içinde

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123, 124, 125, 126

2017 -2018 eğitim öğretim yıllında milli eğitim bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda okutulmak için hazırlanan ders kitapları önceden belirlenen öğrenci kazanımlarına göre hazırlanmaktadırlar. 8. Sınıflar için hazırlanan 8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Dersi Ders kitabı da bu Kazanımlar doğrultusunda öğrenci kazanımları baz alınarak ustaca hazırlanmıştır. Bu Yazımızda 4. Ünite Işık ve Ses / Fiziksel Olaylar Sayfa 123, 124, 125, 126 Değerlendirme Çalışmaları Soru ve Cevaplarına ulaşabilirsiniz.
ÖNEMLİ!!!

Sitemizde yayınlanan çalışma kitaplarının cevapları kesin doğruluk teşkil etmemektedir. Paylaşılan sayfalar, kendi cevaplarınız ile karşılaştırmanız için yayınlanmaktadır. Bu sebeple bu yayınlar ile ancak kendi cevaplarınızın doğruluğunu kontrol edebilirsiniz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 123 Soru Ve Cevabı

1. Işık bir cisimle karşılaşınca neler olur?

Işık doğrusal yolla yayılır. Maddelerin görülmesinin nedeni ışık–madde etkileşimidir. Işık–madde etkileşimi bütün maddelerde aynı şekilde gerçekleşmez. Işık maddelerle üç yolla etkileşir. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları bir maddeye çarptığında maddenin ışık geçirme özelliğine göre;
• Işık ışınlarının büyük bir kısmı maddeden geçebilir.
• Işık ışınlarının bir kısmı maddeye çarpınca geri dönebilir yani yansıyabilir.
• Işık ışınlarının büyük bir kısmı maddeden geçemez.
2. Işık hangi durumlarda yön değiştirir?
3. Işık hangi cisimlerden geçebilir?
Saydam maddeler ışığı tam geçirir. yarı saydam maddeler ışığı kırarak ve az geçirir. Saydam olmayan maddeler ışığı geçiremez.
4. İnce kenarlı mercekler ne işe yayar?
Mercek Bir cisimden gelen ışık ışınlarını odaklayarak cismin optik görüntüsünü oluşturmaya yarayan cam ya da bir başka saydam malzemeye denir. Fotoğraf makinesigözlük mikroskop teleskop gibi aygıtlarda merceklerden yararlanılır. Işık merceğin içinde hava da olduğundan daha yavaş ilerler; bu nedenle de ışık demeti hem merceğe girerken hem de mercekten çıkarken kırılır yani aniden doğrultu değiştirir; merceklerin ışık ışınlarını odaklama etkisi de bu olgudan kaynaklanır. Merceklerde duyarlı biçimde işlenmiş iki karşıt yüzey vardır; bu yüzlerin her ikisi de küresel olabileceği gibi biri küresel öteki düzlemsel olabilir. Mercekler yüzeylerinin biçimine göre çift dışbükeydüzlem dışbükey yakınsak aymercek çift içbükey düzlem içbükey ve ıraksak aymercek olarak sınıflandırılır. Merceğin eğri yüzeyi gelen ışık demetindeki farklı ışınların farklı açılarla kırılmasına neden olur ve bu da ışık demetindeki paralel ışınların tek bir noktaya doğru yönelmesine (yakınsama) ya da bu noktadan öteye doğru yönelmesine (ıraksama) yol açar. Bu noktaya merceğin odak noktası ya da asal odağı denir. Bir cisimden yayılan ya da yansıyarak gelen ışık ışınlarının kırılması bu ışınların farklı bir yerden geliyormuş gibi algılanmasına yol açar ve nitekim bu farklı yerde de cismin optik bir görüntüsü oluşur. Bu görüntü gerçek (fotoğrafı çekilebilir ya da ekran yansıtılabilir) olabileceği gibi sanal da (mikroskopta olduğu gibi ancak merceğin içinden bakılarak görülebilir) olabilir. Cismin optik görüntüsü cismin kendisinden daha büyük ya da daha küçük olabilir; bu durum merceğin odak uzaklığına ve cisim ile mercek arasındaki uzaklığa bağlıdır.
5. Kalın kenarlı mercekler ne işe yarar?
Kalın kenarlı mercek, ortası kenarlarından daha ince olan merceklere denir. Merceğe herhangi bir şekilde gelen ışını, optik eksenden uzaklaştırdığı için kalın kenarlı merceklere ıraksak mercek adı verilir. Kalın kenarlı merceklerin meydana getirdiği görüntü daima düz, zahiri ve cisimden küçüktür.
Bir merceğin odak uzaklığının metre cinsinden tersine o merceğin yakınsaması veya gücü denir. Bu güç, kırıcılık gücüdür. Merceğin odak uzaklığı ne kadar küçükse gücü veya yakınsaması o kadar büyük olur.
Kalın kenarlı mercekler hangi amaçlarda kullanılır?
El feneri ve ışıldaklarda ışığın yayılması için kullanılabilir.
Miyopun (uzağı görememe sorununun) düzeltilmesi için kullanılan gözlükler kalın kenarlı mercekten yapılır.
6. Merceklerin kullanım alanlarına örnekler veriniz.
1.gözlük camı
2.büyüteç
3.projeksiyon makinesi
4.mikroskop
5.dürbün
6.teleskop
7.fotoğraf makinesi
8.projektör
7. Işığı bir noktada nasıl toplayabileceğinizi açıklayınız.
8. Sesin gaz, sıvı ve katı ortamlardan hangisinde daha hızlı yayıldığını nedenleriyle açıklayınız.
Öncelikle ses Katıda en hızlı yayılır. Çünkü tanecikler birbirine çok yakındır.Bu yüzden ses tanecikler arası fazla yol almadan iletir sesi.İkinci olarak sıvıdır.Çünkü sıvının taneciklerinin birbirine uzaklıkları katıdan biraz uzaktır.Bu yüzden ikinci sıradadır.Üçüncü sırada ise gaz vardır.Çünkü tanecikler arası uzaklık çok fazladır.Bu yüzden en yavaş sesi gaz iletir.
9. Bir kişi gök gürültüsünü yıldırım ışığından 6 saniye sonra duymuşsa şimşek olayı bu kişinin ne kadar uzağında gerçekleşmiştir?

