içinde

2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 

2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 67 

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda verilen kareköklü sayıları a kök b şeklinde yazınız.

a. √18 = 3√2
b. √45 = 3√5
c. √52 = 2√13
ç. √75 = 5√3
d. √175 = 5√7
e. √176 = 4√11
f. √396 = 6√11

2. Aşağıda verilen kareköklü sayıların katsayılarını kök içine alınız.

a. 2√5 = √4.5 = √20
b. 3√7 = √9.7 = √63
c. 8√6 = √64.8 = √384
ç. 4√10 = √16.10 = √160
d. 3.5√7 = √225.7 = √1575
e. 11√11 = √121.11 = √1331
f. 3√2 = √9.2 = √18
g. 5√3 = √25.3 = √75
ğ. 7√2 = √49.2 = √98
h. 8√5 = √64.5 = √320

3. Aşağıda, I. grupta verilen sayıların II. gruptaki eşitlerini bulunuz ve eşleştiriniz.

I grup   II grup
√363 –> 11√3
4√11 –> √176
√432 –> 12√3
12√2 –> √288
√450 –> 15√2
II. grup
81 –> Açıkta kalacaktır.

4. Aşağıdaki sol sütunda verilen kareköklü sayıların a kök b şeklinde yazılmış ifadelerini, sağ sütundan bulunuz ve önündeki harfle eşleştiriniz.

I. √63 –> ç. 3√7
II. √75 –> c. 5√3
III. √128 –> a. 8√2
IV. √192 –> b. 8√3
d. 5√7 –> Açıkta kalacaktır.

5. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların yanına D, yanlış olanların yanına Y yazınız.

(Y) a. √300 = √63 –> 10√3
(Y) b. √750 = 6√30 –> 5√30
(Y) c. √800 = 4√20 –> 10√8
(Y) ç. √920 = 4√115 –>

6. Alanı 98 m2 olan kare şeklindeki bahçenin bir kenarının uzunluğunu bulunuz.

CeVap
Bahçe kare şeklinde verildiğine göre, tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu açıdan alanın kare kökü bize kenar uzunluğunu verecektir.
√98 = √49.2 = 7√2
7√2 en sade şekilde bir kenar uzunluğu olacaktır.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62 

2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 69