içinde

2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57,58

2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 57 

1. İrrasyonel sayı nedir? Tanımlayınız.

 Rasyonel olarak ifade edilemeyen sayılar, irrasyonel sayılar olarak adlandırılır.
2. Rasyonel sayı ile irrasyonel sayı arasındaki farkı söyleyiniz. Rasyonel ve irrasyonel sayılara örnekler veriniz.
Rasyonel sayılar, a/b şeklinde yazılabilen sayılardır(a ve b tamsayı olmak üzere). Her rasyonel sayı ondalık gösterime sahiptir. Buna karşın tüm irrasyonel sayılar ondalık olarak gösterilemez. örn;
Irrasyonel; 3,121582, √3, 7,32471
Rasyonel; 17/5, 2/5, 41/9

3. Aşağıdaki gerçek sayılardan hangileri irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayıları daire içine alınız.

 tanımına göre seçecek olursak;
π (pi),
√2
ifadeleri irrasyonel sayılardır.
4. Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyoneldir?
 Ç şıkkında bulunan 2,05247.. irrasyoneldir
2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58
5. Aşağıdaki sayılardan hangisi irrasyoneldir?
Bu sayılardan yalnızca Ç şıkkında bulunan 2,05247.. ifadesi rasyonel olarak tanımlanamaz.
5. Aşağıdaki sayılardan hangileri irrasyonel sayılardır?
a. √4
b. √3
c. √144
ç. √8
d. √10
e. √225
Çözüm->
Kare köklü sayıların tam kare olmayanları irrasyonel sayılardır. Buna göre;
a. 2 –> Rasyonel
b. Irrasyonel
c. 12 –> Rasyonel
ç. Irrasyonel
d. Irrasyonel.
e. 25 –> Rasyonel

6. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.

(D) Her rasyonel sayının bir ondalık açılımı vardır.
(Y) Her ondalık açılım bir rasyonel sayı olarak yazılır.
(D) Rasyonel sayılar a/b şeklinde yazılabilir.
(D) İrrasyonel sayılar a/b şeklinde yazılabilir.
7. Gerçek sayılar, sayı doğrusunu tam olarak doldurur mu? Açıklayınız.
Gerçek sayılar rasyonel ve irrasyonel sayıların toplamı olan sayı grubudur. Bunların tamamı tüm sayı doğrusunu doldurmaktadır.
8. Aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
I. Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar denir.
II. π(pi) irrasyonel bir sayıdır.
III. Her ondalık açılım bir rasyonel sayı olarak yazılamaz.
A) Hiçbiri
B) 1
C) 2
D) Tümü
– Rasyonel olarak ifade edilemeyen sayılar irrasyonel sayılardır. Bu sebeple ifade doğrudur.
– Pi sayısı rasyonel olarak ifade edilemediğinden irrasyonel bir sayıdır. Ifade doğrudur.
– Her ondalık açılım, rasyonel olarak belirtilemez. Ifade doğrudur.
Tüm şıklar doğrudur. Cevap D seçeneğidir.
9. Aşağıdaki sayıların ondalık açılımını bulunuz.
a) 2/7 –> 0.28
b) 2/5 –> 0.4
c) 4/25 –> 0.16
ç) 7/250 –> 0.028
10. Aşağıdaki ondalık kesirleri, rasyonel sayı olarak yazınız.
a) 0,3 –> 3/10
b) 7,16 –> 7,16/100
c) 0,028 –> 2,8/1000
ç) 6,42 –> 642/100
11. Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık açılımlarını bulunuz.
a) 2/5 –> 0.4
b) 3/11 –> 0.27 (27 Devirli)
c) 25/7 –> 3.571428 (571428 Devirli)
12. Aşağıdaki sayılardan irrasyonel olanları bulunuz.
a) 0,20200200… –>  irrasyonel.
b) 0,245 (45 devirli) –> 245-2/990 = 243/990 Rasyonel
c) 0,702 –> Rasyonel olarak gösterilebilir. 702/1000
ç) 2,2360679… –> irrasyoneldir.

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2017-2018 Tutku Yayıncılık 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları Sayfa 38

2017-2018 8. Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 62