Sesin havada yayılma hızı 343 m/s olarak alınır ise,

Sesin 6 saniye içerisinde ulaştığı belirtilmiştir,
343 m/s . 6 s = 2058 m olarak hesaplanacaktır.

Bu durumda sesin 2058 m uzaktan geldiği hesaplanır.

Ses, şimşeğin düştüğü noktadan geldiğine göre, bu noktanın uzaklığını bulmuş oluruz.

10. Sesin boşlukta yayılmamasının nedenini açıklayınız.
Ses boşlukta yayılmaz.
Sesin yayılabilmesi için maddesel ortam gereklidir.
Ses maddesel ortamda yayılır.
Uzay boşluktur yani maddesel ortam olmayan bir yer burada ses yayılamaz.
11. Ormanlık alanlara niçin cam parçası, şişe, içi su dolu pet şişe atılmamalıdır? Nedenleriyle açıklayınız.
Yüzde 48 ile en büyük paya sahip bilinmeyen nedenlerin ise aslında içinde su bulunan pet ya da cam şişelerin doğaya atılmasından kaynaklandığını bildiren Kara, içinde su bulunan şişenin güneş ile uygun açıda mercek görevi görerek, doğada tutuşması kolay malzemeleri tutuşturduğunu kaydetti.
Doğaya atılmış pet şişenin, içinde bir yudum dahi su bulunması halinde mercek görevi görüp yangına sebebiyet verme konusunda camdan daha tehlikeli olduğunu ifade eden Kara, ancak yangının bu tür bir nedenle çıktığını kesin olarak belirlemenin çok güç olduğunu söyledi.

B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başlarındaki kutucuklara “D”, yanlış olanlara ise ”Y” harfini yazınız.

D
D
D
Y
Y
D
D
Y
D
D
Y
Y

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 124 Soru Ve Cevabı

1. A  2. D  3. D  4. B

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 125 Soru Ve Cevabı

5. A  6. D  7. C  8. D  9. C

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Sayfa 126 Soru Ve Cevabı

    10. D  11. A  12. A  13. B  14. C

Ne düşünüyorsun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 202, 203

8. Sınıf Öğün Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 128,130