içinde

2017-2018 8 Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41

8 Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 41 

Aşağıdaki işlemlerde ? yerine gelmesi gereken sayıları bulup bulmacadaki kutuların içine yazınız.
1. (2/3)⁻³ = x/8 ise ? kaçtır?   (3/2)3 = 27/8 => x= 27
2. (108/1025)⁰ = ? 1   (Not: Her türlü ifadenin 0. kuvvetinin alınmasının sonucu 1 ‘dir.)
3. 1/5³.1/5².1/5⁶ = 1/5ⁿ ise n kaçtır?  (1/5)11 => n = 11 
4. 1/(-6)⁻⁴.1/(-6)⁻⁵.(-6)⁻³ = 6ⁿ ise n kaçtır?  (1/(-6))-9 . (-6)-3 = (-6)-3 / (-6)-9 = (-6)-3+9 = (-6)6 = 66 => n=6
5. 1/3⁻⁹.3⁻².3⁰ = 3ⁿ ise n kaçtır? 3-2 / 3-9 = 3-2+9 = 37 => n=7
6. (-20x)⁵.25.x⁴.(5x)³ = -10ⁿ.x¹² ise n kaçtır?
7. 1/2²⁰.1/4⁻²⁰ = n²⁰ ise n kaçtır?   1 / 220 . 4-20 = 1 / 220 . 2-40 = 1 / 2-20 = 220 => n=2
8. (-21x).(21x)⁴ = -21⁵.n⁵ ise n kaçtır? -21 . 214 . x . x4 = 215 . x5 => n= 5
9. 1/10⁴.10⁻² = 1/10ⁿ ise n kaçtır? 1 / 104 . 1 / 102 = 1 / 104+2 = 1 / 106 => n= 6
10. (-5)¹⁰.5¹¹ = 5ⁿ ise n kaçtır? 510 . 511 = 521 => n=21
11. (3/100)⁻⁴.(3/100)⁻⁸.(100/3)⁻¹⁰ = 10000/n ise n kaçtır?
12. 1/9⁸.(-9)⁵ = -9⁻ⁿ ise n kaçtır? -9-8 . 95 = -9-3 => n= -3
13. (-5)³.(-25)⁻⁴.(-125)⁻⁵ = 5⁻ⁿ ise n kaçtır? (-5)3 . (-52)-4 . (-53)-5 = 53 . 5-8 . 5-15 = 5-20 => n=-20

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 68,69

2017-2018 8 Sınıf Öğün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 45,46