4000 yıllarında Türkler sütten yoğurt mayaladılar
MÖ 1750 yıllarında Sümerler bira mayaladı.
MÖ 500 yıllar Çinliler, küflü soya fasulyesini antibiyotik olarak kullandı.
1590 yılında Janssen mikroskobu icat etti.
1866 yılında Mendel genetik bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Bezelye bitkilerini çaprazlayarak kalıtımın kurallarını buldu.
1882 yılında Walther Fleming kertenkele larvalarında hücre bölünmesi olayını ilk kez izledi. Hücre bölünmesinde kromozomları gözlemledi.
1926 yılında Herman Mueller X ışınlarının meyve sineklerinde mutasyona neden olduğunu gözlemledi.
1950 Yapay döllenme gerçekleştirildi.
1953 yılında James Watson ve Francis Crick DNA’yı çift sarmal yapıda olduğunu keşfettiler.
DNA’nın keşfi ile moleküler biyolojinin gelişimi yeni uygulama alanları geliştirmiştir.
1970 yabancı genler bakterilere yerleştirilmiştir.
1982 Bakterilerden üretilen insülin kullanılmaya başlandı.
1984 Genetik parmakizi yöntemini keşfedildi.
1986 Genetik mühendisleri tarafından üretilen ilk aşı (Hepatit-B) üretildi.
1992 yılında askerlerin kimliklerinin belirlenmesinde DNA testi uygulandı.
1997 Klonlama yolu ile Dolly adı verilen bir koyun dünyaya geldi.
1998 Japonya’da tek bir inekten sekiz adet dana kopyalamayı başardılar.
2003 İnsan genom projesi ile insan DNA’sının haritası çıkarıldı.

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 156 soru ve Cevabı

SUNUM

Biyo-teknolojik çalışmalarla ilgili mesleklerin hangileri olduğunu araştırınız. Sınıfınızda bu mesleklerin ilgi alanlarını ve yaptığı çalışmaları da açıklayan bir sunum gerçekleştiriniz (254. sayfadaki “Sunum Yönergesi”ne bakınız.)

 

Biyoteknoloji, insanlık tarihi kadar eski zamanlara dayanarak insanların temel ihtiyacı beslenme sayesinde gelişimini sürdüren bir bilim alanı olarak etkisini günümüzde de sürdürmektedir. Biyoteknolojik gelişmeler günümüzde hızla gelişmektedir. Biyolojinin gelişmesi, bilimsel araştırmaların yapılması ve bu nispette çalışmaların meydana gelmesi tekniğin de gelişmesini sağladığı için biyoteknolojinin de gelişmesini sağlamıştır.

Biyoteknolojinin gelişmesi çeşitli mesleklerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Özellikle tarım, sağlık, çevre alanlarında yeni meslekler ihdas edilmiştir. Bu meslekler de ekonominin canlanmasına, sosyal hayatın refah seviyesinin yükselmesine neden olmuştur.

Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili meslekler şu şekildedir:

* Ziraat Mühendisliği
* Genetik Mühendisliği
* Biyomühendislik
* Biyo Medikal Mühendlisliği
* Genetik Bilimleri Mühendisliği
* Gıda Mühendisliği
* Biyokimya Mühendisliği
* Çevre Mühendisliği

Biyoteknoloji sağlığın gelişmesinde ve çevre koşullarının da iyileştirilmesinde olumlu etkiler oluşturmaktadır. Fakat bazı yönleriyle çevre kirliliklerini arttırmaktadır. Ayrıca gübreleme sistemleri ile çevreye ve canlılara zarar gelmesi söz konusu olmuştur.

Biyoteknolojik gelişmelerinin zararlarının azaltılması için yeni bilimsel gelişmelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Biyoteknoloji, biyolojik olarak teknik gelişmeler sonucunda yaygın olarak bilinmeye başlamıştır. gıda üretiminde de çok yararlı olmaktadır. Fakat katkı maddeli gıda ürünlerinin de üretilmesine neden olmaktadır. Bu da biyoteknolojinin zararlarını oluşturmaktadır.

Biyoteknoloji, gün geçtikçe gelişimini sürdürmektedir. Biyoteknolojinin gelişmesi, insanlık için büyük bir adımdır. Fakat zararlarının azaltılması gerekmektedir. Bunun için de bilimsel araştırmaların yapılması gerekmektedir.

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 144, 147, 149, 150

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 102