içinde

2017- 2018 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26,27,29

 Sayfa 26

Mayoz bölünmenin canlılar için önemini araştırarak sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Mayoz sırasında homolog, kromozomlar yan yana gelerek birbiri üzerinde kıvrılır. Kromozomlar arasında parça değişimi olur. Kromozomlar hücrenin ortasında dizilerek kutuplara doğru çekilir. Kromozom-sayısı  2n olan ana hücreden Kromozom sayısı “n” olan iki yavru hücre oluşur ve birinci mayoz tamamlanır. İkinci mayoz ise mitoza benzer . İkinci mayozda “n” sayıda kromozom sayısına sahip her bir hücreden aynı kromozom sayısına sahip iki yavru oluşur.Böylece mayoz sonunda “n” sayıda kromozom sayısına sahip dört hücre oluşur.Mayoz sırasında gerçekleşen  parça değişimiyle genetik çeşitlilik ortaya çıkar.Nesiller boyunca canlıların kromozom sayısının sabit kalması mayozla sağlanır.

 Sayfa 27 

Mayoz bölünme ile mitoz bölünme arasında bazı farklılıklar vardır. Bu farklılıkların neler olduğunu aşağıdaki
çizelgede yer alan soruları cevaplayarak daha iyi kavrayabilirsiniz.
Sorular Mitoz Mayoz
Hangi hücrelerde görülür? Vücut hücrelerinde Üreme hücrelerinde
Kromozom sayısı nasıl değişir? Kromozom sayısı değişmez Kromozom sayısı yarıya iner.
Bölünme sonucunda kaç hücre oluşur? İki yeni hücre oluşur. Dört yeni hücre oluşur.
Oluşan hücreler arasında ne gibi farklılıklar vardır? Genetik yapısı ana hücre ile aynıdır. Genetik yapısı ana hücre ile farklıdır.
Hangi canlılarda görülür? Tüm canlılarda görülür. Eşeyli üreme yapan bütün ökaryot hücrelerde görülür.
Parça değişimi hangi bölünme şeklinde görülür?
Parça değişimi görülmez.
Parça değişimi (krosing over) görülür.

Sayfa 29 

İnsanda üremeyi sağlayan yapı ve organlar nelerdir?
Erkekte üremeyi sağlayan yapı ve organlar:
1- Testis,
2- Salgı bezleri,
3- Sperm kanalı,
4- Penis,
Dişide üremeyi sağlayan yapı ve organlar:
1- Yumurtalık,
2- Yumurta kanalı,
3- Döl yatağı,
4- Vajina,

Sperm, yumurta, zigot, embriyo ve bebek arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yumurta kanalında yumurta hücresi spermle birleşir bu durumda döllenen yumurta hücresine zigot denir zigot bölünerek döl yatağına ilerler döl yatağındaki zigotun gelişmesi sonucu embriyo oluşur embriyo büyüdükçede bebek oluşur

Ne düşünüyorsun?

Yazar admin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

2017- 2018 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 20,23

2017- 2018 8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 32,33,37